Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επίπεδα καθαρισμού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιπέδου καθαρισμού για τη μονάδα προστασίας που θέλετε, αναπτύξτε το στοιχείο ThreatSense (για παράδειγμα, Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα Επίπεδο καθαρισμού από το αναπτυσσόμενο μενού.

Το ThreatSense έχει τα ακόλουθα επίπεδα αποκατάστασης (δηλ. καθαρισμός).

Αποκατάσταση στο ESET Security Ultimate

Επίπεδο καθαρισμού

Περιγραφή

Πάντα αποκατάσταση ανίχνευσης

Προσπάθεια αποκατάστασης της ανίχνευσης κατά τον καθαρισμό αντικειμένων χωρίς παρέμβαση του τελικού χρήστη. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις (για παράδειγμα, αρχεία συστήματος), εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της ανίχνευσης, το αναφερόμενο αντικείμενο μένει στην αρχική του θέση.

Αποκατάσταση ανίχνευσης εάν είναι ασφαλές, διαφορετικά διατήρηση

Προσπάθεια αποκατάστασης της ανίχνευσης κατά τον καθαρισμό αντικειμένων χωρίς παρέμβαση του τελικού χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, αρχεία συστήματος ή αρχειοθήκες με καθαρά και μολυσμένα αρχεία), εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση μιας ανίχνευσης, το αναφερόμενο αντικείμενο μένει στην αρχική του θέση.

Αποκατάσταση ανίχνευσης εάν είναι ασφαλές, διαφορετικά ερώτηση

Προσπάθεια αποκατάστασης της ανίχνευσης κατά τον καθαρισμό αντικειμένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας, ο τελικός χρήστης λαμβάνει έναν αλληλεπιδραστικό συναγερμό και πρέπει να επιλέξει μια ενέργεια αποκατάστασης (για παράδειγμα, κατάργηση ή παράλειψη). Αυτή η ρύθμιση συνιστάται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Να ερωτάται πάντα ο τελικός χρήστης

Ο τελικός χρήστης λαμβάνει ένα αλληλεπιδραστικό παράθυρο κατά τον καθαρισμό αντικειμένων και πρέπει να επιλέξει μια ενέργεια αποκατάστασης (για παράδειγμα, κατάργηση ή παράβλεψη). Αυτό το επίπεδο έχει σχεδιαστεί για πιο προχωρημένους χρήστες που γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση ανίχνευσης.