ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

Práce s nástěnkou

Přidat – kliknutím na ikonu add_new_default v záhlaví nástěnky vytvoříte novou záložku. Zadejte název nástěnky a akci dokončete kliknutím na Přidat nástěnku. Tím se vám vytvoří prázdná nástěnka, na kterou si můžete přidat přehledy.

icon_move_dragPřesunout – klikněte vlevo vedle názvu nástěnky a pomocí techniky drag & drop ji přesuňte na požadované místo.

Každou nástěnku si můžete přizpůsobit svým potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon vedle nadpisu update_default a vybráním možnosti Nastavit jako výchozí zajistíte, že vaše nástěnka bude výchozí pro všechny nové uživatele Web Console, kteří budou mít k nástěnce přístup.

Kliknutím na ozubené kolečko gear_icon vpravo od názvu nástěnky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné následující akce:

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data generovaného přehledu.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte nástěnku.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím můžete změnit název nástěnky.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoří kopii nástěnky ve své domovské složce.

Změnit rozložení

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.


note

Následující předdefinované nástěnky není možné modifikovat: Přehled stavu, Přehled bezpečnosti a ESET LiveGuard.


important

ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense byl přejmenován na ESET Inspect, resp. ESET LiveGuard Advanced.

V této souvislosti může být vyžadována vaše součinnost při řešení problémů způsobených přejmenováním , pokud jste provedli aktualizaci z ESET PROTECT 9.0 a starší a máte vytvořené přehledy, dynamické skupiny, oznámení nebo jiné typy pravidel, které filtrují data související s ESET Dynamic Threat Defense nebo ESET Enterprise Inspector.

Ve výchozím stavu je nástěnka ESET PROTECT rozdělena do následujících částí:

Přehled stavu

Nástěnka Přehled stavu je výchozí, a zobrazí při prvním přihlášení do ESET PROTECT. Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.

Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.

Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení prostřednictvím instalačního balíčku.

Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.

 

Stav verze komponent

Tento graf zobrazuje poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi bezpečnostních produktů ESET a jejich komponent.

component_version_status

Kliknutím na žlutou/červenou část grafu reprezentující zastaralé aplikace můžete po vybrání možnosti Aktualizovat nainstalované ESET produkty inicializovat jejich aktualizaci. Doporučujeme se seznámit s životním cyklem firemních produktů.

Červená – zastaralá verze komponenty/produktu ESET nebo verze, ve které byly objeveny závažné zranitelnosti (tato verze již není podporovaná a není dostupná v repozitáři).

Žlutá (zastaralá) – nainstalovaná verze komponenty/produktu ESET je zastaralá, ale stále podporovaná. Podporovány a ve žlutém stavu jsou obvykle dvě verze dozadu od nejnovější verze, pokud však neobsahují nedávno objevené bezpečnostní zranitelnosti.

Zelená (OK) – máte nainstalovanou nejnovější verzi komponenty/produktu ESET nebo nainstalovaná verze je poslední verzí komponenty/produktu ESET kompatibilní s používanou verzí ESET PROTECT Web Console.


important

Pokud se v ESET repozitáři nenachází novější kompatibilní verze komponenty/produktu ESET pro konkrétní verzi operačního systému nebo platformu (x86, x64, ARM64), je tato starší verze komponent/produktů ESET reportována se stavem OK (zeleně).

 

Modrá (čeká) – automatické aktualizace jsou zapnuté a nejnovější verze se nainstaluje automaticky. Automatické aktualizace podporují:

oESET Management Agenti

oBezpečnostní produkty ESET


note

Pokud se komponenty ESET delší dobu neaktualizovaly, můžete je aktualizovat ručně kliknutím na modrý sloupec graf a vybráním možnosti Aktualizovat nainstalované komponenty ESET.

Alternativně můžete ručně vytvořit klientskou úlohu na aktualizaci součástí ESET PROTECT, čímž zajistíte aktualizování agentů a pomocí úlohy na instalaci aplikace provedete aktualizaci bezpečnostních produktů ESET.

Šedivá (neznámá) – nebyla rozpoznána verze nainstalované komponenty/produktu ESET (to se může stát například v brzké době od instalace produktu ESET).

 

Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ESET PROTECT, ale zatím na nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ESET PROTECT nezná a detekoval je nástroj ESET Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.

RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z portálu servis.eset.cz). Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání, případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.

Přehled incidentů

Na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených detekcích za posledních 7 dní seskupených podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí.

ESET LiveGuard

Pokud používáte ESET LiveGuard Advanced, naleznete zde užitečné přehledy týkající se této služby. Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka gear_icon vedle nadpisu update_default se můžete pomocí možnosti Skrýt/Zobrazit ESET LiveGuard rozhodnout, zda chcete mít k dispozici nástěnku týkající se služby.

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Stav výkonu serveru

Zobrazuje informace o PRODUCTNAME – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze) – klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Detekce antivirem

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní detekce, detekce zaznamenané za posledních 7/30 dní, atp.

Detekce firewallem

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace

Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

Cloudová ochrana

Na této nástěnce máte k dispozici přehledy související s cloudovou ochranou vaší sítě zajišťovanou službou ESET LiveGrid® a v případě, že máte odpovídající licenci, též ESET LiveGuard Advanced.

Dostupné akce pro přehledy na nástěnce

expand_normal Změnit velikost

Kliknutím zobrazíte přehled v režimu celé obrazovky.

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data.

download_default Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout. Vybrat si můžete formát .pdf nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;. Pokud si stáhnete přehled ve formátu CSV a ve sloupci, ve kterém očekáváte text, jsou uvedena čísla, pro korektní zobrazení dat si stáhněte přehled ve formátu PDF.

change_default Změnit…

Kliknutím změníte šablonu přehledu.

edit_default Změnit šablonu přehledu

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při vytváření nové šablony přehledu.

scheduled Nastavit interval aktualizace

Kliknutím upravíte automatický interval pro aktualizaci zobrazených dat.

schedule_default Naplánovat

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte přehled z nástěnky.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím přejmenujete zobrazený přehled.

Tato buňka

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

Oprávnění

Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. Pro zobrazení dat na nástěnce a změnu zobrazených přehledů musí mít uživatel potřebná oprávnění. Na nástěnku si uživatel může přidat pouze přehledy, které jsou umístěny ve skupiny, do níž má přístup. V případě, že uživatel nemá přiřazeno oprávnění pro čtení Přehledů a nástěnky, neuvidí žádná data. Standardně se všechna data zobrazí pouze předdefinovanému uživateli Administrator.


important

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.

Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících přehledů.

Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.