ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Mask

En datormask är ett program som innehåller skadlig kod och som attackerar värddatorer och sprider sig via nätverk. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett virus och en mask är att maskar själva kan sprida sig - de är inte beroende av värdfiler (eller startsektorer). Maskar sprids till e-postadresser i din kontaktlista eller utnyttjar sårbarheter i säkerheten hos nätverksprogram.

Maskar är därför mer livskraftiga än datorvirus. På grund av Internets tillgänglighet kan de inom några timmar eller till och med minuter från att de släpps spridas över hela världen. Denna förmåga att snabbt sprida sig själva gör maskar farligare än andra typer av skadlig programvara.

En mask som har aktiverats på en dator kan orsaka ett antal olika problem: Den kan ta bort filer, försämra datorns prestanda eller till och med inaktivera vissa program. Sättet på vilket maskar fungerar gör det möjligt för dem att fungera som ”transportmedel” för andra typer av infiltreringar.

Om datorn infekteras av en mask rekommenderar vi att ta bort de infekterade filerna, eftersom de troligen innehåller skadlig kod.