Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Microsoft Windows® Update

Η δυνατότητα ενημέρωσης των Windows είναι ένα σημαντικό στοιχείο προστασίας των χρηστών από κακόβουλο λογισμικό. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να κάνετε εγκατάσταση των ενημερώσεων των Microsoft Windows μόλις είναι διαθέσιμες. Το ESET Security Ultimate σάς ειδοποιεί για τις ενημερώσεις που λείπουν, σύμφωνα με το επίπεδο που έχει καθοριστεί στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Εργαλεία. Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω επίπεδα:

Καμία ενημέρωση – Δεν θα προσφέρεται καμία ενημέρωση συστήματος για λήψη.

Προαιρετικές ενημερώσεις – Οι ενημερώσεις που έχουν επισημανθεί ως χαμηλής προτεραιότητας και ανώτερες θα προσφέρονται για λήψη.

Συνιστώμενες ενημερώσεις – Οι ενημερώσεις που έχουν επισημανθεί ως συνήθεις και ανώτερες θα προσφέρονται για λήψη.

Σημαντικές ενημερώσεις – Οι ενημερώσεις που έχουν επισημανθεί ως σημαντικές και ανώτερες θα προσφέρονται για λήψη.

Κρίσιμες ενημερώσεις – Θα προσφέρονται για λήψη μόνο οι κρίσιμες ενημερώσεις.