Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Τι νέο υπάρχει

Προσθήκη

Πλαϊνό μενού στον πίνακα ελέγχου του ESET HOME.

Νέα προσφορά για το τμήμα μικρού γραφείου και οικιακού γραφείου – ESET Small Business Security.

Επιλογή λήψης ενός προγράμματος εγκατάστασης στο Windows Server εντός της συγκεκριμένης συνδρομής.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μονάδων του Password Manager, του VPN και του Διακομιστή που αγοράστηκαν και ενεργοποιήθηκαν εντός της συγκεκριμένης συνδρομής.

Βελτιώθηκε

Σχεδίαση για τη σελίδα Λεπτομερειών συνδρομής.

Ροή Προστασία αυτής / άλλης συσκευής.