Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przed atakami z sieci

Ochrona przed atakami z sieci to rozszerzenie zapory usprawniające wykrywanie prób wykorzystania znanych luk w zabezpieczeniach na poziomie sieci. Dzięki wdrożeniu wykrywania często występujących prób wykorzystania luk w powszechnie używanych protokołach, takich jak SMB, RPC i RDP, to narzędzie stanowi kolejną ważną warstwę zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego oprogramowania, atakami przez sieć oraz wykorzystywaniem luk w zabezpieczeniach, w odniesieniu do których nie opublikowano jeszcze lub nie zainstalowano poprawek.