Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Packer, Crypter, Προστάτης

Τα Packer είναι τα «εξωτερικά περιβλήματα» ορισμένων ιών τύπου Trojan, σκοπός των οποίων είναι να δυσχεράνουν την ανίχνευση και την ανάλυση από αναλυτές λογισμικού Antivirus και κακόβουλου λογισμικού (αντίστοιχα), κρύβοντας το ωφέλιμο φορτίο που περιέχουν και καθιστώντας πρώτα απαραίτητη την αποσυσκευασία τους για να διαπιστωθεί ο σκοπός τους.

Για να καταστούν οι εργασίες ακόμα πιο δύσκολες, τα Packer χρησιμοποιούν συχνά διάφορες τεχνικές κατά του εντοπισμού σφαλμάτων, κατά της εξομοίωσης (κατά του εικονικού υπολογιστή) και συσκότιση κώδικα.

Επίσης, τα Packer μειώνουν συνήθως το μέγεθος του εκτελέσιμου αρχείου που προκύπτει και επομένως χρησιμοποιούνται επίσης από νόμιμο λογισμικό, όχι μόνο κακόβουλο λογισμικό. Εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, κυρίως τη συμπίεση του εκτελέσιμου αρχείου και την προστασία των εφαρμογών από την πειρατεία λογισμικού.