Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Πατήστε το κουμπί του κύριου μενού menu_app > Ρυθμίσεις εφαρμογής, για να προσαρμόσετε τη γλώσσα της εφαρμογής σας και τις προωθημένες ειδοποιήσεις.

Γλώσσα εφαρμογής - Υπάρχουν περισσότερες από 40 διαθέσιμες γλώσσες για την εφαρμογή. Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα εμφάνισης της εφαρμογής.

Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας – Ρυθμίστε το PIN ή χρησιμοποιήστε τη Σύνδεση με βιομετρικά στοιχεία για να συνδεθείτε στην εφαρμογή ESET HOME.

Λήψη προωθημένων ειδοποιήσεων – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε σύντομα μηνύματα και συναγερμούς (που σχετίζονται με τις συνδρομές και τις συσκευές σας), τα οποία θα αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής ESET HOME στη συσκευή σας.

Αποστολή αναφορών σφαλμάτων – Εάν ενεργοποιηθούν, οι αναφορές σφαλμάτων βοηθούν την ESET να αναλύει σφάλματα και να εντοπίζει ζητήματα επιδόσεων.