ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Zásady použití souborů cookies

Platné od 6. září 2022

Tyto zásady používání souborů cookies byly vytvořeny pro webovou stránku provozovanou společností ESET spol. s r.o., kteroukoli jinou její dceřinou společností nebo jejími partnery, které představují samostatné právní subjekty a v těchto Zásadách používání souborů cookies budou označovány jako "ESET" nebo "My". Protože na našich stránkách používáme tzv. "soubory cookies" a technologie obdobné cookies, chceme být transparentní ohledně jejich použití, aby se každý návštěvník našich stránek mohl na základě uvedených informací přijmout rozhodnutí týkající se jeho zařízení. Tyto zásady používání se konkrétně věnují souborům cookies.

Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů na webové stránce ESET HOME naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se mohou při navštívení webové stránky uložit do vašeho prohlížeče, a opětovně přečteny webovou stránku při její příští návštěvě. Informace uložené v souborech cookies se mohou týkat vás, vašeho zařízení nebo preferencí a obvykle vás přímo neidentifikují. Některé soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby webová stránka nebo konkrétní služba mohla fungovat správně a měla odpovídající úroveň zabezpečení. Další mohou být použity pro jiné účely, např. pro personalizaci webové stránky, analýzu návštěvnosti webové stránky nebo online reklamu produktů nebo služeb. Všechny soubory cookies, které používáme, jsme rozdělili do kategorií na základě jejich účelu, jak je podrobně popsáno v sekci Kategorie používaných souborů cookies. V sekci Soubory cookie používané touto webovou stránkou naleznete seznam jednotlivé souborů cookies používaných touto webovou stránkou společně s detailnějšími informacemi včetně jejich účelu a době jejich uchování.

Druhy souborů cookies

V následujících částech dokumentu rozlišujeme mezi "soubory cookies první strany" nebo soubory cookies, které jsou nastaveny společností ESET, a "soubory cookies třetích stran", které spravují partneři společnosti ESET. Našimi partnery jsou třetí strany, které nám poskytují externí služby pro naši webovou stránku, obvykle jde o analytické nebo marketingové služby. Kromě toho také rozlišujeme mezi "relačními" soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem zařízení pouze po dobu trvání relace vašeho prohlížeče na naší webové stránce, a "trvalými" soubory cookies, jejichž platnost je delší (viz níže), aby si je naše webová stránka mohla přečíst při vaší další návštěvě. Nastavování souborů cookie třetích stran mají pod kontrolou třetí strany.

Kategorie používaných souborů cookies

Nezbytné soubory cookies. Tyto soubory cookies první strany jsou nezbytné pro fungování a zajištění bezpečnosti naší webové stránky a vámi požadovaných služeb. Obvykle se nastavují v reakci na vámi provedené akce abyste mohli využít konkrétní funkce, jako je například zapamatování vašeho souhlasu se soubory cookies, přihlášení nebo uložení položek v košíku. Pro tento typ cookies proto není vyžadován váš souhlas. Jejich blokování ve vašem prohlížeči může ovlivnit funkčnost webové stránky.

Základní analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie první strany nám umožňují měřit počet návštěvníků/uživatelů na našem webu. Některé shromážděné údaje, které nejsou citlivé (například země, typ prohlížeče a zařízení, IP adresa s anonymizací posledních tří číslic a ID souboru cookie uživatele, které je jedinečné pro daný web), sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery za účelem vytvoření souhrnných statistik používání a výkonu. Tyto soubory cookie používáme k získání základního přehledu o návštěvnosti našeho webu a efektivity našich kampaní. Vzhledem k tomu, že pomocí těchto souborů cookie lze provádět pouze nízkoúrovňovou analýzu a že neumožňují sledování návštěvníků našeho webu napříč weby ani jejich profilování, budou ve vašem prohlížeči nastaveny jako výchozí, pokud se nerozhodnete vyjádřit výslovný nesouhlas s jejich používáním. V případě, že se rozhodnete vyjádřit výslovný nesouhlas s jejich používáním, budeme mít pouze omezené možnosti, jak sledovat výkon našeho webu nebo efektivitu našich kampaní.

Rozšířené analytické soubory cookie. Tyto soubory cookies první a třetí strany nám pomáhají získat přehled o tom, jak používáte naši webovou stránku a jednotlivé služby tak, že doplňují naše data o údaje z nástrojů třetích stran. Používáme je k vylepšování našeho webu, služeb a uživatelské zkušenosti, k identifikaci a opravě chyb nebo jiných souvisejících problémů a vyhodnocování efektivity našich kampaní. Tyto soubory cookies se do vašeho prohlížeči uloží pouze v případě, že nám udělíte svůj souhlas s jejich používáním. Pokud se rozhodnete vyjádřit nesouhlas s používáním analytických souborů cookie, budeme mít jen omezené možnosti, jak sledovat výkon našeho webu nebo efektivitu našich kampaní.

Marketingové soubory cookies. Tyto soubory cookies třetích stran umožňují našim marketingovým partnerům sledovat vaše aktivity na našich webových stránkách, například stažení nebo nákup produktu. Propojením těchto údajů s dalšími informacemi partneři vytvoří profil odpovídající vašim zájmům za účelem zobrazování relevantnější cílené reklamy na jiných webových stránkách. Marketingové soubory cookies se do vašeho prohlížeči uloží pouze v případě, že nám udělíte svůj souhlas s jejich používáním. Pokud se rozhodnete svůj souhlas neudělit, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama.

Soubory cookies používané na této webové stránce

Nezbytné cookies

Název souboru cookie

Platnost souboru cookie

Doména

Poskytovatel

Účel souboru cookie

eset_cookie-bar

1 rok

.eset.com

ESET

V tomto souboru jsou uloženy informace o kategoriích souborů cookie, které webová stránka používá, a o tom, zda návštěvník vyjádřil souhlas z danou kategorií cookies nebo nikoli. Díky tomu vlastník webové stránky dokáže zajistit, že nedojde k uložení cookies v prohlížeči uživatele z kategorie, ke které neudělil souhlas. Platnost tohoto souboru cookie je běžně jeden rok, za účelem zapamatování rozhodnutí uživatele při jeho opakované návštěvě webové stránky. Neobsahuje žádné informace, které by bylo možné použít pro identifikaci návštěvníka stránky.

.AspNetCore.Session

po dobu relace

login.eset.com

ESET

relační soubor cookie

.AspNetCore.Antiforgery.*

po dobu relace

login.eset.com

ESET

bezpečnostní soubor cookie

idsrv

po dobu relace

login.eset.com

ESET

relační soubor cookie (identita serveru)

idsrv.session

po dobu relace

login.eset.com

ESET

relační soubor cookie (identita serveru)

.AspNetCore.Culture

1 rok

login.eset.com

ESET

soubor cookie jazykové lokalizace

default_language

1 rok

.login.eset.com, .home.eset.com, parentalcontrol.eset.com, anti-theft.eset.com, passwordmanager.eset.com

ESET

soubor cookie jazykové lokalizace

ARRAffinitySameSite

po dobu relace

.login.eset.com, .home.eset.com, parentalcontrol.eset.com, anti-theft.eset.com, passwordmanager.eset.com

ESET

vyrovnávání zatížení

ARRAffinity

po dobu relace

.login.eset.com, .home.eset.com, parentalcontrol.eset.com, anti-theft.eset.com, passwordmanager.eset.com

ESET

vyrovnávání zatížení

TS*, TSPD_*

po dobu relace

login.eset.com

ESET

vyrovnávání zatížení

persist

1 rok

login.eset.com

ESET

relační soubor cookie

__RequestVerificationToken

po dobu relace

parentalcontrol.eset.com

ESET

bezpečnostní soubor cookie

_sessionId

po dobu relace

parentalcontrol.eset.com, anti-theft.eset.com

ESET

relační soubor cookie

.AspNet.Cookies

po dobu relace

parentalcontrol.eset.com, anti-theft.eset.com

ESET

relační soubor cookie (generovaný automaticky)

__AntiXsrfToken

po dobu relace

anti-theft.eset.com

ESET

bezpečnostní soubor cookie

_ehtdt

30 dní

login.eset.com

ESET

Označí prohlížeč jako důvěryhodný pro funkci dvoufaktorového ověřování (2FA) v rámci účtu ESET HOME.

spregistration

po dobu relace

passwordmanager.eset.com

ESET

V tomto souboru cookie se ukládá e-mailová adresa použitá při vytváření úložiště hesel, která se následně automaticky vyplní v rámci rozšíření Password Manager za účelem dokončení registrace.

Základní analytické soubory cookies

Název souboru cookie

Platnost souboru cookie

Doména

Poskytovatel

Účel souboru cookie

_gat_***

1 minuta

.eset.com

Google LLC

Spravován nástrojem Google Analytics za účelem omezení počtu požadavků.

_gid

1 den

.eset.com

Google LLC

V tomto souboru cookie se uchovává unikátní ID návštěvníka webové stránky za účelem sledování, jak pracuje se stránkou. Data se používají pro statistické účely.

_ga

2 roky

.eset.com

Google LLC

V tomto souboru cookie se uchovává unikátní ID návštěvníka webové stránky za účelem sledování, jak pracuje se stránkou. Data se používají pro statistické účely.

_ga_***

2 roky

.eset.com

Google LLC

V tomto souboru cookie se uchovává unikátní ID návštěvníka webové stránky za účelem sledování, jak pracuje se stránkou. Data se používají pro statistické účely.

Pokročilé analytické soubory cookies

Název souboru cookie

Platnost souboru cookie

Doména

Poskytovatel

Účel souboru cookie

_hjSessionUser_{site_id}

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar při prvním přístupu uživatele na stránku. Uchovává se v něm ID uživatele Hotjar, které je pro daný web jedinečné, což zajišťuje, že údaje z následných návštěv stejného webu jsou přiřazeny stejnému ID uživatele.

_hjid

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar při prvním přístupu uživatele na stránku. Uchovává se v něm ID uživatele Hotjar, které je pro daný web jedinečné, což zajišťuje, že údaje z následných návštěv stejného webu jsou přiřazeny stejnému ID uživatele.

_hjFirstSeen

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie je nastavován službou Hotjar a identifikuje první relaci nového uživatele. Používá se filtry záznamu k identifikaci nových uživatelských relací.

_hjUserAttributesHash

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Po dobu trvání relace se do mezipaměti ukládají atributy uživatele odeslané prostřednictvím rozhraní Hotjar Identify API. To nám umožňuje zjistit, kdy se atribut změnil a je třeba jej aktualizovat.

_hjCachedUserAttributes

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie je nastavován službou Hotjar a slouží k ukládání atributů uživatele odesílaných prostřednictvím rozhraní Hotjar Identify API, kdykoli se uživatel nenachází v daném vzorku. Shromážděné atributy se na servery Hotjar uloží pouze v případě, že uživatel komunikuje s nástrojem Hotjar Feedback. Soubor cookie se používá bez ohledu na to, zda je nástroj Feedback přítomen.

_hjViewportId

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie je nastavován službou Hotjar a slouží k ukládání podrobností o zobrazení uživatele, například o velikosti a rozměrech.

_hjSession_{site_id}

30 minut

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie je nastavován službou Hotjar a slouží k uchovávání údajů o aktuální relaci. Zajistí, aby byly následné žádosti v okně relace přiřazeny ke stejné relaci.

_hjSessionTooLarge

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar a způsobuje, že služba Hotjar přestane shromažďovat údaje, pokud je relace příliš velká.

Určuje se automaticky signálem ze serveru WebSocket, pokud velikost relace překročí stanovený limit.

_hjSessionRejected

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Pokud existuje, nastaví se po dobu trvání relace uživatele na hodnotu 1, když server Hotjar odmítne připojení relace k našemu server WebSocket z důvodu jeho přetížení. Používá se jen ve výjimečných situacích, aby se předešlo závažným problémům s výkonem.

_hjSessionResumed

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastaví se při opětovném připojení relace/záznamu k serverům Hotjar po přerušení připojení.

_hjLocalStorageTest

Méně než 100 ms

.eset.com

Hotjar Ltd

Kontroluje, zda sledovací kód Hotjar může používat místní úložiště. Pokud ano, nastaví se hodnota 1. Data uložená v souboru _hjLocalStorageTest nemají omezení doby platnosti, ale jsou odstraněna prakticky ihned po vytvoření.

_hjIncludedInPageviewSample

30 minut

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se, aby se určilo, zda je uživatel zahrnut do odběru vzorku dat definovaného limitem zobrazení stránek vašeho webu.

_hjIncludedInSessionSample

30 minut

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se, aby se určilo, zda je uživatel zahrnut do odběru vzorku dat definovaného denním limitem relací vašeho webu.

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minut

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Slouží k detekování první relace zobrazení stránky uživatele.

_hjTLDTest

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Snažíme se uložit soubor cookie _hjTLDTest pro různé alternativy podřetězce adresy URL, dokud nedojde k selhání. Umožňuje nám pokusit se určit nejobecnější cestu k souboru cookie, kterou lze použít (místo názvu hostitele stránky). To znamená, že soubory cookie lze sdílet napříč subdoménami (v relevantních případech). Po této kontrole se soubor cookie odebere.

_hjRecordingEnabled

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje, kdy se spustí záznam. Čte se při inicializaci modulu záznamu, aby se zjistilo, zda se již uživatel nachází v záznamu v dané relaci.

_hjRecordingLastActivity

Po dobu relace

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nenastavuje se v souborech cookie, ale v úložišti relací. Aktualizuje se při zahájení záznamu uživatele a při odesílání dat přes server WebSocket (uživatel provede akci, kterou služba Hotjar zaznamená).

_hjClosedSurveyInvites

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se při interakci uživatele s modálním dialogovým oknem pozvánky k průzkumu prostřednictvím externího odkazu.

Zajistí, aby se znovu nezobrazila stejná pozvánka, pokud již byla zobrazena.

_hjDonePolls

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se, když uživatel dokončí průzkum na webu. Zajistí, aby se znovu neobjevil stejný dotazník, pokud již byl vyplněn.

_hjMinimizedPolls

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se, když uživatel minimalizuje průzkum na webu. Zajistí, aby průzkum zůstal minimalizovaný, když bude uživatel procházet váš web.

_hjShownFeedbackMessage

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento soubor cookie nastavuje služba Hotjar. Nastavuje se, když uživatel minimalizuje nebo dokončí zpětnou vazbu pomocí nástroje Incoming Feedback.

Zajistí, aby se nástroj Incoming Feedback načetl jako minimalizovaný, když uživatel přejde na jinou stránku, kde je nastaveno, že se má tento nástroj zobrazit.

_gaexp

90 dní

.eset.com

Optimize

Umožňuje určit, zda má být uživatel zařazen do experimentu, a stanovit konec platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zařazen.

_opt_awcid

Na 24 hodin

.eset.com

Optimize

Používá se pro kampaně namapované na ID zákazníků Google Ads.

_opt_awmid

Na 24 hodin

.eset.com

Optimize

Používá se pro kampaně namapované na ID kampaní Google Ads.

_opt_awgid

Na 24 hodin

.eset.com

Optimize

Používá se pro kampaně namapované na ID skupin reklam Google Ads.

_opt_awkid

Na 24 hodin

.eset.com

Optimize

Používá se pro kampaně namapované na ID kritérií Google Ads.

_opt_utmc

Na 24 hodin

.eset.com

Optimize

Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.

_opt_expid

10 sekund

.eset.com

Optimize

Tento soubor cookie se vytvoří při spuštění experimentu přesměrování. Ukládá se v něm ID experimentu, ID varianty a referrer stránky, která se přesměrovává.

_clck

1 rok

.eset.com

Microsoft

Uchovává v prohlížeči ID a předvolby uživatele služby Clarity, které jsou pro daný web jedinečné. Tím je zajištěno, že chování uživatele na webové stránce bude při opakovaných návštěvách stejné stránky přiřazeno stejnému ID uživatele.

_clsk

1 den

.eset.com

Microsoft

Propojuje více zobrazení stránek podle uživatele do jednoho záznamu relace Clarity.

CLID

1 rok

www.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje, kdy služba Clarity poprvé zaznamenala tohoto uživatele na jakémkoli webu používajícím službu Clarity.

ANONCHK

10 minut

.c.clarity.ms

Microsoft

Uvádí, zda se MUID přenáší do ANID, což je soubor cookie používaný pro reklamu. ANID se pro službu Clarity nepoužívá, proto je vždy nastaveno na hodnotu 0.

MR

7 dní

.bat.bing.com

Microsoft

Určuje, zda se má aktualizovat MUID.

MUID

1 rok

.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje jedinečné webové prohlížeče, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tyto soubory cookie se používají pro reklamu, analýzu webu a další provozní účely.

SM

Po dobu relace

.c.clarity.ms

Microsoft

Používá se při synchronizaci MUID napříč doménami společnosti Microsoft.

Další rozšířené analytické soubory cookies:

Název souboru cookie

Platnost souboru cookie

Doména

Poskytovatel

Účel souboru cookie

ai_user

1 rok

home.eset.com

ESET

Anonymizovaný identifikátor uživatele založený na kryptografickém otisku zařízení – pomáhá nám spočítat a rozlišit jednotlivé uživatele.

ai_session

30 minut

home.eset.com

ESET

Rozlišování jednotlivých relací téhož uživatele – pomáhá nám pochopit uživatelské toky (počáteční/koncové body atd.)

ai_authUser

Po dobu relace

home.eset.com

ESET

Identifikace uživatelů v našich interních databázích – pro účely ladění a poskytování služeb zákazníkům

Marketingové soubory cookies

Název souboru cookie

Platnost souboru cookie

Doména

Poskytovatel

Účel souboru cookie

_fbc

Po dobu relace

.eset.com

Facebook, Inc.

Tento soubor cookie používá společnost Facebook pro reklamní účely a sledování konverzí.

_fbp

3 měsíce

.eset.com

Facebook, Inc.

Tento soubor cookie používá společnost Facebook pro reklamní účely a sledování konverzí.

fr

3 měsíce

.facebook.com

Facebook, Inc.

Tento soubor cookie se používá pro cílení facebookových reklam.

bcookie

2 roky

.linkedin.com

LinkedIn

Tento soubor cookie od společnosti LinkedIn je vyžadován pro použití tlačítek na sdílení obsahu a pro reklamní značky. Jedinečně identifikuje zařízení přistupující ke službě LinkedIn za účelem odhalení zneužití na platformě.

bscookie

2 roky

www.linkedin.com

LinkedIn

Tento soubor cookie od společnosti LinkedIn je vyžadován pro použití tlačítek na sdílení obsahu a pro reklamní značky. Slouží k zapamatování, že přihlášený uživatel je ověřen pomocí dvoufaktorového ověření.

li_gc

2 roky

.linkedin.com

LinkedIn

Jedná se o soubor cookie od společnosti LinkedIn, který slouží k ukládání souhlasu návštěvníků s používáním souborů cookie pro jiné než nezbytné účely.

lidc

Na 24 hodin

.linkedin.com

LinkedIn

Tento soubor cookie od společnosti LinkedIn je vyžadován pro použití tlačítek na sdílení obsahu a pro reklamní značky.

U

3 měsíce

.adsymptotic.com

LinkedIn

Identifikuje prohlížeč, pokud IP adresa není v zamýšlené cílové zemi.

UserMatchHistory

1 měsíc

.linkedin.com

LinkedIn

Tento soubor cookie nastavuje společnost Linkedin. Tento soubor cookie se používá ke sledování návštěvníků na více webech, aby bylo možné zobrazovat relevantní reklamu na základě preferencí návštěvníka.

AnalyticsSyncHistory

1 měsíc

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k ukládání informací o čase, kdy proběhla synchronizace se souborem cookie lms_analytics pro uživatele v určených zemích.

li_oatml

1 měsíc

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k identifikaci členů LinkedIn mimo LinkedIn pro účely reklamy a analýzy mimo určené země a po omezenou dobu pro účely reklamy v určených zemích.

lms_ads

1 měsíc

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k identifikaci členů LinkedIn mimo LinkedIn v určených zemích pro účely reklamy.

lms_analytics

1 měsíc

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k identifikaci členů LinkedIn v určených zemích pro účely analýzy.

li_fat_id

1 měsíc

.eset.com

LinkedIn

Nepřímý identifikátor členů pro sledování konverzí, retargeting a analýzu.

li_sugr

3 měsíce

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k pravděpodobnostnímu porovnání identity uživatele mimo určené země.

_guid

3 měsíce

.linkedin.com

LinkedIn

Slouží k identifikaci člena LinkedIn pro účely reklamy prostřednictvím Google Ads.

BizographicsOptOut

10 let

.linkedin.com

LinkedIn

Určení stavu vyjádření výslovného nesouhlasu se sledováním třetí stranou

li_giant

7 dní

.eset.com

LinkedIn

Nepřímý identifikátor pro skupiny členů LinkedIn používaný pro sledování konverzí

_clck

1 rok

.eset.com

Microsoft

Uchovává v prohlížeči ID a předvolby uživatele služby Clarity, které jsou pro daný web jedinečné. Tím je zajištěno, že chování uživatele na webové stránce bude při opakovaných návštěvách stejné stránky přiřazeno stejnému ID uživatele.

_clsk

1 den

.eset.com

Microsoft

Propojuje více zobrazení stránek podle uživatele do jednoho záznamu relace Clarity.

CLID

1 rok

www.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje, kdy služba Clarity poprvé zaznamenala tohoto uživatele na jakémkoli webu používajícím službu Clarity.

ANONCHK

10 minut

.c.clarity.ms

Microsoft

Uvádí, zda se MUID přenáší do ANID, což je soubor cookie používaný pro reklamu. ANID se pro službu Clarity nepoužívá, proto je vždy nastaveno na hodnotu 0.

MR

7 dní

.bat.bing.com

Microsoft

Určuje, zda se má aktualizovat MUID.

MUID

1 rok

.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje jedinečné webové prohlížeče, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tyto soubory cookie se používají pro reklamu, analýzu webu a další provozní účely.

SM

Po dobu relace

.c.clarity.ms

Microsoft

Používá se při synchronizaci MUID napříč doménami společnosti Microsoft.

SRM_B

1 rok

.c.bing.com

Microsoft

Tento soubor cookie instaluje služba Microsoft Bing.

_uetsid

1 den

.eset.com

Microsoft

Služba Bing Ads nastavuje tento soubor cookie pro interakci s uživatelem, který již daný web dříve navštívil.

_uetvid

1 rok, 3 týdny a 4 dny

.eset.com

Microsoft

Služba Bing Ads nastavuje tento soubor cookie pro interakci s uživatelem, který již daný web dříve navštívil.

_uetmsclkid

90 dní

.eset.com

Microsoft

Jde o identifikátor Microsoft Click ID, který se používá ke zvýšení přesnosti sledování konverzí.

DSID

2 týdny

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Slouží k identifikaci přihlášeného uživatele na jiných webech než Google a k zapamatování informace o tom, zda uživatel souhlasil s personalizací reklamy.

test_cookie

15 minut

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Pomocí tohoto souboru cookie platforma Google DoubleClick kontroluje, zda lze nastavit soubory cookie.

id

2 roky

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

Používá se společností Google pro reklamu, včetně zobrazování a vykreslování reklam, personalizace reklam, omezení počtu zobrazení reklamy uživateli, potlačení reklam, u kterých jste uvedli, že se již nemají zobrazovat, a měření efektivity reklam.

__gads

13 měsíců

.eset.com

AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

Tento soubor cookie je spojen se službou DoubleClick for Publishers od společnosti Google. Jeho účelem je zobrazovat na webu reklamy, ze kterých může mít majitel určitý příjem.

GED_PLAYLIST_ACTIVITY

Po dobu relace

.eset.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Tyto soubory cookie se nastavují prostřednictvím vložených videí z YouTube. Zaznamenávají anonymní statistické údaje například o tom, kolikrát bylo video zobrazeno a jaké nastavení bylo použito pro přehrávání. Pokud se nepřihlásíte ke svému účtu Google, nejsou shromažďovány žádné citlivé údaje. V případě, že budete přihlášeni, budou vaše volby (například kliknutí na možnost To se mi líbí u videa) propojeny s vaším účtem.

ACLK_DATA

5 minut

youtube.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Slouží k ověření, zda prohlížeč uživatele přijímá soubory cookie.

pm_sess

30 minut

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Umožňuje zabránit tomu, aby škodlivé weby jednaly jménem uživatele bez jeho vědomí.

pm_sess_NNN

30 minut

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Umožňuje zabránit tomu, aby škodlivé weby jednaly jménem uživatele bez jeho vědomí.

aboutads_sessNNN

30 minut

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Umožňuje uživatelům interagovat se službou nebo webem za účelem přístupu k funkcím, které jsou nezbytné pro danou službu. Slouží k ověřování uživatelů, prevenci podvodů a ochraně uživatelů při interakci se službou.

FPAU

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Shromažďuje informace o uživatelích a jejich aktivitě na webu prostřednictvím vložených prvků za účelem analýzy a reportování.

ANID

1 rok

google.com and local variations

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Společnost Google používá soubory cookie pro reklamu, které se zobrazují na různých místech webu.

AID

1 rok

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Tento soubor cookie se používá k propojení vaší aktivity na různých zařízeních, pokud jste se dříve přihlásili ke svému účtu Google na jiném zařízení. Děláme to proto, abychom mohli koordinovat reklamy, které se vám zobrazují na různých zařízeních, a měřit události konverze.

IDE

1 rok

.doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

Slouží k online marketingu prostřednictvím shromažďování informací o uživatelích a jejich aktivitě na daném webu. Tyto informace se používají k cílení reklamy na uživatele napříč různými kanály a zařízeními.

TAID

14 dní

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Tento soubor cookie se používá k propojení vaší aktivity na různých zařízeních, pokud jste se dříve přihlásili ke svému účtu Google na jiném zařízení. Děláme to proto, abychom mohli koordinovat reklamy, které se vám zobrazují na různých zařízeních, a měřit události konverze.

FPGCLDC

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Pomáhá inzerentům zjistit, kolikrát uživatelé, kteří kliknou na jejich reklamu, nakonec provedou nějakou akci na jejich webu.

_gcl_***

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Nastavuje služba Google Ads, aby se převzaly informace z kliknutí na reklamu a uložily se do souboru cookie první strany pro účely atribuce konverzí mimo cílovou stránku.

FLC

10 sekund

doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Tento soubor cookie se používá k propojení vaší aktivity na různých zařízeních, pokud jste se dříve přihlásili ke svému účtu Google na jiném zařízení. Děláme to proto, abychom mohli koordinovat reklamy, které se vám zobrazují na různých zařízeních, a měřit události konverze.

RUL

12 měsíců

doubleclick.net

Display & Video 360, Google Ads

Umožňuje platformě Google DoubleClick zjistit, zda se reklama na webu zobrazila správně.

CONSENT

2 roky

youtube.com

Google Inc

Soubory cookie třetích stran. Poskytují určité funkce společnosti Google. Mohou ukládat určité předvolby podle způsobu používání a přizpůsobovat reklamy zobrazované při vyhledávání na Googlu.

_gac_***

90 dní

.eset.com

Google Ads

V souboru cookie _gac se ukládají informace o kampani, aby měla služba Google Ads k dispozici spolehlivější způsob měření interakcí zákazníků. Značky Google Ads pro měření konverzí na webu nebudou tento soubor cookie číst, pokud nevyjádříte výslovný souhlas s používáním marketingových souborů cookie.

personalization_id

2 roky

.twitter.com

Twitter

Tento soubor cookie se nastavuje kvůli možnostem integrace Twitteru a sdílení pro sociální sítě.

Správa souborů cookies na vašem zařízení

Soubory cookies používané naší webovou stránkou můžete spravovat prostřednictvím nastavení dostupných na panelu vyžadujícím udělení souhlasu se soubory cookies. Pokud se rozhodněte změnit své rozhodnutí týkající se souborů cookies používaných na naší webové stránce, můžete to provést kdykoli ve svém účtu ESET HOME nebo v nastavení svého webového prohlížeče. Ve svém prohlížeči si můžete zobrazit seznam uložených souborů cookies, můžete je vymazat, stejně tak upravit nastavení, aby byly blokovány konkrétní kategorie souborů cookies.

Pokud si své preference ohledně souborů cookie rozmyslíte, můžete soubory cookie nastavované naším webem spravovat prostřednictvím nastavení svého účtu ESET HOME nebo internetového prohlížeče, případně kliknutím na odkaz Spravovat cookies v zápatí webu.

Změny související s těmito Zásadami používání souborů cookies

Tyto zásady používání souborů cookies můžeme příležitostně změnit tak, aby odrážely změny na našich webových stránkách, v poskytovaných službách nebo používaných postupech. Při každé takové změně zároveň upravíme datum poslední aktualizace, které je uvedeno v horní části tohoto dokumentu. Bez ohledu na výše uvedené se mohou údaje uvedené v souborech cookie používaných tímto webem kdykoli změnit. Proto jsou platné výslovně k datu účinnosti těchto Zásad používání souborů cookie.