ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka vrlo je važna tvrtki ESET, spol. s.r.o., s registriranim uredom na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registriranoj u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31333532 kao voditelju obrade podataka („ESET” ili „mi”). Želimo se pridržavati zahtjeva transparentnosti koji je zakonski standardiziran na temelju Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka („OUZP”). Radi postizanja tog cilja objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika („krajnji korisnik” ili „vi”) kao ispitanika o sljedećim temama zaštite osobnih podataka:

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka,
 • Dijeljenje podataka i povjerljivost,
 • Sigurnost podataka,
 • Vaša prava kao ispitanika,
 • Obrada vaših osobnih podataka
 • Kontaktni podaci.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Samo je nekoliko pravnih osnova za obradu podataka koje upotrebljavamo u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka u ESET-u uglavnom je potrebna za izvršenje Uvjeti korištenja ("Uvjeti") s Krajnjim korisnikom (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a), koji se primjenjuju na pružanje ESET-ovih programa ili usluga, osim ako je izričito navedeno drugačije, npr.:

 • Pravnom osnovom legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a) koja nam omogućuje da obrađujemo podatke o tome kako naši korisnici upotrebljavaju naše usluge i podatke o njihovom zadovoljstvu da bismo im pružili najbolju moguću zaštitu, podršku i iskustvo koje možemo ponuditi. Primjenjivi zakoni kao legitiman interes prepoznaju čak i marketing, stoga se obično oslanjamo na taj interes u svrhu marketinške komunikacije sa svojim korisnicima.
 • Privolom (članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a) koju možemo zatražiti od vas u određenim situacijama kada tu pravnu osnovu smatramo najprikladnijom ili kada je propisana zakonom.
 • Usklađenošću s pravnom obvezom (članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a), npr. propisanim zahtjevima za elektroničku komunikaciju, zadržavanje za fakturiranje ili dokumentaciju za naplatu.

Dijeljenje podataka i povjerljivost

Vaše podatke ne dijelimo s trećim stranama. Međutim, ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih tvrtki ili partnera kao dio svoje mreže za prodaju, usluge i podršku. Informacije o licenciranju, naplati i tehničkoj podršci koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške.

ESET daje prednost obradi svojih podataka u Europskoj uniji (EU). Međutim, ovisno o vašoj lokaciji (upotreba naših programa i/ili usluga izvan EU-a) i/ili usluzi koju odaberete, možda će biti potrebno prenijeti vaše podatke u zemlju izvan EU-a. Na primjer, koristimo usluge trećih strana u vezi s računalstvom u cloudu. U tim slučajevima pažljivo odabiremo davatelje usluga i osiguravamo odgovarajuću razinu zaštite podataka putem ugovornih, tehničkih i organizacijskih mjera. U pravilu prihvaćamo upotrebu standardnih ugovornih odredbi EU-a, uz dodatne ugovorne propise prema potrebi.

Za neke zemlje izvan EU-a, kao što su Ujedinjena Kraljevina i Švicarska, EU je već utvrdio usporedivu razinu zaštite podataka. Zbog usporedive razine zaštite podataka za prijenos podataka u te zemlje nije potrebno nikakvo posebno odobrenje ni sporazum.

Oslanjamo se na servise trećih strana koji su povezani s računalstvom u cloudu koje Microsoft osigurava kao davatelj usluga u cloudu.

Sigurnost podataka

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Dajemo sve od sebe kako bismo osigurali trajnu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za obradu i usluga. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za Vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti relevantno nadzorno tijelo, kao i pogođene krajnje korisnike čiji se podaci obrađuju.

Pravima ispitanika.

Prava svakog krajnjeg korisnika važna su i želimo vas obavijestiti da ESET jamči sljedeća prava svim krajnjim korisnicima (iz bilo koje zemlje EU-a ili izvan njega). Da biste ostvarili svoja prava kao ispitanik, možete nam se obratiti putem obrasca za podršku ili porukom e-pošte na dpo@eset.sk. U svrhu identifikacije molimo da navedete sljedeće informacije: Ime, adresa e-pošte i – ako su dostupni – licenčni ključ ili broj kupca i pripadnost tvrtki. Nemojte nam slati druge osobne podatke, primjerice datum rođenja. Želimo istaknuti da ćemo, da bismo mogli obraditi vaš zahtjev, kao i u svrhe identifikacije, obrađivati vaše osobne podatke.

Pravo na povlačenje privole. Pravo na povlačenje privole primjenjuje se samo u slučaju obrade na temelju privole. Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Povlačenje vaše privole ima učinak samo u budućnosti i ne utječe na zakonitost podataka obrađenih prije povlačenja privole.

Pravo na prigovor. Pravo na prigovor na obradu primjenjivo je u slučaju obrade na temelju legitimnog interesa ESET-a ili treće strane. Ako obrađujemo vaše osobne podatke da bismo zaštitili legitiman interes, vi kao ispitanik u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti na legitimni interes koji smo naveli i na obradu vaših osobnih podataka. Vaš prigovor ima učinak samo u budućnosti i ne utječe na zakonitost podataka obrađenih prije upućivanja prigovora. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga, nije potrebno navesti razloge za prigovor. To vrijedi i za izradu profila ako je povezana s takvim izravnim marketingom. U svim ostalim slučajevima molimo vas da nas ukratko obavijestite o svojim prigovorima na legitimni interes ESET-a za obradu vaših osobnih podataka.

Imajte na umu da u nekim slučajevima, unatoč vašem povlačenju privole, imamo pravo dalje obrađivati vaše osobne podatke na temelju druge pravne osnove, na primjer za izvršenje ugovora.

Pravo na pristup. Kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o svojim podacima koje pohranjuje ESET.

Pravo na ispravak. Ako nenamjerno obrađujemo vaše netočne osobne podatke, imate ih pravo ispraviti.

Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade. Kao ispitanik imate pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Ako obrađujemo vaše osobne podatke, na primjer uz vašu privolu, koju povučete i ne postoji druga pravna osnova, na primjer ugovor, odmah brišemo vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke također ćemo obrisati čim više ne budu potrebni u svrhe navedene za njih na kraju razdoblja u kojem ih zadržavamo.

Ako vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu izravnog marketinga, a vi povučete svoju privolu ili uložite prigovor na temeljni legitimni interes ESET-a, ograničit ćemo obradu vaših osobnih podataka tako što ćemo vaše podatke za kontakt uvrstiti na internu crnu listu kako bismo izbjegli neželjeni kontakt. U suprotnom će vaši osobni podaci biti obrisani.

Imajte na umu da se od nas može tražiti da vaše podatke pohranjujemo do isteka obveza i razdoblja zadržavanja koje je odredio zakonodavac ili nadzorna tijela. Obveze i razdoblja zadržavanja također mogu proizaći iz slovačkog zakonodavstva. Nakon toga odgovarajući podaci bit će rutinski obrisani.

Pravo na prenosivost podataka. Rado ćemo vam, kao ispitaniku, pružiti osobne podatke koje ESET obrađuje u xls formatu.

Pravo na pritužbu. Kao ispitanik u bilo kojem trenutku imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Tvrtka ESET podložna je zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Relevantno nadzorno tijelo za podatke je Ured za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike, koji se nalazi na adresi Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Obrada osobnih podataka

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na preuzimanje, pružanje i korištenje naše aplikacije ESET Password Manager ("aplikacija"), kao i na pružanje usluga povezanih s aplikacijom ("usluge").

ESET može s vremena na vrijeme mijenjati ova Pravila privatnosti po vlastitom nahođenju. Poslat ćemo vam obavijest e-poštom s linkom na izmijenjena Pravila privatnosti ili ćemo vas obavijestiti o izmijenjenoj verziji izravno u aplikaciji. Ako ne pristajete na izmjene Pravila privatnosti ili ih se ne možete pridržavati, morate prestati upotrebljavati Aplikaciju i Usluge te ih deinstalirati. Smatrat će se da ste prihvatili izmijenjena Pravila privatnosti ako nastavite upotrebljavati Aplikaciju ili Usluge nakon što stupi na snagu nova verzija.

Osnova po kojoj ESET pruža aplikaciju i servise su uvjeti, ali neki aspekti njihova pružanja mogu zahtijevati posebnu pozornost. Stoga vam želimo pružiti više detalja o prikupljanju podataka u vezi s Aplikacijom i Uslugama koje vam pružamo.

Kao prvo, željeli bismo vas uvjeriti da se svi podaci koje odlučite pohraniti u Aplikaciji, kao što su vaši korisnički podaci za prijavu (prijava i lozinka) i URL-ovi pridruženih web stranica, brojevi kreditnih kartica, bilješke ili podaci iz web obrazaca pohranjuju samo lokalno na računalu, telefonu ili drugom određenom uređaju te su zaštićeni i šifrirani vašom glavnom lozinkom. Da biste omogućili korištenje korisničkih podataka za prijavu ili drugih podataka pohranjenih u Aplikaciji na svim svojim uređajima te kako biste ih sinkronizirali i ažurirali, podaci iz Aplikacije pohranjuju se u šifriranom obrascu na našim serverima ili na serverima naših davatelja usluga kako bi se osiguralo pružanje Usluge. Ni ESET ni naši davatelji usluga nemaju pristup vašim šifriranim podacima niti čuvaju vašu glavnu lozinku. Samo vi imate ključ za dešifriranje podataka. IMAJTE NA UMU DA NE POSTOJI NAČIN ZA OPORAVAK VAŠIH PODATAKA AKO ZABORAVITE SVOJU GLAVNU LOZINKU.

Drugo, ne prikupljamo niti pohranjujemo podatke o vašim aktivnostima pregledavanja. Naša Aplikacija NE prikuplja niti šalje informacije o web stranicama koje ste posjetili ni bilo koje informacije o vašoj povijesti pregledavanja bilo kojem subjektu. Naša aplikacija pohranjuje samo web stranice koje vi odlučite spremiti ili web stranice koje su povezane s vašim korisničkim podacima za prijavu spremljenim u aplikaciji, međutim, nemamo pristup takvim podacima jer su šifrirani vašom glavnom lozinkom.

Nadalje, da bi naše Usluge i povezana Aplikacija funkcionirale, moramo prikupiti sljedeće informacije ili im imati pristup:

 • Podaci o licenciranju i naplati. ESET prikuplja i obrađuje ime, adresu e-pošte, licenčni ključ i (ako je primjenjivo) adresu, pripadnost tvrtki i podatke o plaćanju kako bi se olakšala aktivacija licence, isporuka licenčnog ključa, podsjetnici na istek, zahtjevi za podršku, provjera autentičnosti licence, pružanje naših usluga i drugih obavijesti, uključujući marketinške poruke, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ili vašom privolom. ESET je zakonski obvezan čuvati podatke o naplati u razdoblju od 10 godina, no podaci o licenciranju bit će anonimizirani najkasnije 12 mjeseci nakon isteka licence.
 • Podaci koje vi pružate. Podatke koji se ESET-u dostavljaju putem stranice home.eset.com ili Aplikacije tijekom popunjavanja obrasca za aktivaciju Usluge, tijekom korištenja naših Usluga, tijekom prijave ili tijekom pružanja povratnih informacija ili komentara, koji mogu uključivati vaše ime, adresu e-pošte i informacije o vašoj licenci. Ti podaci omogućuju nam da aktiviramo Usluge, provjerimo imate li pravo na njihovo korištenje i potrebni su nam za njihovo pružanje. Nadalje, te informacije nam omogućuju da vam priopćimo informacije o vašem korištenju Usluga, najavama usluga, nadogradnjama softvera te da odgovorimo na vaše zahtjeve za pomoć. Na temelju našeg legitimnog interesa možemo povremeno kontaktirati s vama o informacijama o našim programima ili uslugama.
 • Podaci o korištenju. Kada koristite aplikaciju, prikupljamo i vašu IP adresu, informacije o vašem korištenju aplikacije (kao što su periodičnost korištenja, broj bilješki ili drugih unosa pohranjenih u aplikaciji), informacije o uređaju i internetskom pregledniku koji koristite i sličicu web stranica koje ste pohranili u aplikaciji kako bismo omogućili pružanje usluga, učinili ih sigurnijima te vam pružili bolju funkcionalnost i bolje korisničko iskustvo.
 • Analitički kolačići. Ako odlučite dati svoj pristanak na korištenje kolačića tijekom postupka instalacije, kolačići našeg partnera Exponea će biti spremljeni na vaš uređaj te će nam omogućiti da steknemo uvid u način na koji koristite našu aplikaciju i usluge kako bismo ih mogli poboljšati i ponuditi bolje korisničko iskustvo vama i drugim korisnicima.
 • Zajedničko korištenje podataka pohranjenih u aplikaciji. Ako odlučite podijeliti svoju lozinku s prijateljem ili reći prijatelju o našoj Usluzi, zatražit ćemo njegovu/njezinu adresu e-pošte i automatski poslati obavijest u njegovu/njezinu Aplikaciju ili poruku e-pošte kojom ga/je pozivate da izradi račun. Vaš prijatelj može vidjeti vašu adresu e-pošte u takvoj poruci koju pošaljemo, tako da će znati zbog koga je šaljemo. Adresu e-pošte vašeg prijatelja čuvamo samo u svrhu slanja takve poruke. Vaš prijatelj može kontaktirati s nama bilo kada i zatražiti da uklonimo te informacije iz naše baze podataka.
 • Tehnička podrška. Informacije i podaci za kontakt i licenciranje sadržani u vašim zahtjevima za podršku mogu biti potrebni za pružanje usluge podrške. Ovisno o kanalu koji odaberete za kontakt s nama, možemo prikupiti Vašu adresu e-pošte, telefonski broj, licenčne informacije, podatke o programu i opis Vašeg slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke radi olakšavanja usluge podrške. Podaci koji se obrađuju za tehničku podršku pohranjuju se 4 godine.
 • Praćenje pogrešaka. Ako odlučite dati privolu za obradu vaših podataka pomoću alata za praćenje pogrešaka, poslat će nam se neki osnovni podaci o vama (uključujući vaše podatke za prijavu i IP adresu), vašem pregledniku i uređaju (npr. operacijski sustav i njegova verzija) i podaci povezani s pogreškom u slučaju da dođe do pogreške dok koristite našu aplikaciju ili servise. Ti će nam podaci pomoći da brže otklonimo pogreške ili programske greške na koje naiđete i da ih brže prijavite kako bismo pratili pogreške u našim sustavima i spriječili da se dogode većem broju korisnika te tako poboljšali opću kvalitetu naše aplikacije i servisa. Uklonit ćemo te podatke 90 dana nakon analize pogrešaka.

Kontaktni podaci

Ako želite ostvariti svoje pravo kao ispitanik ili ako imate pitanja, pošaljite nam poruku na:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk