ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření nové šablony přehledu

Pro vytvoření nové šablony přehledu přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy a klikněte na tlačítko Nová šablona přehledu.

work_computers_new_report_template

Obecné

Nejprve vyplňte obecné informace o šabloně. Zadejte název, volitelně popis, a vyberte kategorii, do které chcete šablonu umístit. Použít můžete jednu z předdefinovaných kategorií. Případně si vytvořte novou kategorii dle kroků popsaných v předchozí kapitole. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

work_computers_new_report_chart01

Graf

V sekci Graf si vyberte požadovaný typ přehledu. Rozhodněte se, zda má být výstupem tabulka nebo graf.


note

Náhled vybraného typu grafu si můžete zobrazit po kliknutí na Zobrazit náhled. Tím zjistíte, jak bude přehled reálně vypadat.

K dispozici jsou následující typy grafu:

Pruhový graf – graf s obdélníkovými sloupci.

Bodový graf – jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny jako body.

Výsečový graf – proporčně rozdělený kruhový graf.

Prstencový graf – podobný jako výsečový graf, ale může obsahovat různé typy dat.

Plošný graf – jednotlivé bodové hodnoty jsou propojeny spojnicí.

Jednoduchý plošný graf – zobrazuje informace pomocí čar (nezobrazuje hodnoty jako body).

Skládaný plošný graf – tento typ grafu použijte, pokud potřebujete analyzovat data v jiných jednotkách.

Skládaný pruhový graf – do tohoto grafu můžete vybrat více druhů dat, které zobrazí v jednom sloupci.

Volitelně můžete zadat popisek pro osu X a Y, což vám usnadní orientaci v grafu.

work_computers_new_report_chart02

Data

V této části vyberte data, která chcete zobrazit:

a.Sloupce tabulky: Informace do tabulky jsou přidávány automaticky na základě vybraného typu přehledu. Přizpůsobit můžete název, popisek a formát (viz níže).

b.Osy grafu: Vyberte data, která chcete zobrazit na ose X a Y. Kliknutím na Přidat osu otevřete okno s dalšími možnostmi. Výběr dostupných dat pro osu Y závisí na datech vybraných pro osu X, a opačně. Graf zobrazuje vztah mezi nimi, proto musí být data vzájemně kompatibilní. Vyberte požadovaná data a klikněte na OK.

Formát

Kliknutím na ikonu expand_normal v sekci Data si zobrazíte pokročilé možnosti formátování. Vybrat si můžete formát, ve kterém se data zobrazí. Dále můžete přizpůsobit sloupce tabulky a osy grafu. Mějte na paměti, že všechny možnosti nemusí být dostupné pro každý typ dat.

Formát sloupce

Vyberte sloupec, který chcete formátovat. Pokud formátujete například sloupec Název, pro přidání stavových ikon vedle názvu vyberte sloupec Závažnost.

Minimální hodnota

Definujte spodní limit pro zobrazení dat.

Maximální hodnota

Definujte horní limit pro zobrazení dat.

Barva

Vyberte si barevné schéma sloupce. Barva se automaticky přizpůsobí dle hodnoty ve sloupci formát sloupce.

Ikona

icon_successvalidation-status-icon-warningvalidation-status-icon-errordetails_hover Pomocí této možnosti přidáte do formátovaného sloupce stavové ikony dle hodnoty ve sloupci Formát sloupce.

 

Pomocí šipek icon_apply_later_default icon_apply_sooner_default změníte pořadí sloupců.

Řazení

Pokud vybraná data umožňují řazení, odemkne se vám tato možnost. Po kliknutí na Přidat řazení definujte vztah mezi vybranými daty. Vyberte počáteční informaci (hodnotu k řazení) a dále režim řazení – zda se data mají řadit sestupně nebo vzestupně. Tím ovlivníte výsledné zobrazení grafu. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ovlivníte prioritu řazení. Kliknutím na ikonu koše delete_default odstraníte parametr řazení.

Filtr

V této části můžete definovat režim filtrování. Klikněte na Přidat filtr, vyberte jaká data chcete filtrovat a zadejte výraz pro jejich filtrování. Tím omezíte množství zobrazených dat. Kliknutím na ikonu koše delete_default odstraníte parametr řazení.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření šablony přehledu klikněte na tlačítko Dokončit.