ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Trojský kůň

Dříve platilo, že trojské koně byly typem infiltrace, snažící se maskovat za užitečné programy, aby si zajistily své spuštění uživatelem.

Dnes se jedná o obecný pojem a trojské koně dělí do mnoha kategorií. Mezi nejznámější patří:

Downloader – škodlivý program, jehož úlohou je z internetu stahovat do systému další infiltrace,

Dropper – tzv. nosič, přenáší v sobě ukrytý další škodlivý software a ztěžuje tím jejich detekci antivirovými programy,

Backdoor – tzv. zadní dvířka, jedná se o program komunikující se vzdáleným útočníkem, který tak může získat přístup a kontrolu nad napadeným systémem "zezadu",

Keylogger – sleduje, jaké klávesy uživatel stisknul a odesílá informace vzdálenému útočníkovi,

Dialer – připojuje se na zahraniční telefonní čísla, která jsou zpoplatněna vysokými částkami. Uživatel prakticky nemá šanci zaregistrovat odpojení od svého poskytovatele připojení a vytvoření nového připojení do zahraničí. Reálnou škodu mohou tyto programy způsobit pouze uživatelům s vytáčeným připojením (tzv. dial-up).

Pokud v počítači detekujete trojský kůň, doporučujeme daný soubor vymazat, protože zpravidla neobsahuje prakticky nic jiného, než samotný škodlivý kód.