Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επίθεση DoS

Το DoS, ή Άρνηση υπηρεσιών, είναι μια προσπάθεια να καταστεί ένας υπολογιστή ή ένα δίκτυο μη διαθέσιμο για τους προοριζόμενους χρήστες του. Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών που έχουν επηρεαστεί εμποδίζεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον με λειτουργικό τρόπο. Στους υπολογιστές που έχουν εκτεθεί σε επιθέσεις DoS πρέπει συνήθως να γίνεται επανεκκίνηση για να λειτουργήσουν σωστά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, στόχοι είναι διακομιστές ιστού και ο σκοπός είναι να μην είναι διαθέσιμοι στους χρήστες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.