Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Το προϊόν ESET Security Ultimate θα εγκατασταθεί

Μπορείτε να εμφανίσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου:

Κατά τη διεργασία εγκατάστασης – Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια για να εγκαταστήσετε το ESET Security Ultimate.

Κατά την αλλαγή μιας συνδρομής στο ESET Security Ultimate – Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση για να αλλάξετε τη συνδρομή και να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate.

Η επιλογή Αλλαγή προϊόντος σάς επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των οικιακών προϊόντων ESET για Windows, ανάλογα με τη συνδρομή ESET που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ποιο προϊόν έχω;.