Σαρωτής UEFI

Ο σαρωτής UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) αποτελεί μέρος του συστήματος Host-based Intrusion Prevention System (HIPS - Σύστημα αποτροπής εισβολών από κεντρικό υπολογιστή) και προστατεύει το υλικολογισμικό UEFI στον υπολογιστή σας. Το υλικολογισμικό UEFI φορτώνεται στη μνήμη στην αρχή της διεργασίας εκκίνησης. Ο κώδικας βρίσκεται σε ένα τσιπ μνήμης flash που είναι συγκολλημένο στην κύρια πλακέτα. Εάν μολυνθεί, οι εισβολείς μπορούν να αναπτύξουν κακόβουλο λογισμικό που επιβιώνει μετά από επανεγκαταστάσεις και επανεκκινήσεις του συστήματος. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τις λύσεις κατά του κακόβουλου λογισμικού, επειδή οι περισσότερες από αυτές δεν σαρώνουν αυτό το επίπεδο.

Ο σαρωτής UEFI ενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια σάρωση υπολογιστή μη αυτόματα από το κύριο παράθυρο του προγράμματος κάνοντας κλικ στα στοιχεία Σάρωση υπολογιστή > Προηγμένες σαρώσεις > Προσαρμοσμένη σάρωση και επιλέγοντας τον προορισμό Τομείς εκκίνησης/UEFI.

note

Σημείωση

Εάν ο υπολογιστής σας έχει ήδη μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό UEFI, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET:

Ο υπολογιστής μου μολύνθηκε από κακόβουλο λογισμικό UEFI. Τι πρέπει να κάνω;