Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σάρωση θύρας

Η σάρωση θύρας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των θυρών του υπολογιστή που είναι ανοιχτές σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύου. Το εργαλείο σάρωσης θυρών είναι λογισμικό σχεδιασμένο για τον εντοπισμό αυτών των θυρών.

Η θύρα υπολογιστή είναι ένα εικονικό σημείο, το οποίο διαχειρίζεται εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα – αυτό είναι κρίσιμο από την άποψη της ασφάλειας. Σε ένα μεγάλο δίκτυο, οι πληροφορίες που συλλέγονται από εργαλεία σάρωσης βοηθούν στον προσδιορισμό δυνητικών κενών ασφαλείας. Αυτή η χρήση είναι νόμιμη.

Ωστόσο, η σάρωση θύρας χρησιμοποιείται συχνά από εισβολείς που επιχειρούν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια. Το πρώτο τους βήμα είναι να στέλνουν πακέτα σε κάθε θύρα. Ανάλογα με τον τύπο απόκρισης, είναι δυνατό να προσδιορίσουν ποιες θύρες χρησιμοποιούνται. Η ίδια η σάρωση δεν προκαλεί καμιά βλάβη, αλλά έχετε υπόψη σας ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αποκαλύψει δυνητικά κενά ασφαλείας και να επιτρέψει στους εισβολείς να αναλάβουν τον έλεγχο απομακρυσμένων υπολογιστών.

Συνιστάται στους διαχειριστές δικτύου να αποκλείουν όλες τις μη χρησιμοποιούμενες θύρες και να προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τις θύρες που χρησιμοποιούνται.