ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Otevření ESET PROTECT Web Console

PRODUCTNAME Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ESET PROTECT Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoli zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem, které má přístup k internetu. ESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server.

ESET PROTECT Web Console můžete zobrazit několika způsoby:

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží Web Console) zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://localhost/era/

Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží Web Console, zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.

Pro přihlášení k ESET PROTECT virtuální appliance použijte následující adresu:
https://[IP_adresa]:8443/
Kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ESET PROTECT virtuálního stroje.

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží Web Console) klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET PROTECT > ESET PROTECT Web Console. Následně se ve výchozím internetovém prohlížeči zobrazí přihlašovací obrazovka. Tento krok neplatí pro ESET PROTECT Virtual appliance.

Pokud na webovém serveru běží ESET PROTECT Web Console, zobrazí se po zadání správné adresy následující obrazovka:

fs_login_screen

Při prvním přihlášení použijte heslo, které jste si nastavili v průběhu instalace. Výchozí uživatelský účet pro přístup do Web Console je Administrator. Pro více informací přejděte do kapitoly přihlášení do Web Console.


note

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.