Онлайн помощ на ESET

Търсене Български

Последни версии на продуктите на ESET

Тази страница показва пълни и най-нови версии на издадените продукти на ESET (с изключение на продуктите в облака). Продуктите се сортират въз основа на потребителския сегмент, включително техните основни и незначителни версии и дати на издаване. Всеки продукт на ESET може да има няколко версии, издадени едновременно, въз основа на текущата Правилата за края на жизнения цикъл на ESET. Изключенията могат да се прилагат за конкретен регион/държава.

За дома

ESET NOD32 Antivirus

17.2 17.2.7.0  (2 юли 2024 г.)

16.2 16.2.15.0  (25 септември 2023 г.)

15.2 15.2.17.0  (22 август 2022 г.)

 

ESET Internet Security

17.2 17.2.7.0  (2 юли 2024 г.)

16.2 16.2.15.0  (25 септември 2023 г.)

15.2 15.2.17.0  (22 август 2022 г.)

 

ESET Smart Security Premium

17.2 17.2.7.0  (2 юли 2024 г.)

16.2 16.2.15.0  (25 септември 2023 г.)

15.2 15.2.17.0  (22 август 2022 г.)

 

ESET Security Ultimate

17.2 17.2.7.0  (2 юли 2024 г.)

 

ESET Safe Server

17.2 17.2.7.0  (26 март 2024 г.)

 

ESET Small Business Security

17.2 17.2.7.0  (3 юни 2024 г.)

 

ESET Mobile Security for Android

9.0 9.0.32.0  (29 април 2024 г.)

8.2 8.2.8.0  (24 юли 2023 г.)

7.3 7.3.19.0  (15 август 2022 г.)

 

ESET Parental Control for Android

5.3 5.3.5.0  (20 юни 2024 г.)

4.1 4.1.18.0  (18 март 2022 г.)

3.1 3.1.14.0  (31 май 2021 г.)

 

ESET Cyber Security

7.4 7.4.1600.0  (30 октомври 2023 г.)

6.11 6.11.414.0  (21 септември 2023 г.)

 

ESET Cyber Security Pro

6.11 6.11.414.0  (21 септември 2023 г.)

 

ESET Password Manager

3.7 3.7.0.0  (8 август 2022 г.)

 

За бизнеса

ESET Endpoint Antivirus

11.1 11.1.2039.2  (11 юли 2024 г.)

11.0 11.0.2044.0  (29 февруари 2024 г.)

10.1 10.1.2063.0  (25 януари 2024 г.)

10.0 10.0.2049.0  (2 ноември 2023 г.)

9.1 9.1.2071.0  (25 януари 2024 г.)

9.0 9.0.2050.0  (9 март 2023 г.)

8.1 8.1.2052.0  (9 март 2023 г.)

7.3 7.3.2057.0  (9 март 2023 г.)

 

ESET Endpoint Security

11.1 11.1.2039.2  (11 юли 2024 г.)

11.0 11.0.2032.0  (28 ноември 2023 г.)

10.1 10.1.2063.0  (25 януари 2024 г.)

10.0 10.0.2049.0  (2 ноември 2023 г.)

9.1 9.1.2071.0  (25 януари 2024 г.)

9.0 9.0.2050.0  (9 март 2023 г.)

8.1 8.1.2052.0  (9 март 2023 г.)

7.3 7.3.2057.0  (9 март 2023 г.)

 

ESET Endpoint Antivirus for macOS

7.4 7.4.1500.0  (30 октомври 2023 г.)

7.3 7.3.3600.0  (1 юни 2023 г.)

7.2 7.2.1600.0  (21 октомври 2022 г.)

7.1 7.1.1700.0  (14 юни 2022 г.)

7.0 7.0.7300.0  (21 октомври 2022 г.)

 

6.11 6.11.606.0  (21 октомври 2022 г.)

 

ESET Endpoint Security for macOS

6.11 6.11.616.0  (21 септември 2023 г.)

 

ESET Endpoint Security for Android

4.3 4.3.3.0  (10 април 2024 г.)

3.6 3.6.6.0  (19 юни 2023 г.)

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

11.0 11.0.15.0  (19 юни 2024 г.)

10.3 10.3.4.0  (15 май 2024 г.)

10.2 10.2.2.0  (17 април 2024 г.)

10.1 10.1.8.0  (17 април 2024 г.)

10.0 10.0.3.0  (17 април 2024 г.)

9.1 9.1.13.0  (17 април 2024 г.)

9.0 9.0.10.0  (15 май 2024 г.)

8.1 8.1.12.0  (15 май 2024 г.)

 

ESET PROTECT On-Prem (преди ESET PROTECT)

11.1 11.1.14.0  (2 юли 2024 г.)

11.0 11.0.14.0  (13 декември 2023 г.)

10.1 10.1.28.0  (5 септември 2023 г.)

10.0 10.0.14.1  (9 март 2023 г.)

 

9.1 9.1.18.4  (26 септември 2022 г.)

 

ESET PROTECT Virtual Appliance

11.1 11.1.14.0  (2 юли 2024 г.)

11.0 11.0.19.1  (14 май 2024 г.)

10.1 10.1.28.0  (5 септември 2023 г.)

10.0 10.0.14.0  (10 ноември 2022 г.)

9.1 9.1.18.4  (26 септември 2022 г.)

 

ESET Management Agent

11.2 11.2.2076.0  (2 юли 2024 г.)

11.1 11.1.1152.0  (2 април 2024 г.)

11.0 11.0.503.0  (13 декември 2023 г.)

10.1 10.1.3268.0  (25 октомври 2023 г.)

10.0 10.0.3091.0  (10 ноември 2022 г.)

9.1 9.1.3295.0  (27 юли 2022 г.)

 

ESET Bridge

4.0 4.0.4.0  (26 юни 2024 г.)

3.0 3.0.2.0  (18 март 2024 г.)

2.0 2.0.2.0  (27 юни 2023 г.)

1.0 1.0.37.0  (20 декември 2022 г.)

 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server (преди ESET File Security for Microsoft Windows Server)

11.0 11.0.12012.0  (18 юни 2024 г.)

10.0 10.0.12015.2  (6 февруари 2024 г.)

9.0 9.0.12019.0  (30 януари 2024 г.)

8.0 8.0.12016.1  (9 февруари 2023 г.)

7.3 7.3.12013.1  (25 януари 2024 г.)

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

11.0 11.0.10008.0  (11 юни 2024 г.)

10.1 10.1.10014.0  (11 юни 2024 г.)

10.0 10.0.10018.1  (11 юни 2024 г.)

9.0 9.0.10012.0  (11 юни 2024 г.)

8.0 8.0.10024.0  (24 януари 2024 г.)

7.3 7.3.10018.0  (30 януари 2023 г.)

 

ESET Mail Security for IBM Domino

10.0 10.0.14007.1  (6 февруари 2024 г.)

9.0 9.0.14008.0  (30 януари 2024 г.)

8.0 8.0.14014.0  (24 януари 2024 г.)

7.3 7.3.14006.0  (24 януари 2024 г.)

 

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

11.0 11.0.15004.0  (11 юни 2024 г.)

10.0 10.0.15005.1  (6 февруари 2024 г.)

9.0 9.0.15006.0  (30 януари 2024 г.)

8.0 8.0.15012.0  (23 януари 2024 г.)

7.3 7.3.15006.0  (23 януари 2024 г.)

 

ESET Server Security for Linux (преди ESET File Security for Linux)

11.0 11.0.227.0  (16 юли 2024 г.)

10.3 10.3.3.0  (22 май 2024 г.)

10.2 10.2.41.0  (5 декември 2023 г.)

10.1 10.1.176.0  (30 октомври 2023 г.)

10.0 10.0.328.0  (18 юли 2023 г.)

9.1 9.1.99.0  (8 февруари 2024 г.)

9.0 9.0.466.0  (18 юли 2023 г.)

8.1 8.1.823.0  (18 юли 2023 г.)

 

ESET Secure Authentication

3.0 3.0.69.0  (27 юни 2024 г.)

 

ESET Endpoint Encryption Client

5.1 5.1.5.38  (31 май 2023 г.)

 

ESET Endpoint Encryption Server

3.8 3.8.2.0  (25 юни 2024 г.)

 

ESET Full Disk Encryption for Windows

1.4 1.4.62.0  (27 юли 2022 г.)

 

ESET Full Disk Encryption for macOS

1.3 1.3.2.33  (22 декември 2022 г.)

 

ESET Virtualization Security for NSX

1.7 1.7.1.0  (20 септември 2019 г.)

 

ESET Inspect Server

2.2 2.2.4100.0  (24 юли 2024 г.)

2.1 2.1.3779.0  (16 април 2024 г.)

2.0 2.0.3549.0  (8 февруари 2024 г.)

1.12 1.12.3296.0  (30 октомври 2023 г.)

1.11 1.11.2882.0  (10 август 2023 г.)

 

ESET Inspect Connector

2.2 2.2.4100.0  (24 юли 2024 г.)

2.1 2.1.3779.0  (16 април 2024 г.)

2.0 2.0.3549.0  (8 февруари 2024 г.)

1.12 1.12.3296.0  (30 октомври 2023 г.)

1.11 1.11.2883.0  (10 август 2023 г.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Datto RMM

1.2 1.2.0.0  (20 август 2020 г.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-central

1.1 1.1.0.0  (29 април 2019 г.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-sight RMM

1.1 1.1.0.0  (22 март 2022 г.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for NinjaOne

1.2 1.2.0.0  (5 април 2022 г.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Kaseya VSA

1.1 1.1.0.0  (22 юни 2021 г.)

 

Освен

ESET Online Scanner

3.7 3.7.4.0  (19 март 2024 г.)

 

ESET AV Remover

1.6 1.6.7.0  (29 ноември 2023 г.)

 

ESET Log Collector

4.10 4.10.0.0  (14 юни 2024 г.)

 

ESET SysInspector

2.0 2.0.17.0  (5 април 2024 г.)

1.4 1.4.2.0  (23 февруари 2021 г.)