ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® (založený na pokročilom systéme včasného varovania ThreatSense.Net) pracuje s dátami získanými od používateľov bezpečnostných produktov ESET z celého sveta a tieto dáta zasiela do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Vďaka prijatým vzorkám podozrivého softvéru a príslušným metadátam nám ESET LiveGrid® umožňuje okamžite reagovať na najnovšie hrozby, ako aj na požiadavky našich zákazníkov.

Z prijatých údajov pracovníci výskumných laboratórií spoločnosti ESET vytvoria čo najpresnejší obraz o pôvode a rozsahu hrozby, vďaka čomu sa dokážeme zamerať na správne ciele. Dáta zo systému ESET LiveGrid® zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní priorít v rámci nášho automatického spracovávania.

Okrem toho obsahuje aj systém reputácie, ktorý pomáha zlepšiť celkovú efektivitu našich antimalvérových riešení. Používateľ môže skontrolovať reputáciu súborov a spustených procesov priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu, cez ktoré je možné získať podrobnejšie informácie zo systému ESET LiveGrid®. Ak je na systéme používateľa kontrolovaný archív alebo spustiteľný súbor, najskôr bude porovnaný voči databáze povolených a blokovaných objektov. Ak sa nachádza na whiteliste, teda na zozname povolených objektov, bude označený príznakom bezpečný a zároveň bude vylúčený z budúcich kontrol. Ak sa súbor nachádza na blackliste, teda na zozname blokovaných súborov, budú vykonané akcie zodpovedajúce typu danej hrozby. Ak sa v databáze nenájde zhoda, súbor bude dôkladne skontrolovaný. Na základe výsledkov kontroly sú súbory zaradené do kategórií ako škodlivé alebo neškodné. Takýto postup výrazne zlepšuje výkon samotnej kontroly. Systém kontroly súborov podľa reputácie umožňuje efektívne odhaliť malvér ešte predtým, ako sú jeho signatúry zaradené do novej aktualizácie detekčného jadra (čo sa deje niekoľkokrát za deň).

Na rozdiel od reputačného systému ESET LiveGrid®, systém spätnej väzby ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača len tie informácie, ktoré sa týkajú novej hrozby. Môže ísť o vzorku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila, cestu k danému súboru, názov súboru, informáciu o dátume a čase detekcie, spôsob, akým sa hrozba dostala do vášho počítača, a informáciu o operačnom systéme.


note

ESET LiveGrid® servery

Naše servery ESET LiveGrid® sa nachádzajú v Bratislave, Viedni a San Diegu, ide však len o servery, ktorých úlohou je reagovať na požiadavky od klientov. Samotné spracovávanie zasielaných vzoriek prebieha v Bratislave.


example

Zapnutie alebo vypnutie systému ESET LiveGrid® v produktoch ESET

Viac podrobností a názornú ukážku, ako zapnúť alebo vypnúť ESET LiveGrid® v produktoch ESET, nájdete v článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.