ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Potencijalno neželjene aplikacije

Grejver ili potencijalno neželjena aplikacija (PUA) je široka kategorija softvera čija namena nije direktno zlonamerna, kao što je slučaj sa drugim tipovima malvera, kao što su virusi ili trojanci. Međutim, on može da instalira dodatni neželjeni softver, promeni ponašanje digitalnog uređaja ili izvrši aktivnosti koje korisnik nije odobrio ili očekivao.

Kategorije koje mogu da se smatraju grejverom obuhvataju: softver za prikazivanje reklama, omotački program za preuzimanje, razne trake sa alatkama za pretraživače, softver sa obmanjivim ponašanjem, softver za pakovanje, softver za praćenje, softver za proxy server (aplikacije za deljenje preko interneta), rudare kriptovaluta, čistače registra (samo u operativnim sistemima Windows) ili bilo koji drugi softver koji je na granici zlonamernog ili koji koristi nedozvoljene ili neetičke poslovne prakse (uprkos tome što deluje legitimno) i koji bi krajnji korisnik smatrao neželjenim kada sazna šta bi softver uradio da mu je dozvoljeno da se instalira.

Potencijalno nebezbedna aplikacija je legitimni (verovatno reklamni) softver koji napadači mogu zloupotrebljavati. Korisnici ESET softvera mogu uključiti ili isključiti otkrivanje ovih tipova aplikacija.

Postoje situacije kada korisnik smatra da prednosti potencijalno neželjene aplikacije prevazilaze rizik. Iz tog razloga, ESET dodeljuje takvim aplikacijama kategoriju niskog rizika u poređenju sa drugim tipovima zlonamernog softvera, kao što su trojanci ili crvi.

Upozorenje – Pronađena je potencijalno neželjena aplikacija

Postavke

Omotači za softver

Čistači registra

Potencijalno nepoželjan sadržaj


example

Ilustrovana uputstva

Da biste skenirali i uklonili potencijalno neželjene aplikacije (PNA) u ESET kućnim proizvodima za Windows, pogledajte članak ESET baze znanja .

Upozorenje – Pronađena je potencijalno neželjena aplikacija

Kada se otkrije potencijalno neželjena aplikacija, možete da izaberete radnju koja će se izvršiti:

1.Čišćenje/prekid veze: Ova opcija završava radnju i sprečava potencijalno neželjenu aplikaciju da uđe u sistem.
Videćete opciju Prekini vezu za obaveštenja o potencijalno neželjenim aplikacijama tokom preuzimanja sa veb lokacije i opciju Očisti za obaveštenja koja se odnose na datoteku na disku.

2.Zanemari: Ova opcija dozvoljava da potencijalno neželjena aplikacija uđe u sistem.

3.Izuzmi iz otkrivanja: Da biste dozvolili otkrivenoj datoteci koja se već nalazi na računaru da se ubuduće pokreće bez prekida, izaberite stavku Napredne opcije, a zatim označite polje za potvrdu pored opcije Izuzmi iz otkrivanja i izaberite Zanemari.

4.Izuzmi potpis iz otkrivanja: Da biste dozvolili da se sve datoteke koje se prepoznaju po određenom imenu za otkrivanje (potpisu) ubuduće pokreću na računaru bez prekida (iz postojećih datoteka ili preuzimanja sa veba), izaberite stavku Napredne opcije, označite polje za potvrdu pored opcije Izuzmi potpis iz otkrivanja i izaberite Zanemari. Ako se neposredno nakon toga pojave dodatni prozori otkrivanja sa identičnim imenom za otkrivanje, kliknite na dugme „Zanemari“ da biste ih zatvorili (ti dodatni prozori su povezani sa otkrivanjem koje se dogodilo pre nego što ste izuzeli potpis iz otkrivanja).

PUA_INTERACTIVE

Postavke

Kada instalirate ESET proizvod, možete da izaberete da li ćete aktivirati otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija, kao što je prikazano u nastavku:

INSTALLATION_DETECTION

 


warning

Upozorenje

Potencijalno neželjene aplikacije mogu da instaliraju adver, trake sa alatkama ili da sadrže druge neželjene ili nebezbedne funkcije programa.

Ove postavke mogu u svakom trenutku da se izmene u postavkama programa. Da biste aktivirali ili deaktivirali otkrivanje potencijalno neželjenih, nebezbednih ili sumnjivih aplikacija, pratite ova uputstva:

1.Otvorite ESET proizvod.

2.Pritisnite taster F5 da biste pristupili Naprednom podešavanju.

3.Izaberite opciju Mašina za otkrivanje (u ranijim verzijama je to bila opcija Antivirus ili Računar) i aktivirajte ili deaktivirajte opcije Aktiviraj otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija, Aktiviraj otkrivanje potencijalno nebezbednih aplikacija i Aktiviraj otkrivanje sumnjivih aplikacija po želji. Potvrdite klikom na dugme U redu.
 

CONFIG_ANTIVIRUS

 


example

Ilustrovana uputstva

Da biste dobili detaljnija uputstva o tome kako da konfigurišete proizvode da otkrivaju ili zanemariju PNA aplikacije, posetite stranice sa ovim člancima ESET baze znanja:

ESET NOD32 Antivirus / ESET HOME Security Essential / ESET HOME Security Premium

ESET Cyber Security za macOS / ESET Cyber Security Pro za macOS

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus for Windows

ESET Mobile Security for Android

Omotači za softver

Omotač za softver je poseban tip izmene aplikacije koji koriste neke veb lokacije sa hostingom za datoteke. To je alatka nezavisnog proizvođača koja instalira program koji ste nameravali da preuzmete, ali dodaje dodatni softver, kao što su trake sa alatkama ili adver. Dodatni softver može i da izmeni početnu stranicu veb pregledača i podešavanja pretrage. Osim toga, veb lokacije sa hostingom datoteka često ne obaveštavaju dobavljača softvera ili primaoca preuzete datoteke da su izvršene izmene i često sakrivaju mogućnost da ne instalirate izmenu. Iz tih razloga, ESET klasifikuje omotače za softver kao tip potencijalno neželjenih aplikacija da bi omogućio korisnicima da prihvate ili ne prihvate preuzetu datoteku.

Čistači registra

Čistači registra su programi koji vam nagoveštavaju da je bazi podataka Windows registra potrebno redovno održavanje ili čišćenje. Korišćenje čistača registra može da dovede do određenih rizika po sistem računara. Pored toga, neki čistači registra daju tvrdnje o prednostima njihovog korišćenja koje nisu kvalifikovane, ne mogu da se provere ili na neki drugi način nisu održive, i/ili generišu nepouzdane izveštaje o sistemu računara zasnovane na rezultatima „besplatnog skeniranja“. Ove neosnovane tvrdnje i izveštaji za cilj imaju da vas ubede da kupite punu verziju pretplate, a obično vam ne omogućavaju da procenite čistač registra pre plaćanja. Zbog svega toga, ESET klasifikuje takve programe kao potencijalno neželjene aplikacije i daje vam mogućnost da ih dozvolite ili blokirate.

Potencijalno nepoželjan sadržaj

Ako je u vašem ESET proizvodu aktivirano otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija, veb lokacije koje imaju reputaciju promovisanja potencijalno neželjenih aplikacija ili koje imaju reputaciju navođenja korisnika na radnje koje bi mogle da imaju negativne posledice na njihov sistem ili doživljaj pri pregledanju blokiraju se kao potencijalno nepoželjan sadržaj. Ako dobijete obaveštenje da je veb lokacija koju pokušavate da posetite kategorisana kao potencijalno nepoželjan sadržaj, možete da kliknete na opciju Nazad da biste napustili tu blokiranu veb stranicu ili na Zanemari i nastavi da biste dozvolili učitavanje lokacije.

PUA_WEB

Više informacija o ovoj temi se nalazi u ovom članku ESET baze znanja.