Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Rootkit

Τα rootkit είναι κακόβουλα προγράμματα που παρέχουν σε εισβολείς Internet απεριόριστη πρόσβαση σε ένα σύστημα, ενώ αποκρύπτουν την παρουσία τους. Τα rootkit, ύστερα από την πρόσβασή τους σε ένα σύστημα (εκμεταλλευόμενα συνήθως ένα κενό ασφαλείας), χρησιμοποιούν λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από το λογισμικό Antivirus: αποκρύπτουν διεργασίες, αρχεία και δεδομένα του μητρώου των Windows. Για αυτόν το λόγο, είναι σχεδόν αδύνατη η ανίχνευσή τους χρησιμοποιώντας συνηθισμένες τεχνικές ελέγχου.

Υπάρχουν δύο επίπεδα ανίχνευσης για την αντιμετώπιση των rootkit:

1.Όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα: Δεν έχουν ακόμη εισβάλει, συνεπώς είναι ανενεργά. Τα περισσότερα συστήματα Antivirus είναι σε θέση να εξαφανίσουν τα rootkit σε αυτό το επίπεδο (με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζουν αυτά τα αρχεία ως μολυσμένα).

2.Όταν αποκρύπτονται από τον συνηθισμένο έλεγχο: Οι χρήστες της ESET έχουν το πλεονέκτημα της τεχνολογίας Anti-Stealth, η οποία είναι σε θέση να εντοπίζει και να εξαφανίζει τα ενεργά rootkit.