ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg kategorien
Vælg emnet

Brugsbestemmelser

Gældende fra den 3 april 2024. | Se en tidligere version af vilkår for anvendelse | Sammenlign ændringer

Disse vilkår for anvendelse ("vilkår") udgør en særlig aftale mellem ESET, spol. s r. o. med registreret kontoradresse på Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registreret i handelsregistret administreret af III distriktsdomstol i Bratislava, Afdeling Sro, Jour. nr. 3586/B, virksomhedsregistreringsnummer: 31333532 ("ESET" eller "leverandør") og dig, en fysisk eller juridisk person, som udgør en mindre virksomhedsenhed ("du" eller "bruger"), der søger at få eller har fået ret til at bruge vores standardiserede abonnementstilbud ("tilbud"), som registrerer og bruger ESET HOME-kontoen ("konto"), eller som bruger tjenester og funktioner, der leveres af ESET via kontoen (samlet kaldet "tjenester"), der bl.a. indeholder vilkår og betingelser for deres anvendelse. Hvis du anskaffer eller bruger tjenesterne på vegne af en organisation, accepterer du disse vilkår for den pågældende organisation og garanterer, at du har en sådan bemyndigelse. I dette tilfælde henviser "du" og "bruger" til den pågældende virksomhed.

Læs disse vilkår omhyggeligt, før du bruger eller køber nogen tjenester eller opretter kontoen. Disse vilkår bliver bindende for dig, og kontrakten mellem dig og ESET indgås, når: (i) ESET eller ESET-partneren sender dig en e-mailbekræftelse på dit køb af tilbuddet, (ii) din konto blev oprettet, eller (iii) du begynder at bruge en hvilken som helst del af tjenesterne, alt efter hvilken af mulighederne der kommer først.

Disse vilkår foreskriver generelle betingelser for levering og brug af vores tjenester. Nogle tjenester eller deres komponenter kan være underlagt yderligere særlige vilkår, der kun gælder for dem ("særlige vilkår"). Såfremt sådanne særlige vilkår ikke er i overensstemmelse med nærværende vilkår, vil bestemmelserne i særlige vilkår være gældende. Du kan finde sådanne særlige vilkår (hvis de findes) nedenfor eller i den relevante dokumentation, der er tilgængelig via ESET-onlinehjælp ("dokumentation"). Desuden kan brugen af tjenester eller deres komponenter også være underlagt yderligere forudsætninger eller tekniske krav, som er detaljerede og tilgængelige i den gældende dokumentation.

Bemærk, at alle købs- eller betalingsbetingelser (hvis relevant) samt eventuelle indledende forsynings-/leveringsbetingelser, der er relateret til tjenester, ikke er omfattet af disse vilkår og aftales separat mellem dig og ESET eller den ESET-partner, som du køber den respektive tjeneste hos.

Vores tjenester er kun beregnet til voksne. Såfremt du er under atten (18) år, må du kun oprette og bruge kontoen eller de relaterede tjenester, såfremt din forælder eller anden værge er involveret.

Vores tjenester og deres brug

Vores tjenester. De fleste tjenester kræver, at du bruger vores ESET-standardsoftwareprodukter, som skal installeres lokalt på din(e) enhed(er) ("produkt"). Du kan opnå ret til at bruge vores tjenester ved at købe enten (i) abonnement på vores tilbud, (ii) ESET-produktlicens ("licens"), som omfatter nogle tjenester, der leveres via kontoen, eller (iii) ved at få en prøveversion heraf. Tjenesterne kan købes direkte fra ESET eller vores ESET-partnere i henhold til separate købs- og betalingsbetingelser. Du kan finde en mere generel beskrivelse af de leverede tjenester i henhold til disse vilkår nedenfor og deres mere detaljerede specifikation i den relevante dokumentation.

Husk på, at de nøjagtige tjenester, produkter og funktioner, der skal leveres til dig, afhænger af det land, hvor du befinder dig, og den platform/det operativsystem, som du vælger at bruge dem på. Derfor er nogle funktioner og produkter muligvis ikke tilgængelige i dit land eller på alle platforme/operativsystemer. Du skal også sikre, at du opfylder vores tekniske krav og forudsætninger for at kunne bruge tjenesterne. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dette emne i vores tekniske dokumentation. Vi kan bruge underleverandører til at levere tjenester eller funktioner.

Abonnementstilbud. ESET-tilbuddet består af vores standardtjenester, -produkter, -funktioner og -egenskaber kombineret i moduler, der leverer visse fælles funktioner ("moduler"), der er grupperet i niveauer ("niveau"), og vores enkeltstående standardprodukter, der kan købes separat fra niveauet. Ved at abonnere på tilbuddet via ESET eller en ESET-partner får du ret til i den aftalte abonnementsperiode at få leveret det tilbud, du har købt, og dermed visse moduler, der er inkluderet i dit tilbudsniveau og/eller et enkeltstående produkt. Du kan finde beskrivelserne af modulerne og enkeltstående produkter i afsnittet Særlige vilkår nedenfor og deres mere detaljerede specifikation i den relevante dokumentation.

Ikke-abonnementslicens. Hvis du ikke abonnerer på tilbuddet, men har fået licensen/licenserne, kan du være berettiget til at bruge nogle tjenester, der leveres via kontoen, afhængigt af indholdet af den eller de(n) licens(er), du har købt, og i varigheden af din licens. De fleste af disse tjenester vedrører ESET-produkter og giver dig mulighed for enten at administrere dem på tværs af dine enheder fra din konto som det centrale punkt eller at give dig yderligere funktioner ud over din(e) licens(er). De tjenester, du kan få leveret i henhold til disse vilkår, er ESET HOME, Anti-theft, Parental Control eller Password Manager. Du kan finde beskrivelserne af disse tjenester i afsnittet Særlige vilkår nedenfor og deres mere detaljerede specifikation i den relevante dokumentation. Andre tjenester leveres kun som en del af tilbuddet, og du er derfor ikke berettiget til deres levering i henhold til disse vilkår.

Startdato for tjenester. Startdatoen for levering af vores tjenester og dermed den dag, hvor tjenesterne er tilgængelige for dig, er den dato, hvor du køber tilbuddet eller licensen, den dato, hvor du bruger aktiveringsnøglen, eller den dag, hvor du anskaffer/downloader en prøveversion af vores tilbud eller licens.

Din konto. Kontoen giver dig adgang til og mulighed for at bruge ESET-tjenester. Det er obligatorisk for dig at oprette en konto, hvis du abonnerer på vores tilbud, ellers vil du ikke være i stand til at aktivere og bruge vores tjenester. Hvis du ikke abonnerer på vores tilbud, men har købt en licens, er kontoen nødvendig for, at du kan bruge de inkluderede tjenester, da de ikke kan leveres uden for kontoen.

ESET-produkter. Hvis du vil bruge vores tjenester, skal du installere de påkrævede ESET-produkter på din(e) enhed(er) og sikre, at de har forbindelse til internettet. Brug af vores produkter er underlagt accept af vor respektive slutbrugerlicensaftale ("EULA") under installationen og kan også være underlagt yderligere forholdsregler eller tekniske krav, der er beskrevet og tilgængelige i den relevante dokumentation.

Opdateringer. Da vores tjenester er i konstant udvikling, kan ESET fra tid til anden og uden din tilladelse eller dit samtykke implementere en opdatering, opgradering eller udskiftning af en hvilken som helst del af tjenesten samt det inkluderede produkt ("opdatering"). Hver opdatering betragtes som en del af tjenesten efter dens implementering i forbindelse med disse vilkår. Opdateringen kan omfatte tilføjelse, fjernelse eller ændring af funktioner eller funktionaliteter, der er inkluderet i tjenesterne, eller helt at udskifte dem. Du kan muligvis ikke bruge de berørte tjenester, før opdateringen er fuldt implementeret. I nogle tilfælde skal du muligvis downloade eller installere en bestemt produktopdatering for at få maksimalt udbytte af vores tjeneste. ESET kan stoppe med at yde dig teknisk support og nyere opdateringer eller på anden måde begrænse de tjenester, der leveres til dig, indtil du installerer sådanne påkrævede opdateringer. ESET er ikke forpligtet til at levere en bestemt opdatering til dig og kan beslutte, hvornår og om opdateringen er passende. ESET kan efter eget skøn stoppe med at levere opdateringer (i) til andre versioner af tjenesten end den seneste, eller (ii) der understøtter brugen af tjenesterne i forbindelse med versioner af operativsystemer eller anden software, som tjenesten er designet til at fungere med.

Disse regler om opdateringer gælder også for produktopdateringer. Produktopdateringer installeres også automatisk, medmindre du deaktiverer dem i produktindstillingerne. Levering af produktopdateringer er muligvis underlagt End of Life-politik ("EOL-politik"), som er tilgængelig på https://go.eset.com/eol_home. Der leveres ingen opdateringer, når produktet eller en af de tilhørende funktioner har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken.

ESET-forpligtelser. Med forbehold af de begrænsninger, der er angivet i disse vilkår og dokumentationen, leverer vi vores tjenester til dig med fornøden omhu, på en professionel måde og i overensstemmelse med disse vilkår.

Dine rettigheder. Din ret til brug er ikke-eksklusiv, den kan ikke overdrages og er underlagt betingelser og begrænsninger, der er fastsat i nærværende vilkår, særlige vilkår (hvis de findes) og dokumentationen samt din overholdelse af de pågældende juridiske dokumenter. Du må kun bruge vores tjenester på en konventionel måde og kun til de tilsigtede formål. Hvis du er forbruger, må du kun bruge dem til personlige, ikke-kommercielle formål. Hvis du er en lille virksomhed, der køber vores tilbud til små virksomheder, kan du også bruge vores konto og tjenester i forbindelse med dine forretningsaktiviteter. Desuden har du ret til at bruge tjenesterne på det aftalte antal enheder og i perioden for dit tilbudsabonnement eller varigheden af din licens, afhængigt af dit køb. ESET (eller ESETs leverandører eller licensgivere) forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til nærværende vilkår eller særlige vilkår.

Dit samtykke. Med henblik på overholdelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelses, og i tilfælde af at du er forbruger, giver du os dit udtrykkelige samtykke til, at vi må begynde at levere tjenester og det relaterede elektroniske indhold til dig, umiddelbart efter at du har registreret din konto (og opfyldt eventuelle yderligere forudsætninger). Du bekræfter, at du er blevet informeret om, at du ved at give os dette samtykke mister din ret til at opsige den kontrakt, der er oprettet på baggrund af nærværende vilkår.

Dine forpligtelser. Du er ansvarlig for at bruge din konto og dine tjenester og holde eventuelle ESET-tilbudsaktiveringskoder eller licensnøgler (samlet kaldet "aktiveringskode") og eventuelle adgangskoder fortrolige og sikre. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at påtage dig ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted på din konto eller under din aktiveringskode. For at bevare kontrollen over din konto og tjenester og forhindre andre i at få adgang til dem må du ikke videregive din aktiveringskode eller adgangskoder til andre personer, og du skal begrænse tredjeparters adgang til de af dine enheder. Du er forpligtet til at kontakte os med det samme, hvis din adgangskode eller aktiveringskode er videregivet til en anden, hvis din konto eller tjenester er blevet brugt af en uautoriseret person, eller hvis du har grund til at tro, at det kan finde sted. Desuden skal du sikre dig, at de data, du leverer til ESET under registreringsprocessen eller via din konto, er nøjagtige og opdaterede, og at du giver os besked om eventuelle ændringer af dem, ved at opdatere oplysningerne i afsnittet "Min konto".

Forbudt brug. Du må ikke: (i) bruge tjenesterne og din konto til ulovlige formål, herunder i forbindelse med kriminelle eller svigagtige aktiviteter eller på nogen måde, der kan resultere i afbrydelse, forstyrrelse eller skade på tjenester og vores websteder, som kan være skadelig for andre eller på anden måde er i strid med disse vilkår og dokumentationen, (ii) sælge, underlicensere, lease, leje eller låne nogen tjeneste, produkt eller deres del eller bruge dem til levering af kommercielle tjenester, (iii) foretage reverse engineering, reverse kompilering eller disassemblering af produktet eller enhver tjenestefunktion eller på anden måde forsøge at afsløre deres kildekode, undtagen i det omfang denne begrænsning udtrykkeligt er forbudt ved lov; (iv) udøve aktiviteter, der involverer brug af aktiveringskoden i strid med disse vilkår eller fører til levering af aktiveringskode til en person, der ikke er berettiget til at bruge tjenesterne, såsom overførsel af brugt eller ubrugt aktiveringskode i enhver form samt uautoriseret reproduktion eller distribution af duplikerede eller genererede aktiveringskoder eller brug af tjenesten som følge af brugen af en aktiveringskode, der er opnået fra en anden kilde end ESET eller ESET-partnere, eller (v) bruge tjenesterne og deres funktioner på en måde, der begrænser andre brugeres mulighed for at få adgang til disse tjenester. ESET forbeholder sig ret til at begrænse omfanget af tjenester, der leveres til individuelle brugere, for at gøre det muligt for det størst mulige antal brugere at bruge tjenesterne. ESET forbeholder sig ret til i sådanne tilfælde at bringe din konto til ophør, til at standse leveringen af tjenester eller til at afvise leveringen af tjenesterne.

Dine anerkendelser. ESET vil altid tilstræbe de højeste standarder, når de leverer tjenester. Du anerkender dog, at (i) vi ikke garanterer eller garanterer, at vores produkter eller tjenester finder, lokaliserer, opdager, forhindrer, advarer om eller reagerer på alle trusler, sårbarheder, malware eller skadelig software, der kan være til stede på din enhed, eller som du kan støde på online eller offline, og at du ikke vil holde ESET ansvarlig derfor; (ii) Du bør sikkerhedskopiere dine dokumenter, software og andre data regelmæssigt for at forhindre eller minimere risikoen for tab eller beskadigelse; (iii) Du skal holde vores produkter og anden relateret software tilgængelig, i drift og opdateret (ved at opdatere og opgradere dem regelmæssigt); (iv) vi garanterer ikke den kontinuerlige tilgængelighed af vores tjenester eller af specifikke funktioner samt eventuelle svartider; (v) vi kan pålægge begrænsninger af brugen af vores tjeneste og dens funktioner i dokumentationen eller blokere visse former for brug.

ESET, ESETS ASSOCIEREDE SELSKABER, PARTNERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER, DER SKYLDES, AT DU IKKE OPFYLDER NOGEN AF OVENSTÅENDE FORPLIGTELSER, ELLER FOR DIN TILLID TIL TJENESTER, DER ER I KONFLIKT MED NOGEN AF OVENSTÅENDE ANERKENDELSER.

Teknisk support. ESET eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, skal yde teknisk support efter eget skøn uden nogen garanti eller erklæringer. Der ydes ingen teknisk support i forhold til produktet eller en af dets funktioner, hvis det har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken. Du skal sikkerhedskopiere alle eksisterende data, software og programfaciliteter, før der ydes teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, kan ikke acceptere ansvar for skader eller tab af data, ejendom, software eller hardware eller tab af overskud på grund af levering af teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, forbeholder sig ret til at fastslå, at løsning af problemet ligger uden for omfanget af teknisk support. ESET forbeholder sig ret til at afvise, ophæve eller opsige levering af teknisk support efter eget skøn. Licensoplysninger, oplysninger og andre data, der overholder fortrolighedspolitikken, kræves måske ved levering af teknisk support.

Annullering af konto. Du kan når som helt opsige din konto. Vær dog opmærksom på, at det vil gøre nogle af tjenesterne ubrugelige.

Elektronisk kommunikation

ESET kommunikerer elektronisk med dig, mens du udfører aktiviteter, der formodes at være angivet i disse vilkår, herunder ved levering af tjenesterne og kontoen. Vi sender dig muligvis e-mails, notifikationer i appen via dit produkt eller din konto eller udgiver kommunikationen på vores websted. Du accepterer at modtage juridisk kommunikation fra ESET i elektronisk form, herunder kommunikation om ændringer i vilkår, særlige vilkår eller fortrolighedspolitikker, kontraktforslag/accept eller invitationer, der skal behandles, meddelelser eller anden juridisk kommunikation, og at en sådan elektronisk kommunikation modtages skriftligt, medmindre en anden form for kommunikation specifikt er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Sikkerhed og databeskyttelse

Dit fulde navn, dit land og din gyldige e-mailadresse er påkrævet i forbindelse med registrering og brug af kontoen og med det formål at levere og vedligeholde tjenester og er derfor nødvendige for håndhævelse af en kontrakt mellem dig og ESET baseret på nærværende vilkår og særlige vilkår. Dine data indsamles og overføres til ESET-servere eller servere tilhørende ESETs partnere, hvor de vil blive behandlet for at sikre funktionalitet, levering af samt tilladelse til at bruge kontoen og tjenesterne, med henblik på udformning, håndhævelse og forsvar af ESETs juridiske krav samt for at give dig teknisk support, når det er nødvendigt.

Afhængigt af de tjenester, du vælger at bruge, og dine privatlivs- og sikkerhedsindstillinger, kræves der desuden yderligere dataindsamling direkte fra dig eller vores produkter eller tjenester. ESET behandler data, der er indsamlet fra dig eller dit produkt, hvoraf nogle kan omfatte personlige data, i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Du bliver bedt om at læse den i forbindelse med bestilling af tilbuddet, kontoregistrering eller produktinstallation, og du kan når som helst henvise til den, såfremt du har brug for flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine data i forbindelse med kontoen og tjenesterne, eller om dine rettigheder som registreret person. Der kan gælde yderligere individuelle fortrolighedspolitikker for tjenester eller produkter, du bruger, og du kan finde dem i den dokumentation, der er relateret til den relevante tjeneste eller det relevante produkt.

Hvis du er erhvervsbruger af vores tjeneste, vil databehandlingsaftalen, der er inkluderet i bilag 2 til disse vilkår, gælde for dig for databehandlingen, når du anses for at være dataansvarlig. I sådanne tilfælde gælder standardkontraktbestemmelserne i bilag 3 til disse vilkår i tillæg til databehandlingsaftalen i tilfælde af overførsel og behandling af personoplysninger, der befinder sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller et land, der er udpeget som sikkert ved Europa-Kommissionens beslutning.

Immaterielle rettigheder

ESET eller ESETs respektive leverandører er ejere eller indehavere af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til software, der er tilgængelige på webstedet, i programmet eller i produkter (samlet kaldet "software"), eller til andet indhold, der er tilgængeligt på webstedet, såsom tekst, dokumenter, billeder, logoer, ikoner, knapper eller databaser ("indhold"). I henhold til din overholdelse af nærværende vilkår og særlige vilkår samt din betaling af eventuelle gældende gebyrer tildeles du en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overdragelig licens til at bruge software og indhold til personlige og ikke-kommercielle formål og kun, som det er nødvendigt for din brug af tjenester som tilladt i henhold til nærværende vilkår og særlige vilkår. Du må ikke udtrække eller genbruge indhold eller dele af nogen tjenester (herunder ved hjælp af rammeteknikker) uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. ESET og ESETs leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til nærværende vilkår eller særlige vilkår.

Derudover må eventuelle produkter og softwaren udelukkende anvendes i henhold til slutbrugerlicensaftalen ("slutbrugerlicensaftale"), som leveres sammen med den eller indgår i den. Produkter eller software, der leveres sammen med slutbrugerlicensaftalen, kan ikke installeres uden brugerens accept af slutbrugerlicensaftalen.

Såfremt du vælger at installere vores mobilapp for at få adgang til og bruge din konto og de relaterede tjenester, gælder den slutbrugerlicensaftale for programmet, der er inkluderet i appendiks 1 i disse vilkår, for dig.

Ansvarsfraskrivelser

SOM BRUGER ACCEPTERER DU HERMED, AT KONTOEN SAMT TJENESTER LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES", UDEN EN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN LEVERANDØREN, DENNES LICENSLEVERANDØR ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER OPHAVSRETEJERE GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER FOR AT KONTOEN ELLER TJENESTERNE IKKE OVERTRÆDER EVENTUELLE PATENTER, OPHAVSRET, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPART. LEVERANDØREN ELLER ANDEN PART GARANTERER IKKE, AT KONTOEN ELLER TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF KONTOEN ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE PROBLEMFRI OG UDEN FEJL. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG ENHVER RISIKO FOR VALGET OG ANVENDELSEN AF KONTOEN OG TJENESTERNE TIL AT OPNÅ DE RESULTATER, DU FORVENTER, OG FOR DE RESULTATER, DU OPNÅR DERAF.

Nærværende vilkår pålægger ikke leverandøren og dennes licensgivere andre forpligtelser end dem, der specifikt er nævnt heri.

Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL LEVERANDØREN, DENNES MEDARBEJDERE ELLER KONTRAHENTER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELT DRIFTSTAB, TAB AF OVERSKUD, OMSÆTNING, SALG, DATA ELLER FOR OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, FOR BESKADIGELSE AF EJENDELE, PERSONSKADE, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER FOR NOGEN SPECIEL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ØKONOMISK, DÆKNINGSMÆSSIG, PØNAL, SÆRLIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORÅRSAGET, UANSET OM DEN ER OPSTÅET UD FRA KONTRAKT, GROV UAGTSOMHED, CULPA ELLER ANDEN OMSTÆNDIGHED, DER ER ÅRSAG TIL ANSVARETS FOREKOMST, SOM ER PÅDRAGET VED ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE KONTOEN ELLER TJENESTERNE, HELLER IKKE SELVOM LEVERANDØREN, DENNES KONTRAHENTER ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. DA VISSE LANDE OG VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER ANSVARSFRIHED, MEN MULIGVIS TILLADER ANSVARSBEGRÆNSNING, SKAL LEVERANDØRENS, DENNES MEDARBEJDERES ELLER KONTRAHENTERS ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN PRIS, SOM DE HAR BETALT FOR DEN PÅGÆLDENDE TJENESTE ELLER KONTO.

Overholdelse af handelskontrol

(a) Du vil ikke, direkte eller indirekte, eksportere, geneksportere, overføre eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for andre personer eller bruge den på en måde eller være involveret i nogen handling, der kan resultere i, at ESET eller ESETs holdingselskaber, datterselskaber, datterselskaber tilhørende ESETs holdingselskaber samt enheder, der er underlagt ESETs holdingselskaber ("Associerede") overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til lovgivningen om handelskontrol, der omfatter:

  1. i. enhver lov, der styrer, begrænser eller pålægger licenskrav til eksport, geneksport eller overførsel af varer, software, teknologi eller tjenester, der er udstedt eller vedtaget af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller som ESET eller et af ESETs associerede selskaber er omfattet af eller opererer i, og
  2. ii. enhver økonomisk, finansiel, handelsmæssig eller anden sanktion, restriktion, embargo, import- eller eksportforbud, forbud ved overførsel af penge eller aktiver eller ved udførelse af tjenester eller lignende retsmidler, der er pålagt af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller som ESET eller et af ESETs associerede selskaber er omfattet af eller opererer i (retslove, der henvises til i punkt i og ii. ovenfor, udgør tilsammen "love om handelskontrol").

b) ESET har ret til at fralægge sig sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår eller at bringe nærværende vilkår til ophør med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af at:

  1. ESET beslutter efter eget skøn, om brugeren har brudt eller med stor sandsynlighed vil bryde betingelsen i artikel (a) i nærværende bestemmelse i aftalen om overholdelse af handelskontrol i nærværende vilkår, eller
  2. Brugeren og/eller softwaren underlægges love om handelskontrol, og ESET som følge deraf bestemmer efter eget skøn, at den fortsatte afvikling af ESETs forpligtelser i henhold til nærværende vilkår muligvis vil resultere i, at ESET eller et af ESETs associerede selskaber overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til love om handelskontrol.

(c) Ingenting i nærværende vilkår har til hensigt, og ingenting skal fortolkes eller er udarbejdet med henblik på at forårsage eller kræve, at en af parterne handler eller afstår fra at handle (eller aftaler at handle eller afstå fra at handle) på en måde, som er i uoverensstemmelse med, strafbar eller forbudt i henhold til gældende love om handelskontrol.

Lovvalg og sprog

Disse betingelser reguleres af og fortolkes i henhold til slovakisk lov. Du og leverandøren accepterer, at bestemmelser, der konflikter med den regulerende lovgivning og FN's konvention om kontrakter for international salg af varer, ikke skal gælde. Hvis du er forbruger med sædvanligt opholdssted i EU, får du også yderligere beskyttelse i henhold til de lovbestemmelser, der gælder i dit bopælsland.

Du accepterer udtrykkeligt, at enekompetencen for ethvert krav eller enhver tvist med leverandøren eller på nogen måde i relation til din brug af softwaren, kontoen eller tjenesterne, eller som opstår som følge af nærværende vilkår eller særlige vilkår (hvis de findes), ligger hos slovakiske domstole. Såfremt du er forbruger og har et sædvanligt opholdssted i EU, kan du også gøre krav gældende for at håndhæve dine forbrugerrettigheder i stedet for enekompetence eller i det EU-land, hvor du bor. Desuden kan du også bruge en onlineplatform til tvistbilæggelse, som du kan få adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Overvej dog at kontakte os først, før du officielt fremsætter krav.

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem sprogversionerne af nærværende vilkår, vil den engelske version, der er tilgængelig her, altid være den gældende.

Generelle betingelser

ESET forbeholder sig retten til at foretage ændringer i vores tjenester samt til til enhver tid at revidere nærværende vilkår, særlige vilkår og dokumentationen eller dele heraf ved at opdatere det relevante dokument (i) for at afspejle ændringer af kontoen, tjenesterne eller webstedet eller i den måde, ESET driver forretning på, (ii) af juridiske, lovgivningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager eller (iii) for at forhindre misbrug eller skade. Du vil få meddelelse om eventuelle revisioner af nærværende vilkår eller særlige vilkår via e-mail eller via dit produkt eller din konto. Såfremt du ikke kan acceptere de foreslåede ændringer af nærværende vilkår eller særlige vilkår, kan du opsige din konto og/eller annullere den berørte købte tjeneste i løbet af 30 dage efter modtagelse af meddelelsen om ændringen. Medmindre du annullerer kontoen eller tjenesten inden for denne tidsfrist, anses de foreslåede ændringer for accepteret, og de bliver gældende for dig fra og med den dato, du har modtaget en meddelelse om ændringen.

Vores kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler eller ønsker at indsende en meddelelse eller et krav, er du velkommen til at kontakte os ved at bruge vores kontaktoplysninger eller vores side med teknisk support, hvis du oplever tekniske problemer. Vi bestræber os på at løse forespørgsler inden for 30 dage efter modtagelsen af dem.

TJENESTER, TJENESTEMODULER OG SÆRLIGE VILKÅR FOR DERES ANVENDELSE

1. ESET HOME

ESET HOME-webportalen og mobilappen giver dig mulighed for at administrere dine ESET-tjenester og -produkter, der er knyttet til din konto, og enheder, hvor vores produkt er installeret, ved hjælp af din konto. Du kan se sikkerhedsstatus for de enheder, der er beskyttet af sådanne tilknyttede tjenester og/eller produkter, modtage vigtige meddelelser om administrerede enheder og produkter, tilføje, købe eller forny udløbet tilbud eller licens (ved hjælp af en separat platform), downloade produkter til din enhed, dele dem med din familie og venner eller anvende andre funktioner som beskrevet i dokumentationen. Produktadministration aktiveres, når du har oprettet en konto, men du kan først bruge de fleste af tjenestens funktioner, når du har knyttet mindst ét produkt til din konto. Dokumentationen kan angive det maksimale antal produkter eller enheder, du kan administrere fra din konto.

2. Moderne slutpunktssikkerhed

Moderne slutpunktssikkerhed hjælper med at beskytte dine enheder mod online- og offlinetrusler og blokere spredningen af malware til andre brugere. Desuden hjælper det med at forhindre, opdage og løse sikkerhedshændelser, der kan opstå på din enhed. Moderne slutpunktssikkerhed indeholder sikkerhedsfunktioner ud over standard antivirus- og antimalwarebeskyttelse, herunder vores Ransomware Shield, Intel Threat Detection Technology, SysInspector, Brute Force Attack Protection, Firewall og ESET LiveGuard. Det er muligvis kun tilgængeligt for dig, hvis du abonnerer på vores tilbud som en del af det niveau.

For at bruge moderne slutpunktssikkerhed skal du installere de(t) relevante produkt(er) på de(n) enhed(er), der skal drage fordel af tjenesten. Vores produkter indeholder funktioner, der indsamler prøver af computervirus og andre ondsindede computerprogrammer og mistænkelige, problematiske, potentielt uønskede eller potentielt usikre objekter, såsom filer, URL'er, IP-pakker og ethernet-rammer (Infiltrationer") og derefter sender dem til ESET, herunder men ikke begrænset til oplysninger om den installationsproces, enhed og/eller platform, som softwaren er installeret på, samt oplysninger om drift og funktion af produktet ("oplysninger"). Oplysninger og infiltrationer kan indeholde data (herunder tilfældigt eller utilsigtet indhentede personlige data) om dig eller andre brugere af den enhed, hvor softwaren er installeret, samt filer, der er berørt af infiltrationer, med tilknyttede metadata.

Oplysninger og Infiltrationer kan indsamles ved hjælp af følgende produktfunktioner:

  1. Funktionen LiveGrid Reputation System indsamler og sender envejs-hashværdier, der er relateret til infiltrationer, til ESET. Denne funktion er aktiveret under produktets standardindstillinger.
  2. Funktionen LiveGrid Feedback System indsamler og afsender infiltrationer med tilknyttede metadata og oplysninger til ESET. Du kan aktivere denne funktion under installationen af produktet.

ESET bruger kun modtagne oplysninger og infiltrationer med henblik på analyse og undersøgelse af infiltrationer, forbedring af vores tjenester og bekræftelse af din ret til at bruge tjenesterne. Vi vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at modtagne infiltrationer og oplysninger forbliver sikre. Ved at aktivere denne produktfunktion kan infiltrationer og oplysninger indsamles og behandles af ESET, som beskrevet i fortrolighedspolitikken og i henhold til relevante juridiske bestemmelser. Du kan til enhver tid deaktivere disse funktioner.

3. Sikker server

Serversikkerhed er kun tilgængelig i vores tilbud til mindre virksomheder. Det registrerer proaktivt og hjælper med at rense vira, trojanske heste, orme og rootkits. Det kan markere nye typer malware og hjælpe med at beskytte din filserver, der kører på Windows Server-operativsystemet. Det omfatter også webadgang og anti-phishing-beskyttelse, der overvåger kommunikationen mellem webbrowsere og fjernservere (herunder SSL) og scanner den for malware og phishing. Beskyttelse af e-mailklienter giver kontrol over e-mailkommunikation, der modtages via POP3(S)- og IMAP(S)-protokollerne. ESET LiveGrid overvåger funktionsmåden for programmer og processer, der forsøger at ændre filer på en måde, der er almindelig for ransomware/filkodere. Hvis et programs adfærd betragtes som skadelig, eller den omdømmebaserede scanning viser, at et program er mistænkeligt, blokeres programmet, og processen stoppes, eller brugeren bliver bedt om at blokere eller tillade det. Desuden scanner den automatisk alle flytbare medier for malware. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængeligt for dig, hvis du abonnerer på vores tilbud til mindre virksomheder som en del af det niveau.

4. Sikker bank og browsing

Sikker bank og browsing giver dig mulighed for at bruge en sikker browsertilstand, når du bruger netbank, får adgang til webbaserede krypto-tegnebøger eller bare browser. Det hjælper med at forsvare dig mod malware, keylogging og andre typer digitale trusler. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

5. Beskyttelse af webcam

Beskyttelse af webkamera overvåger computeren for forsøg på at bruge webkameraet. Det advarer dig om uventede forsøg og giver dig mulighed for at blokere dem. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

6. Netværkstjekker

Netværkstjekker kan hjælpe dig med at identificere sårbarheder i dit pålidelige netværk og sikkerheden for enheder, der er tilsluttet dit lokale netværk. Det indeholder også en liste over tilsluttede enheder, kategoriseret efter enhedstype (f.eks. printer, router, mobilenhed osv.) for at vise dig, hvad der er tilsluttet dit netværk. Netværkstjekker hjælper dig med at identificere en routers sårbarheder og øger dit beskyttelsesniveau, når du har forbindelse til et netværk. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

7. Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i browser

Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i browser forbedrer din browsersikkerhed. Det indeholder vores browserudvidelse, der kan installeres i den browser, du vælger. Efter installationen hjælper det dig med at skelne mellem sikre og usikre søgeresultater og hjælper med at beskytte dig mod phishing-forsøg og andre onlinetrusler. På nogle tilbudsniveauer indeholder Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i browser også metadataoprydningsfunktionalitet, så du kan fjerne metadata fra billeder, der er uploadet til din browser. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

8. ESET Password Manager

ESET Password Manager er et digitalt identitetsstyringsværktøj, der gør det muligt for dig at gemme dine loginoplysninger eller andre data sikkert. Dets anvendelse er underlagt særlige vilkår for ESET Password Manager og en særlig fortrolighedspolitik, der er gældende ud over nærværende vilkår og fortrolighedspolitikken for kontoen. Hvis du vil bruge ESET Password Manager, skal du installere det nødvendige produkt, oprette og aktivere funktionen og knytte dit produkt til kontoen. Din konto giver dig mange nyttige funktioner og giver dig f.eks. mulighed for at administrere dine licenser til ESET Password Manager og dele dem med venner eller familie, som derefter kan få glæde af alle fordelene. Som abonnent eller licensejer bevarer du dog retten til at annullere deres licens til enhver tid. Password Manager kan være tilgængelig for dig som en del af licensen såvel som en del af tilbudsniveauet.

9. Secure Data

Secure Data giver dig mulighed for at kryptere data på din computer eller flytbare drev. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

10. Virtual Private Network

Virtual Private Network ("VPN") giver dig mulighed for at oprette en privat netværksforbindelse, når du bruger offentlige og private netværk. Når du opretter forbindelse til en placering i VPN-appen, tildeles din enhed en ny IP-adresse, og din onlinetrafik bliver krypteret. Dette gør det vanskeligere for tredjeparter at spore dine aktiviteter online eller få fat i dine data. Denne tjeneste er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

Du accepterer ikke at misbruge VPN. Misbrug omfatter, men er ikke begrænset til, brug af VPN til at skade eller forårsage risiko for vores forretning, omdømme, medarbejdere, andre brugere, faciliteter eller en hvilken som helst person; fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde hindre sikkerhedsrelaterede funktioner i VPN; forsætligt hindre eller beskadige driften af VPN på nogen måde, herunder ved at uploade eller på anden måde sprede spam, vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode på internettet. Du accepterer at skadesløsholde, spare og friholde ESET, ESETs tilknyttede selskaber, kontrahenter, medarbejdere, agenter og ESETs tredjepartsleverandører, licensgivere og partnere fri for eventuelle krav, tab, skader, forpligtelser, herunder advokatsalærer og udgifter, der opstår som følge af dit misbrug af VPN, enhver overtrædelse fra din side af vilkårene eller ethvert brud på de erklæringer, garantier og pagter, du har indgået heri.

ESET forbeholder sig retten til at opsige, suspendere eller på anden måde begrænse din adgang til VPN med eller uden varsel, hvis du bruger det i strid med disse vilkår, eller hvis du deltager i upassende eller ulovlig adfærd fra din side.

11. Anti-Theft

Anti-Theft er med til at forhindre tab eller misbrug af kritiske data i direkte forbindelse med tab eller tyveri af en computer eller en anden enhed, hvor det er installeret. Anti-Theft kan være tilgængelig for dig som en del af licensen såvel som en del af tilbudsniveauet.

Anti-Theft deaktiveres under standardindstillingerne for det tilknyttede produkt. Hvis du vil bruge Anti-Theft, skal du installere de nødvendige produkter, aktivere Anti-Theft-funktionen og knytte dit produkt til kontoen. Du kan vælge at aktivere Anti-Theft og den tilhørende indsamling af data i tilfælde af tyveri eller tab af din computer eller en anden enhed. Hvis du aktiverer denne funktion for produktet, indsamles der data om den bortkomne enhed, som sendes til ESET. Disse data kan inkludere data om enhedens netværksplacering, indhold, der vises på skærmen, dens konfiguration og/eller data, der er optaget af et tilsluttet kamera. Du må udelukkende bruge data, der er indsamlet via Anti-Theft og leveret via kontoen, til løsning af en kritisk situation, der er opstået ved tab af din enhed. ESET behandler disse data som angivet i fortrolighedspolitikken og i henhold til relevante juridiske bestemmelser med det ene formål at levere denne tjeneste til dig. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion.

Anti-Theft må udelukkende anvendes i tilfælde af tyveri eller tab af din enhed og i forbindelse med enheder, du har legitime rettigheder og adgang til. Enhver identificeret brug, der kan anses for ulovlig, skadelig, eller som kan være i uoverensstemmelse med eller have en negativ effekt på andres rettigheder, kan anmeldes til en kompetent myndighed og kan resultere i en begrænsning af adgang til tjenesten. ESET vil overholde relevante love og hjælpe myndighederne i tilfælde af misbrug.

Ved at acceptere nærværende vilkår er du også indforstået med, at levering og brug af Anti-Theft samt behandling af data i forbindelse med leveringen også er underlagt slutbrugerlicensaftalen og fortrolighedspolitikken for den tilknyttede ESET Anti-Theft-software, som er tilgængelig i denne dokumentation, og som skal accepteres under processen til installation af softwaren.

12. ESET Parental Control

ESET Parental Control giver dig mulighed for at styre administrerede brugeres (f.eks. dine børns) adgang til visse kategorier af websteder og/eller mobilapps, oprette regler for tidsstyring for administrerede brugere og bruge geografisk placering til at finde disse enheder, hvor det relevante produkt er installeret, og ESET Parental Control er aktiveret. ESET Parental Control kan være tilgængeligt for dig som en del af licensen, tilbudsniveauet samt som et enkeltstående produkt til Android indkøbt som en del af tilbuddet.

Hvis du vil bruge ESET Parental Control, skal du knytte produktet (hvor ESET Parental Control er aktiveret) til din konto. Du må ikke knytte det samme produkt til mere end én konto på samme tid. Brugere med adgang til kontoen kan oprette profiler for administrerede brugere med en eller flere enheder. ESET forbeholder sig ret til at begrænse antallet af profiler og enheder, som én bruger anvender.

For at fungere korrekt sender en aktiveret ESET Parental Control oplysninger til leverandøren, og, men ikke begrænset til, oplysninger om besøgte websteder, geografiske placeringer, mobilapps og oplysninger om den brugte enhed og oplysninger om drift og funktion af ESET Parental Control. Disse oplysninger kan indeholde data (herunder tilfældigt eller utilsigtet indhentede personlige data) om dig eller andre administrerede brugere, oplysninger om enheden, operativsystemet og installerede programmer. ESET foretager sig det nødvendige for at sikre, at de modtagne oplysninger forbliver fortrolige.

Du må kun bruge ESET Parental Control i forbindelse med enheder tilhørende administrerede brugere, du har juridisk ret og adgang til. Enhver identificeret brug, der kan anses for ulovlig, skadelig, eller som kan være i uoverensstemmelse med eller have en negativ effekt på andres rettigheder, kan anmeldes til en kompetent myndighed og kan resultere i en begrænsning af adgang til tjenesten. ESET vil overholde relevante love og hjælpe myndighederne i tilfælde af misbrug.

Ved at acceptere nærværende vilkår er du også indforstået med, at levering og brug af ESET Parental Control samt behandling af data i forbindelse med leveringen reguleres også af slutbrugerlicensaftalen og fortrolighedspolitikken for den tilknyttede ESET Parental Control-software, som er tilgængelig i dokumentationen, og som skal accepteres under installationsprocessen af softwaren.

13. Identitetsbeskyttelse

Identitetsbeskyttelse er en tredjepartstjeneste, der har til formål at beskytte dine personlige, kreditmæssige og økonomiske oplysninger. Det hjælper med at opdage ulovligt salg af dine personlige oplysninger ved at yde løbende overvågning. Du modtager en advarsel på din enhed, når Identity Protection vurderer, at dine personlige oplysninger er i fare. Identity Protection er muligvis kun tilgængelig for dig, hvis du abonnerer på vores tilbudsniveau.

Hvis Identity Protection er tilgængelige inden for din jurisdiktion, anerkender og accepterer du, at den udelukkende leveres af tredjepartstjenesteudbydere. Bestemmelsen, vilkårene, betingelserne og eventuelle forpligtelser, der opstår som følge af sådanne tjenester, reguleres udelukkende af den respektive tredjepartstjenesteudbyder. ESET fremsætter ingen erklæringer eller garantier vedrørende effektiviteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne tjenester og påtager sig intet ansvar for krav, tab eller skader, der måtte opstå som følge af din tillid til eller brug af Identity Protection.

14. Enkeltstående produkter ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android og ESET Smart TV Security

Hvis du abonnerer på et af vores enkeltstående produkter, der er inkluderet i vores tilbud, får du ret til at bruge det respektive produkt og er berettiget til at få visse tjenester. ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android og ESET Smart TV Security er basisløsninger, der hjælper dig med at beskytte dine enheder mod virus og malware. For at bruge dem skal du installere det relevante produkt på de(n) enhed(er), der skal drage fordel af tjenesten.

Disse produkter indeholder funktioner, der indsamler eksempler på infiltrationer og oplysninger og derefter sender dem til ESET. Oplysninger og infiltrationer kan indeholde data (herunder tilfældigt eller utilsigtet indhentede personlige data) om dig eller andre brugere af den enhed, hvor softwaren er installeret, og filer, der er berørt af infiltrationer, med tilknyttede metadata. Oplysninger og Infiltrationer kan indsamles ved hjælp af følgende produktfunktioner:

  1. Funktionen LiveGrid Reputation System omfatter indsamling og afsendelse af envejs-hashværdier, der er relateret til infiltrationer, til ESET. Denne funktion er aktiveret under produktets standardindstillinger.
  2. Funktionen LiveGrid Feedback System omfatter indsamling og afsendelse af infiltrationer med tilknyttede metadata og oplysninger til ESET. Du kan aktivere denne funktion under installationen af produktet.

ESET bruger kun modtagne oplysninger og infiltrationer med henblik på analyse og undersøgelse af infiltrationer, forbedring af vores tjenester og bekræftelse af din ret til at bruge tjenesterne. Vi vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at modtagne infiltrationer og oplysninger forbliver sikre. Ved at aktivere denne produktfunktion kan infiltrationer og oplysninger indsamles og behandles af ESET, som beskrevet i fortrolighedspolitikken og i henhold til relevante juridiske bestemmelser. Du kan til enhver tid deaktivere disse funktioner.

APPENDIKS nr. 1

Slutbrugerlicensaftale til ESET HOME-program

APPENDIKS nr. 2

Databehandlingsaftale

APPENDIKS nr. 3

Standard kontraktbestemmelser