Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιλογή δείγματος για ανάλυση - Ύποπτο αρχείο

Ενδείξεις και συμπτώματα μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό – Εισαγάγετε μια περιγραφή της συμπεριφοράς του ύποπτου αρχείου που παρατηρείτε στον υπολογιστή σας.

Προέλευση αρχείου (διεύθυνση URL ή προμηθευτής) – Πληκτρολογήστε μια προέλευση του αρχείου (πηγή) και πώς βρήκατε αυτό το αρχείο.

Σημειώσεις και πρόσθετες πληροφορίες – Εδώ μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες ή περιγραφές που θα βοηθήσουν κατά την επεξεργασία του ύποπτου αρχείου.


note

Η πρώτη παράμετρος – Ενδείξεις και συμπτώματα μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό – είναι απαραίτητη, αλλά η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα βοηθήσει σημαντικά τα εργαστήριά μας στη διαδικασία αναγνώρισης και την επεξεργασία των δειγμάτων.