Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Nepmeldingen

Een nepmelding (hoax) is onjuiste informatie die wordt verspreid via internet. Gewoonlijk wordt de nepmelding verspreid via e-mail en via communicatiemiddelen zoals ICQ en Skype. Het bericht zelf is vaak een grap of een "broodje aap".

Nepmeldingen over computervirussen zijn bedoeld om angst, onzekerheid en twijfel te zaaien onder de geadresseerden, zodat zij gaan geloven dat er een 'ondetecteerbaar virus' is dat bestanden verwijdert en wachtwoorden steelt, of andere schadelijke activiteiten uitvoert op hun systeem.

Sommige nepmeldingen werken doordat ontvangers worden gevraagd de berichten door te sturen naar hun contactpersonen, waardoor deze blijven voortbestaan. Er zijn nepmeldingen over mobiele telefoons, verzoeken om hulp, mensen die aanbieden u geld toe te sturen vanuit het buitenland, enz. In de meeste gevallen is het onmogelijk achter de ware bedoelingen van de schepper van de melding te komen.

Als u een bericht ziet waarin u wordt gevraagd dit door te sturen naar iedereen die u kent, kan het heel goed een nepmelding kan zijn. Er zijn vele websites op internet waar kan worden geverifieerd of een e-mailbericht legitiem is of niet. Voer, alvorens een bericht door te sturen, eerst een zoekactie op het internet uit voor elk bericht waarvan u vermoedt dat het een nepmelding is.