Exploit Blocker

Exploit Blocker je navrhnutý na ochranu najčastejšie zneužívaných aplikácií, ako napríklad internetových prehliadačov, prehliadačov PDF dokumentov, e‑mailových klientov a súčastí balíka Microsoft Office. Funguje na princípe monitorovania správania procesov a zachytenia podozrivej aktivity, ktorá môže poukázať na exploit.

Ak Exploit Blocker identifikuje podozrivý proces, môže ho okamžite zastaviť a zaznamenať dáta o tejto hrozbe. Tieto dáta sú následne odoslané do cloudového systému ESET LiveGrid®. Následne sú spracované výskumným laboratóriom spoločnosti ESET a použité na lepšiu ochranu všetkých používateľov pred neznámymi hrozbami a tzv. zero-day útokmi (ide o nový malvér, pre ktorý zatiaľ nie sú vydané záplaty/opravy).