Spyware

Kategória spyware zahŕňa programy, ktoré bez vedomia používateľa odosielajú informácie. Predmetom odosielania sú rôzne štatistické informácie, ako napríklad zoznam navštevovaných internetových stránok, zoznam e‑mailových adries v adresári, alebo klávesy stlačené používateľom.

Tvorcovia takýchto programov argumentujú, že ide len o snahu zistiť potreby alebo záujmy používateľa a zásobovať ho cielenou reklamou. Hranica zneužiteľnosti je však v tomto prípade veľmi nejasná a nemožno zaručiť, že získané informácie nebudú v budúcnosti zneužité. Údaje získané metódami spyware totiž môžu obsahovať aj rôzne bezpečnostné kódy, čísla bankových účtov, atď. Spyware sa šíri spoločne s niektorými voľne šíriteľnými programami. Autori o tejto skutočnosti vedia a často o tom informujú používateľov počas inštalácie. Ide tým pádom do veľkej miery aj o etický problém.

Príkladom voľne šíriteľného software obsahujúceho spyware sú hlavne klientske aplikácie P2P (peer‑to‑peer) sietí – Kazaa, BearShare. Zvláštnou podkategóriou sú programy vydávajúce sa za antispyware, pričom samé spyware obsahujú – napr. Spyfalcon, Spy Sheriff.

Infikovaný súbor neobsahuje v zásade nič iné okrem samotného škodlivého kódu, preto odporúčanou akciou v prípade infekcie je zmazanie.