Potencijalno nesigurne aplikacije

Postoji mnogo legitimnih programa kojima se pojednostavnjuje administracija umreženih računala. Međutim, u pogrešnim se rukama takvi programi mogu zloupotrijebiti. ESET pruža mogućnost otkrivanja takvih aplikacija.

Potencijalno nesigurne aplikacije naziv je koji se koristi za komercijalan, legitiman softver. Ta klasa obuhvaća programe kao što su alati za udaljeni pristup, aplikacije za probijanje lozinki i keyloggere (programe koji zapisuju svaki korisnikov pritisak tipke).

Ako otkrijete da se na računalu izvršava neka potencijalno nesigurna aplikacija (a vi je niste instalirali), obratite se administratoru mreže ili uklonite tu aplikaciju.