Útoky počítačových červov

Počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľské počítače a cez sieť sa šíri ďalej. Tzv. sieťové červy zneužívajú rôzne bezpečnostné chyby v aplikáciách. Vďaka rozšírenosti internetu sa dokáže dostať do celého sveta v priebehu niekoľkých hodín od vytvorenia.

Najrozšírenejšie typy útokov (Sasser, SqlSlammer) je možné blokovať štandardnými nastaveniami firewallu, prípadne blokovaním nepoužívaných portov či zabezpečením tých používaných. Dôležitá je tiež inštalácia bezpečnostných záplat a aktualizácií pre operačný systém.