ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Importování seznamu počítačů

Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET:

1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

2.Vyberte si jednu z možností:

Text file: prostřednictvím této možnosti můžete importovat textový soubor se seznamem počítačů (jejich názvy nebo IP adresami). Každý záznam oddělte novým řádkem.

Export z konzole pro vzdálenou správu prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů exportovaný z ESET PROTECT Web Console.

3.Klikněte na tlačítko Browse, vyberte soubor který chcete nahrát, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

4.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.


important

Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

5.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud Web Console.

Vybráním možnosti Use ESET offline install package (soubor .dat) nasadíte offline balíček vytvořený prostřednictvím Live Installer (pouze u ESET PROTECT Cloud).

Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.

6.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

7.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

deploy_tool


important

Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.

8.Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, pro získání bližších informací klikněte ve sloupci Status na More info. Následně si můžete exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.