Ochrana pred botnetmi

Ochrana pred botnetmi odhaľuje malvér pomocou analýzy komunikačných sieťových protokolov. Botnet malvér sa často mení na rozdiel od sieťových protokolov, ktoré sa v posledných rokoch nezmenili. Táto nová technológia pomáha spoločnosti ESET odhaľovať malvér, ktorého cieľom je pripojiť váš počítač k sieti botnet.