ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vírus

Tento druh infiltrácií napáda zvyčajne už existujúce súbory na disku. Označenie dostal podľa biologického vírusu, pretože sa podobným spôsobom šíri z miesta na miesto. Slovo vírus sa často nesprávne používa na pomenovanie všetkých typov bezpečnostných hrozieb. V súčasnosti sa začína používať presnejšie pomenovanie – malvér alebo škodlivý softvér.

Počítačové vírusy najčastejšie napádajú spustiteľné súbory a dokumenty. Fungujú zhruba takto: po spustení napadnutého súboru dôjde najprv k spusteniu škodlivého kódu. Ten vykoná akciu, ktorú má v sebe naprogramovanú, a až nakoniec sa spustí pôvodná aplikácia. Vírus môže infikovať všetky súbory, ku ktorým má používateľ povolenia na zápis.

Samotná činnosť aktivovaného vírusu môže mať mnoho podôb. Niektoré vírusy sú krajne nebezpečné, pretože dokážu cielene zmazať súbory z disku. Ostatné len majú poukázať na zručnosť tvorcov a používateľa skôr iba obťažujú, než by mali spôsobiť reálnu škodu.

Ak je váš počítač nakazený vírusom a liečenie nie je možné, pošlite vzorku na analýzu do výskumného laboratória ESET Research Lab. V prípade infekcie vírusom môžu byť súbory natoľko modifikované, že nie je možné ich vyliečenie a musia byť nahradené ich zálohovanou kópiou.