ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Spyvér

Kategória spyvéru zahŕňa aplikácie, ktoré posielajú súkromné informácie bez súhlasu používateľa. Predmetom odosielania sú rôzne štatistické informácie, ako napríklad zoznam navštevovaných internetových stránok, zoznam e‑mailových adries v adresári alebo klávesy stlačené používateľom.

Tvorcovia takýchto programov argumentujú, že ide len o snahu zistiť potreby alebo záujmy používateľa a zásobovať ho lepšie cielenou reklamou. Hranica medzi užitočnými a škodlivými aplikáciami je však v tomto prípade veľmi nejasná a nemožno zaručiť, že získané informácie nebudú v budúcnosti zneužité. Údaje získané metódami spyvéru totiž môžu obsahovať aj rôzne bezpečnostné kódy, čísla bankových účtov, PIN kódy atď. Spyvér je často súčasťou bezplatných verzií programov, aby autor nadobudol zisk, resp. presvedčil používateľa ku kúpe programu. Používatelia sú často informovaní o prítomnosti spyvéru počas inštalácie programu, aby zvážili zakúpenie plnej verzie, ktorá spyvér neobsahuje.

Príkladom voľne šíriteľného softvéru obsahujúceho spyvér sú hlavne klientske aplikácie P2P (peer‑to‑peer) sietí. Zvláštnou podkategóriou sú programy vydávajúce sa za antispyvér, pričom samé spyvér obsahujú – napr. Spyfalcon, Spy Sheriff.

Ak bol na vašom počítači detegovaný spyvér, odporúčame vám súbor zmazať, pretože je vysoko pravdepodobné, že obsahuje škodlivý kód.

Keyloggery sú podkategóriou spyvéru. Existujú hardvérové a softvérové keyloggery. Softvérové keyloggery môžu zbierať iba informácie zadané na jednej webovej stránke alebo v jednej aplikácii. Sofistikovanejšie keyloggery dokážu zaznamenávať všetok napísaný text vrátane informácií, ktoré sú skopírované alebo vložené. Niektoré keyloggery zamerané na mobilné zariadenia môžu zaznamenávať hovory, informácie z aplikácií na odosielanie a prijímanie správ, polohu či dokonca záznamy z mikrofónu a kamery.