Trojský kůň

Dříve platilo, že trojské koně byly typem infiltrace, snažící se maskovat za užitečné programy, aby si zajistily své spuštění uživatelem.

Dnes se jedná o obecný pojem a trojské koně dělí do mnoha kategorií. Mezi nejznámější patří:

Downloader – škodlivý program, jehož úlohou je z internetu stahovat do systému další infiltrace,

Dropper – tzv. nosič, přenáší v sobě ukrytý další škodlivý software a ztěžuje tím jejich detekci antivirovými programy,

Backdoor – tzv. zadní dvířka, jedná se o program komunikující se vzdáleným útočníkem, který tak může získat přístup a kontrolu nad napadeným systémem "zezadu",

Keylogger – sleduje, jaké klávesy uživatel stisknul a odesílá informace vzdálenému útočníkovi,

Dialer – připojuje se na zahraniční telefonní čísla, která jsou zpoplatněna vysokými částkami. Uživatel prakticky nemá šanci zaregistrovat odpojení od svého poskytovatele připojení a vytvoření nového připojení do zahraničí. Reálnou škodu mohou tyto programy způsobit pouze uživatelům s vytáčeným připojením (tzv. dial-up).

Pokud v počítači detekujete trojský kůň, doporučujeme daný soubor vymazat, protože zpravidla neobsahuje prakticky nic jiného, než samotný škodlivý kód.