ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Što je novo u verziji 3 programa

Dodano

Aplikacija za provjeru autentičnosti s autorizacijom s dva faktora za spremljene račune

Automatsko popunjavanje posjećene web-stranice

Omogućivanje pristupa za prikaz računa

Dopusti ključ za oporavak na mobilnom uređaju

Prebacivanje između umetnutog i skočnog automatskog ispunjavanja

Prikaz spremljenih vjerodajnica u umetnutom ili skočnom automatskom ispunjavanju

Poboljšano

Prilagodi opcije funkcije Secure Me za Firefox

Prilagodba uvoza iz usluga Bitwarden, Roboform, 1password, Dashlane

Prilagodba poruke o pogrešci da biste dobili više informacija od korisnika

Uklanjanje provjere glavne lozinke iz postupka Uvoz lozinki

Poboljšanje šifriranja

Dodavanje opcije da funkcija automatskog snimanja postane neobavezna (Android)

Dodavanje teksta na zaslon sigurnosnog izvješća (bolje poznavanje razloga promjene lozinki)

Vizualna poboljšanja za Password Manager GUI