ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku vytvořeného v ESET PROTECT obsahujícího ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.

Jedná se o samostatný nástroj, který je dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti ESET. Primárně je určen pro malé a středně velké sítě, kdy jej spouštíte pod běžným administrátorským účtem.


note

ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu na stanice s podporovaným operačním systémem Microsoft Windows.

Pro nasazení ESET Management a bezpečnostního produktu pomocí tohoto nástroje postupujte podle následujících kroků:

1.Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

3.Spusťte ESET Remote Deployment Tool na klientské stanici.

4.Vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory. Můžete si rovněž exportovat seznam počítačů v Active Directory pro jejich importování do ESET PROTECT.

Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

Add computers manually – prostřednictvím této možnosti ručně zadejte názvy počítačů nebo jejich IP adresy.


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.