ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Rozšířené zabezpečení

Tato funkce se stará o zabezpečení komunikaci mezi jednotlivými komponentami ESET PROTECT infrastruktury:

Certifikační autority a certifikáty jsou podepsány SHA-256 algoritmem (místo SHA-1).

ESET PROTECT Server využívá pro komunikaci s agenty, Syslogem a SMTP serverem nejvyšší možné zabezpečení (TLS 1.3 nebo 1.2)

MDM uživatelé: ESET PROTECT Server bude pro komunikaci s MDM serverem používat protokol TLS 1.2. Komunikace mezi MDM Serverem a mobilními zařízeními nebude dotčena.

Rozšířené zabezpečení je funkční na všech podporovaných operačních systémech:

Windows

LinuxDoporučujeme vždy používat nejnovější verzi OpenSSL 1.1.1. ESET PROTECT Server/MDM nepodporuje OpenSSL 3.x. ESET Management Agenta podporuje OpenSSL 3.x. Minimální podporována verze OpenSSL je openssl-1.0.1e-30. Nainstalováno můžete mít více verzí OpenSSL. Nicméně alespoň jedna z nich musí podporovaná.

oPříkazem openssl version si zobrazíte aktuálně používanou (výchozí) verzi.

oZobrazit si můžete seznam všech verzí OpenSSL ve vašem systému. Po použití příkazu sudo find / -iname *libcrypto.so* se podívejte na konce názvů souborů.

oKompatibilitu na linuxu ověříte následujícím příkazem: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Rozšířené zabezpečení je standardně zapnuté ve všech nových instalacích ESET PROTECT 8.1 a novějších.

Pokud používáte ESMC nebo ESET PROTECT 8.0 a máte rozšířené zabezpečení deaktivované, pro provedení aktualizace na ESET PROTECT 8.1 a novější zůstane rozšířené zabezpečení vypnuté. Doporučujeme jej podle níže uvedených kroků zapnout.

arrow_down_business Jak zapnout a vynutit rozšířené zabezpečení?