ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Desynchronizace TCP

Desynchronizace protokolu TCP je technika využívaná při tzv. útocích TCP Hijacking. Desynchronizace je vyvolána procesem, kdy se sekvenční číslo přijatého paketu neshoduje s očekávaným sekvenčním číslem. V závislosti na sekvenčním čísle poté dojde k zahození paketu (případně k jeho uložení do vyrovnávací paměti, pokud se nachází v aktuálním okně komunikace).

Ve stavu desynchronizace si obě strany v komunikaci navzájem zahazují pakety. Do toho může vstoupit útočník (sledující danou komunikaci) a dodat pakety se správným sekvenčním číslem. Útočník může v takovém případě přidávat do komunikace příkazy nebo ji jinak pozměnit.

Cílem útoku je narušit spojení na úrovni klient-server, nebo P2P komunikaci. Zabránit takovému útoku je možné použitím autentifikace jednotlivých segmentů protokolu TCP nebo dodržováním doporučených nastavení pro správu a nastavení síťových zařízení.