Vírus

Tento druh infiltrácií napáda zvyčajne už existujúce súbory na disku. Označenie dostal podľa biologického vírusu, pretože sa podobným spôsobom šíri z miesta na miesto. Slovo vírus sa často nesprávne používa na pomenovanie všetkých typov bezpečnostných hrozieb. V súčasnosti sa začína používať presnejšie pomenovanie – malvér alebo škodlivý softvér.

Počítačové vírusy napádajú najčastejšie spustiteľné súbory a dokumenty. Priebeh aktivácie počítačového vírusu je teda zhruba nasledovný: po spustení napadnutého súboru dôjde najprv k spusteniu pripojeného vírusu. Ten vykoná akciu, ktorú má v sebe naprogramovanú a až nakoniec sa k slovu dostane pôvodná aplikácia. Vírus môže nakaziť všetky súbory, ku ktorým má používateľ zapisovacie práva.

Samotná činnosť aktivovaného vírusu môže mať mnoho podôb. Niektoré vírusy sú krajne nebezpečné, pretože dokážu cielene zmazať súbory z disku. Ostatné len majú poukázať na zručnosť tvorcov a používateľa skôr iba obťažujú, než by mali spôsobiť reálnu škodu.

Ak je váš počítač nakazený vírusom a liečenie nie je možné, pošlite vzorku na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET. V prípade infekcie vírusom môžu byť súbory natoľko modifikované, že nie je možné ich vyliečenie a musia byť nahradené ich zálohovanou kópiou.