Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

ESET VPN

Tính năng ESET VPN (Mạng riêng ảo) là một phần của gói ESET HOME Security Ultimate. VPN cho phép người dùng thiết lập kết nối mạng riêng khi sử dụng mạng công cộng và mạng riêng. Khi bạn kết nối với một vị trí trong ứng dụng VPN, thiết bị của bạn sẽ được gán một địa chỉ IP mới và lưu lượng truy cập trực tuyến của bạn được bảo mật và mã hóa. Điều này khiến các bên thứ ba khó theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn và đánh cắp dữ liệu hơn. Mã hóa xảy ra trong thời gian thực, khiến các bên thứ ba khó theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.

Lợi ích và tính năng mà ESET VPN đem lại

Ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu của bạn trong khi sử dụng Wi-Fi công cộng

Băng thông không giới hạn

Cài đặt proxy

Tạo đường hầm phân chia

Giả mạo địa chỉ Mac