Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustawienia aplikacji

Stuknij przycisk menu głównego menu_app > Ustawienia aplikacji, aby dostosować język aplikacji i powiadomienia push.

Język aplikacji — aplikacja jest dostępna w ponad 40 językach. Wybierz tutaj język wyświetlania aplikacji.

Ustawienia uwierzytelniania — ustaw kod PIN lub użyj loginu biometrycznego, aby zalogować się do aplikacji ESET HOME.

Odbieraj powiadomienia push — włączanie lub wyłączanie krótkich wiadomości i alertów (związanych z subskrypcjami i urządzeniami), które mają być wysyłane na urządzenie za pośrednictwem aplikacji ESET HOME.

Wysyłaj raporty o awariach — raporty o awariach pomagają firmie ESET analizować błędy i śledzić problemy z wydajnością, gdy są włączone.