ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Automatické párování počítačů

Jednoznačným identifikátorem zařízení v ESET PROTECT Web Console je ID ESET Management Agenta. Tento identifikátor se vygeneruje unikátní při instalaci a změní se při každé přeinstalaci agenta. Pokud by se v konzoli vyskytlo více instancí pro stejný (již dříve spravovaný) počítač, tato funkce zajistí sloučení těchto instancí do jedné. Použitím této funkce by nemělo být nutné ručně ověřovat a třídit nalezené počítače.

Párování funguje na základě názvu stanice, který reportuje ESET Management Agent. Pokud nelze názvu stanice důvěřovat, doporučujeme automatické párování počítačů vypnout. Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy. Myšlenka této funkce je prostá, kdykoli dojde k přeinstalování ESET Management Agenta na již dříve spravovaném počítači, mělo by dojít k automatickému spárování s existujícím záznamem a jeho správnému zařízení (to vše bez vaší interakce). Tím je zároveň zajištěno, že si ESET Management Agent okamžitě převezme odpovídající politiky a úlohy.

Pokud párování deaktivujete, počítač, který by měl být umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, se spáruje s prvním nespravovaným počítačem (ikona prázdného kolečka) nacházejícím se ve stromové struktuře ESET PROTECT Web Console. Pokud se nevyskytuje žádný objekt se stejným názvem, počítač se umístí do skupiny Ztráty a nálezy.

Pokud párování aktivujete (standardně zapnuto), počítač, který by měl být umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, se spáruje s prvním nespravovaným počítačem (ikona prázdného kolečka) nacházejícím se ve stromové struktuře ESET PROTECT Web Console. Pokud se nevyskytuje žádný objekt se stejným názvem, počítač se spáruje s prvním nalezeným počítačem (ikona OK nebo upozornění) nacházejícím se ve stromové struktuře ESET PROTECT Web Console. Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.


note

Pokud tuto funkci považujete za nežádoucí, můžete ji vypnout. Vždy může počítače ověřovat a třídit ručně.