ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

การโจมตีแบบ DoS

DoS หรือ การปฏิเสธบริการ เป็นการโจมตีชนิดหนึ่งซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ที่ถูกโจมตีจะถูกปิดกั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้ตามปกติ คอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีแบบ DoS จะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีส่วนใหญ่ เป้าหมายจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ช่วงเวลาหนึ่ง