ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přihlašovací obrazovka

Do Web Console se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla.

Pokud se chcete přihlásit prostřednictvím účtu doménového uživatele (jako člen namapované doménové bezpečnostní skupiny), zaškrtněte možnost Přihlásit se do domény se můžete: Při přihlašování pomocí doménových údajů zadávejte uživatelské jméno ve tvaru:

Active Directory: DOMAIN\username

Linux a ESET PROTECT virtuální appliance LDAP: username@FULL.DOMAIN.NAME


note

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.

V případě potřeby si pomocí rozbalovacího menu změňte jazyk, ve kterém chcete Web Console používat. Další informace naleznete v Databázi znalostí.


note

Tato změna jazyka však nebude mít vliv na všechny prvky Web Console. Názvy některých objektů (výchozí nástěnky, politiky, úlohy, atp.) vytvořených v průběhu instalace ESET PROTECT se nezmění.

Povolit relaci ve více záložkách – Web Console můžete používat ve více záložkách v jednom prohlížeči.

Pokud tuto možnost aktivujete, v každé záložce se vám otevře ta samá relace konzole. Při otevření další nové záložky se všechny ostatní dříve otevřené záložky se stejným nastavením připojí k nově otevřené. V případě, že se v jedné záložce odhlásíte, relace bude ukončena ve všech záložkách.

Pokud tuto možnost deaktivujete, v každé záložce se otevře ESET PROTECT Web Console nezávisle. Můžete se tak například v každé z nich přihlásit jako jiný uživatel, a testovat oprávnění.

Změnit heslo / Použít jiný účet – pomocí této možnosti si můžete změnit heslo, resp. se vrátit na úvodní stranu přihlašovací obrazovky.

webconsole_change_password

Správa relace a bezpečnostní opatření

Zablokování IP adresy po neúspěšném přihlášení

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa dočasně zablokována. Na tuto skutečnost budete upozorněni chybovým hlášením: Neúspěšné přihlášení: Uživatel byl zablokován. Prosím, zkuste to později. Po uplynutí 10 minut se přihlaste platnými údaji. Toto neovlivní již existující relace.

Zablokování IP adresy používající neplatné ID relace

Pokud z jedné IP adresy přijde 15 požadavků s neplatným ID relace, připojení z dané IP adresy bude na dalších 15 minut zablokováno. Započítávány nejsou relace, jejichž platnost již vypršela. Za útok není tedy považována relace, kterou máte otevřenou v prohlížeči, její platnost již vypršela, a zkusíte požadavek odeslat znovu. Zároveň dojde k vytvoření banu na IP na 15 minut a zablokování všech požadavků (včetně těch platných). Ban odstraníte restartováním webového serveru (služby tomcat).