ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Virus

Tento druh infiltrací obvykle napadá již existující soubory na disku. Pojmenován byl podle biologického viru, protože se z počítače na další počítač šíří obdobným způsobem. Pojem "virus" je často chybně používán pro označení všech dalších typů hrozeb a infiltrací. Tento zaběhnutý výraz dnes nahrazujeme mnohem přesnějším termínem "malware" (škodlivý software, škodlivý kód).

Počítačové viry napadají nejčastěji spustitelné soubory a dokumenty, obvykle připojením těla viru na konec souboru. Aktivace viru probíhá zhruba následovně: po spuštění napadeného souboru dojde prioritně ke spuštění škodlivého kódu. Tím dojde k akci, kterou má v sobě virus naprogramovanou. Teprve poté bývá spuštěn původní soubor. Virus může nakazit každý soubor, ke kterému má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění pro zápis.

Počítačové viry mají různý rozsah působnosti a závažnosti. Některé viry jsou extrémně nebezpečné, protože dokážou cíleně mazat soubory z disku. Jiné naopak pouze demonstrují zručnost tvůrců a uživatele spíše obtěžují, než aby způsobovaly reálnou škodu.

Pokud je vaše zařízení napadené virem a nemůžete provést léčení, odešlete jej do některé z našich laboratoří ESET. Upozorňujeme, že v určitých případech mohou být napadené soubory změněné tak, že jejich vyléčení a návrat do původní podoby není možné. V takovém případě jsou nahrazené čistou kopií souboru.