ESET LiveGrid®

Systém ESET LiveGrid®, založený na pokročilom systéme včasného varovania ThreatSense.Net®, využíva dáta, ktoré odosielajú používatelia bezpečnostných produktov ESET z celého sveta do výskumných laboratórií ESET. Prijaté podozrivé vzorky a metadáta nám umožňujú pomocou ESET LiveGrid® okamžite reagovať na najnovšie hrozby. Z prijatých údajov pracovníci výskumných laboratórií spoločnosti ESET vytvoria čo najpresnejší obraz o pôvode a rozsahu hrozby, vďaka čomu sa dokážeme zamerať na správne ciele. Dáta zo systému ESET LiveGrid® zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní priorít v rámci nášho automatického spracovávania.

Okrem toho implementuje systém reputácie, ktorý pomáha zlepšiť celkovú efektivitu našich anti-malvérových riešení. Ak je na systéme používateľa kontrolovaný archív alebo spustiteľný súbor, najskôr bude porovnaný voči databáze povolených a blokovaných objektov. Ak sa nachádza na zozname povolených objektov, bude označený ako bezpečný a zároveň bude vylúčený z budúcich kontrol. Ak sa súbor nachádza na zozname blokovaných súborov, budú vykonané akcie zodpovedajúce typu danej hrozby. Ak sa v databáze nenájde zhoda, súbor bude dôkladne skontrolovaný. Na základe výsledkov kontroly sú súbory zaradené do kategórií ako škodlivé alebo neškodné. Takýto postup výrazne zlepšuje výkon samotnej kontroly.

Systém kontroly súborov podľa reputácie umožňuje efektívne odhaliť malvér ešte predtým, ako sú jeho vzorky zaradené do novej aktualizácie detekčného jadra (čo sa deje niekoľkokrát za deň).