Atak ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów sterujących) to popularny protokół, szeroko używany w Internecie. Jest on używany przez komputery w sieci do wysyłania różnych komunikatów o błędach.

Osoby przeprowadzające ataki zdalne próbują wykorzystać słabości tego protokołu. Protokół ICMP został opracowany na potrzeby komunikacji jednokierunkowej niewymagającej uwierzytelniania. Umożliwia to przeprowadzanie tzw. ataków typu DoS (Denial of Service, odmowa usługi) lub ataków umożliwiających uzyskanie przez osoby nieupoważnione dostępu do pakietów przychodzących i wychodzących.

Do typowych przykładów ataku ICMP należą ataki typu „ping flood”, ataki typu „ICMP_ECHO flood” oraz ataki typu „smurf”. Komputery narażone na ataki ICMP są wyraźnie wolniejsze (dotyczy to wszystkich aplikacji korzystających z Internetu) i mają problemy z nawiązaniem połączenia z Internetem.