DoS útok

DoS, čiže Denial of Service, je pokus útočníka zamedziť používateľom prístup k službám počítača alebo k sieti. Komunikácia medzi používateľmi je natoľko preťažená, že nemôže adekvátne prebiehať. Napadnutý počítač je zvyčajne potrebné reštartovať, aby mohol poskytovať plnohodnotné služby.

Cieľom sa stávajú najčastejšie web servery a účelom útoku je vyradiť ich z činnosti.