Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

ESET LiveGrid®

Το ESET LiveGrid® (βασισμένο στο προηγμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ESET ThreatSense.Net) αξιοποιεί δεδομένα που υποβάλλουν οι χρήστες της ESET σε όλο τον κόσμο και τα αποστέλλει στο Εργαστήριο ερευνών της ESET. Παρέχοντας ύποπτα δείγματα και μεταδεδομένα από το Διαδίκτυο, το ESET LiveGrid® μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αμέσως στις ανάγκες των πελατών μας και ενημερώνει την ESET για τις πιο πρόσφατες απειλές.

Οι ερευνητές κακόβουλου λογισμικού της ESET χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν ένα ακριβές στιγμιότυπο της φύσης και της δράσης γενικών απειλών, το οποίο μάς βοηθά να εστιάζουμε στους κατάλληλους στόχους. Τα δεδομένα του ESET LiveGrid® παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των αυτοματοποιημένων διεργασιών μας.

Επιπλέον, εφαρμόζει ένα σύστημα φήμης, το οποίο βοηθά στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας των λύσεών μας κατά του κακόβουλου λογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τη φήμη των εκτελούμενων διεργασιών και των αρχείων απευθείας από τη διασύνδεση του προγράμματος ή από το μενού περιεχομένου με πρόσθετες πληροφορίες που διατίθεται από το ESET LiveGrid®. Όταν εξετάζεται ένα εκτελέσιμο αρχείο ή αρχειοθήκη στο σύστημα του χρήστη, η ετικέτα κατακερματισμού του στοιχείου συγκρίνεται πρώτα με μια βάση δεδομένων που περιέχει μη αποκλεισμένα και αποκλεισμένα στοιχεία. Εάν το αρχείο βρεθεί στη λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων, θεωρείται καθαρό και επισημαίνεται ως εξαιρούμενο από μελλοντικές σαρώσεις. Εάν βρεθεί στη λίστα αποκλεισμένων στοιχείων, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες με βάση τη φύση της απειλής. Εάν δεν αντιστοιχεί σε καμιά κατηγορία, το αρχείο σαρώνεται σε βάθος. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της σάρωσης, τα αρχεία κατηγοριοποιούνται ως απειλές ή ως ασφαλή. Αυτή η προσέγγιση έχει σημαντικά θετική επίδραση στις επιδόσεις των σαρώσεων. Αυτό το σύστημα φήμης επιτρέπει αποτελεσματική ανίχνευση δειγμάτων κακόβουλου λογισμικού, ακόμη και πριν από την παράδοση των υπογραφών τους στον υπολογιστή του χρήστη, μέσω της ενημέρωσης της βάσης αναγνώρισης ιών (η οποία πραγματοποιείται αρκετές φορές την ημέρα).

Εκτός από το σύστημα φήμης ESET LiveGrid®, το σύστημα σχολίων ESET LiveGrid® θα συλλέγει πληροφορίες για τον υπολογιστή σας που σχετίζονται με απειλές που ανιχνεύτηκαν πρόσφατα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα δείγμα ή αντίγραφο του αρχείου στο οποίο εμφανίστηκε η απειλή, τη διαδρομή προς αυτό το αρχείο, το όνομα αρχείου, την ημερομηνία και την ώρα, τη διεργασία με την οποία εμφανίστηκε η απειλή στον υπολογιστή σας και πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.


note

Διακομιστές ESET LiveGrid®

Οι διακομιστές του ESET LiveGrid® βρίσκονται στην Μπρατισλάβα, στη Βιέννη και στο Σαν Ντιέγκο. Ωστόσο, αυτοί είναι μόνο οι διακομιστές που αποκρίνονται σε αιτήματα από πελάτες. Η επεξεργασία των δειγμάτων που υποβάλλονται γίνεται μόνο στην Μπρατισλάβα, στη Σλοβακία.


example

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ESET LiveGrid® σε προϊόντα της ESET

Για πιο λεπτομερείς και εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ESET LiveGrid® στα προϊόντα της ESET, επισκεφτείτε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET.