Palaikomi importavimo formatai

Norint importuoti slaptažodžius iš žiniatinklio naršyklėse integruotų slaptažodžių tvarkytuvių ar kitų slaptažodžių tvarkytuvių, reikia tam tikrų failų tipų. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami palaikomi failų tipai, skirti importuoti slaptažodžius ir kitus duomenis į ESET Password Manager.

Programos tipas

Failo tipas

„SaferPass“

.csv, .json

„PassWorks“

.csv, .json

Gestor de contrasenas - SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas - Telnor

.csv, .json

Gestor de contrasenas - Claro

.csv, .json

„ByePass“

.csv, .json

Panda Dome Passwords

.csv, .json

Passwatch

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

ESET Password Manager v2

.xml

„LastPass“

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

„Dashlane“

.csv

„StickyPassword“

.xml

Firefox

.csv

Chrome

.csv

Edge

.csv

„Bitwarden“

.csv

KeePass 2.x

.xml

F-Secure

.fsk

Sukurkite CSV failą, skirtą importuoti į ESET Password Manager

CSV failo struktūra turi būti konkreti ir tiksli. Priešingu atveju ESET Password Manager negalės tinkamai perskaityti informacijos. Norint sukurti paskyrų, tapatybių, pastabų ir kredito kortelių CSV struktūrą, reikia 30 stulpelių. Visa tai reikalinga skirtingoms duomenų įvestims. Kokia tvarka jie išdėlioti, nėra svarbu, tačiau mes rekomenduojame toliau pateiktą seką.

CSV failo antraštė

Toliau išvardytų stulpelių specifikacijos taip pat parašytos ta pačia seka, tačiau jos yra suskirstytos pagal atitinkamą kredencialų, kuriems jie priklauso, tipą. Naudodami šią struktūrą, importavimo ekrane kaip importavimo failo šaltinį pasirinkite ESET Password Manager.

Pirmieji du stulpeliai yra susiję su visų tipų kredencialais.

modelType – Paskyra, Tapatybė, Pastaba arba Kredito kortelė.

modelVersion – taikoma Paskyros kategorijos tipui 3 numeriu, Tapatybės, Kredito kortelės ir Pastabos tipui 1 numeriu.

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Paskyros


note

Pastaba

Jei naudojate paprastą CSV struktūrą, tinkančią tik paskyros kredencialams, turite turėti tris stulpelius su url, naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Naudodami šią struktūrą, importavimo ekrane pasirinkite „Chrome“ kaip importavimo failo šaltinį. Norėdami tai padaryti, išskleidžiamajame meniu spustelėkite meniu piktogramą menu > Nustatymai > Importuoti duomenis > Chrome.

 

Stulpelio pavadinimas

Aprašymas

title

Paskyros pavadinimas.

url*

Svetainės domenas arba prisijungimo puslapis, prie kurio norite prisijungti (maks. 5 000 simbolių).

username*

Naudotojo prisijungimas arba el. pašto adresas, skirtas prisijungti prie paskyros (maks. 1 024 simboliai).

password

Paskyros slaptažodis (maks. 1 024 simboliai).

favorite

Padaro paskyrą naudotojo parankine. Gali būti FALSE arba TRUE.

notes

Bet kokios pastabos apie paskyrą ir pastabos apie tapatybę arba kredito kortelę (maks. 10 000 simbolių).

* Šie stulpeliai reikalingi CSV faile.

Tapatybės


note

Pastaba

Tolesniuose laukuose leidžiama naudoti 1 024 simbolius, išskyrus pastabų lauką, kuriame leidžiama naudoti 10 000 simbolių.

Stulpelio pavadinimas

Aprašymas

title

Tapatybės pavadinimas.

firstName

Tapatybės naudotojo vardas.

lastName

Tapatybės turėtojo pavardė.

country

Šalis, kurioje gyvena Tapatybės turėtojas.

zip

Vietos, kurioje gyvena Tapatybės turėtojas, pašto kodas.

city

Miestas, kuriame gyvena Tapatybės turėtojas.

street*

Gatvė, kurioje gyvena Tapatybės turėtojas.

street2

Papildoma informacija apie gatvę.

company

Įmonė, kurioje dirba Tapatybės turėtojas.

county

Apskrities, kurioje gyvena Tapatybės turėtojas, specifikacija.

region

Valstijos / provincijos, kurioje gyvena Tapatybės turėtojas, specifikacija.

email

Tapatybės turėtojo el. paštas.

phoneNumber

Tapatybės turėtojo telefono numeris.

notes

Bet kokios pastabos apie tapatybę ir pastabos apie paskyrą arba kredito kortelę (maks. 10 000 simbolių).

* Šis stulpelis reikalingas CSV faile.

Pastabos

Stulpelio pavadinimas

Aprašymas

title

Pastabos pavadinimas.

text*

Pastabos tekstas (maks. 10 000 simbolių).

color

Pastabos spalvos nuostata. Šis laukas gali būti paliktas tuščias, tačiau stulpelis yra būtinas. Įveskite tik vieną skaičių, nurodantį konkrečią spalvą (0–7).

* Šis stulpelis reikalingas CSV faile.

Redaguoti korteles

Stulpelio pavadinimas

Aprašymas

cardName

Kredito kortelės pavadinimas.

name*

Kortelės turėtojo vardas ir pavardė (maks. 1 024 simboliai).

number*

Kredito kortelės numeris. Leidžiama naudoti ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 simbolių. Atminkite, kad laukas turi būti suformatuotas kaip skaičius be dešimtainių vietų.

securityCode

Kreditinės kortelės CCV / CVV saugos kodas (maks. 3 skaitmenys – AMEX sudaro 4 skaitmenys).

pinCode

Kreditinės kortelės PIN kodas (maks. 4 skaitmenys).

expirationDateMonth

Kredito kortelės galiojimo pabaigos mėnuo. Galima įvesti skaičių nuo 01 iki 12 (MM formatas).

expirationDateYear

Kredito kortelės galiojimo pabaigos metai (MMMM formatas).

type

Kortelės tipas: bendrinė kortelė, „Visa“, „Master Card“, „American-Express“, „Diners Club“, „Discover“, JCB, „UnionPay“, „Maestro“.

notes

Bet kokios pastabos apie kredito kortelę ir pastabos apie paskyrą arba tapatybę (maks. 10.000 simbolių).

* Šie stulpeliai reikalingi CSV faile.


example

CSV struktūros pavyzdys

Toliau pateiktoje CSV struktūroje bus importuotos dvi paskyros, dvi tapatybės, dvi kredito kortelės ir dvi pastabos. Atskirkite laukus kableliais.

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

"Account","3",,,,,,,,,"pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "" ","1-oji pasirenkama paskyros antraštė",,,"https://requiredaccounturl.com","būtinas naudotojo prisijungimo vardas","pasirenkamas slaptažodis","klaidinga",,,,,,,,,,,,

"Account","3",,,,,,,,,"2 pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "“ ","2-oji pasirenkama paskyros antraštė",,,"https://requiredaccounturl2.com","2 būtinas naudotojo prisijungimo vardas","2 pasirenkamas slaptažodis","klaidinga",,,,,,,,,,,,

"Identity","1",,,,,,,,,"pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "“ ","1-oji pasirenkama tapatybės antraštė",,,,,,,"pasirenkamas vardas","pasirenkama pavardė","pasirenkama šalis","pasirenkamas pašto kodas","pasirenkamas miestas","1 būtina adreso eilutė","2 pasirenkama adreso eilutė","pasirenkamas bendrovės pavadinimas","pasirenkama apskritis","pasirenkama valstija",“pasirenkamas email@randomdomain.com","pasirenkamas telefono numeris"

"Identity","1",,,,,,,,,"2 pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "" ","2-oji pasirenkama tapatybės antraštė",,,,,,,"2 pasirenkamas vardas","2 pasirenkama pavardė","2 pasirenkama šalis","2 pasirenkamas pašto kodas","2 pasirenkamas miestas","2 1 būtina adreso eilutė","2 2 pasirenkama adreso eilutė","2 pasirenkamas bendrovės pavadinimas","2 pasirenkama apskritis","2 pasirenkama valstija","2 pasirenkamas email@sommmesupperrandomdomain2.com","2 pasirenkamas telefono numeris"

"CreditCard","1","būtinas kreditokortelėsturėtojo vardas ir pavardė","1-asis pasirenkamas kortelės pavadinimas","4111111111111111","111","1111","visa","01","2021","pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "" ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"CreditCard","1","2 būtinas kreditokortelėsturėtojo vardas ir pavardė","2-asis pasirenkamas kortelės pavadinimas","2222400050000009","111","1111","master-card","01","2021","2 pasirenkama pastaba su dvigubomis kabutėmis "" ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,„1-oji pasirenkama pastabos antraštė","būtinas tekstas su dvigubomis kabutėmis "" ","0",,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,„2-oji pasirenkama pastabos antraštė","2 būtinas tekstas su dvigubomis kabutėmis "" ","0",,,,,,,,,,,,,,,,