Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zagrożenia związane z pocztą e-mail

Poczta e-mail to forma komunikacji mająca wiele zalet.

Niestety wysoki poziom anonimowości podczas korzystania z poczty e-mail i Internetu sprzyja nielegalnym działaniom, na przykład rozsyłaniu spamu. Spam można podzielić na niechciane reklamy, fałszywe alarmy oraz wiadomości rozpowszechniające szkodliwe oprogramowanie. Zagrożenie dla użytkownika jest tym większe, że koszty wysyłania wiadomości są znikome, a autorzy spamu mają dostęp do wielu narzędzi i źródeł pozwalających uzyskać nowe adresy e-mail. Dodatkowo objętość i różnorodność spamu bardzo utrudnia jego regulowanie. Im dłużej jest używany dany adres e-mail, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdzie się on w bazie danych mechanizmu wysyłającego spam.

Oto kilka wskazówek pozwalających uniknąć tego typu zagrożeń:

W miarę możliwości nie publikuj swojego adresu e-mail w Internecie.

Informuj o swoim adresie e-mail tylko zaufane osoby.

W miarę możliwości nie używaj popularnych aliasów — bardziej skomplikowane aliasy zmniejszają prawdopodobieństwo śledzenia.

Nie należy odpowiadać na spam, który trafił już do skrzynki odbiorczej.

Zachowuj ostrożność podczas wypełniania formularzy internetowych. Zwracaj szczególną uwagę na opcje typu „Tak, chcę otrzymywać informacje dotyczące...”.

Używaj „wyspecjalizowanych” adresów e-mail, na przykład innego w pracy, innego do komunikacji ze znajomymi itd.

Okresowo zmieniaj swój adres e-mail.

Używaj rozwiązania antyspamowego.