ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Trojan

Nekad se trojanski softver (trojanski softver) opisivao kao klasa prijetnji koja se pokušava prikazati kao koristan program da bi korisnik dopustio njegovo pokretanje.

Trojanski softver je vrlo opsežna kategorija pa je dijelimo na nekoliko potkategorija:

Downloader – zlonamjerni programi koji imaju mogućnost preuzimanja drugih prijetnji s interneta.

Dropper – zlonamjerni programi koji imaju mogućnost uvođenja drugih vrsti zlonamjernih programa na zaraženo računalo.

Backdoor – zlonamjerni programi koji komuniciraju s udaljenim napadačima, omogućujući im pristup računalu i preuzimanje kontrole nad njime.

Keylogger – (keystroke logger) – program koji zapisuje svaki korisnikov pritisak tipke i šalje te podatke udaljenim napadačima.

Dialer – zlonamjerni programi namijenjeni pozivanju brojeva s posebnom tarifom umjesto onog korisnikova pružatelja internetskih usluga. Korisnik gotovo i ne može primijetiti da je stvorena nova veza. Ovi programi mogu naštetiti samo korisnicima s dial-up vezom, koja se sve rjeđe koristi.

Ako se na računalu otkrije datoteka koja pripada trojanskom softveru, preporučuje se da je izbrišete jer najvjerojatnije sadrži zlonamjerni kôd.