Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σφάλμα κατά την αποθήκευση της διαμόρφωσης

Αυτό το μήνυμα σφάλματος υποδεικνύει ότι οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύτηκαν σωστά λόγω σφάλματος.

Αυτό σημαίνει συνήθως ότι ο χρήστης που προσπάθησε να τροποποιήσει τις παραμέτρους του προγράμματος:

έχει ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης ή δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα λειτουργικού συστήματος που απαιτούνται για να τροποποιεί αρχεία ρύθμισης παραμέτρων και το μητρώο του συστήματος.
> Για να εκτελεστούν οι επιθυμητές τροποποιήσεις, πρέπει να συνδεθεί ο διαχειριστής συστήματος.

έχει ενεργοποιήσει πρόσφατα τη Λειτουργία εκμάθησης στο HIPS ή στο Τείχος προστασίας και προσπάθησε να πραγματοποιήσει αλλαγές στην Εγκατάσταση για προχωρημένους.
> Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση παραμέτρων και να αποφευχθεί σύγκρουση της ρύθμισης παραμέτρων, κλείστε την Εγκατάσταση για προχωρημένους χωρίς αποθήκευση και προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε ξανά τις επιθυμητές αλλαγές.

Η δεύτερη πιο συνηθισμένη αιτία μπορεί να είναι ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί πλέον σωστά, έχει καταστραφεί και πρέπει κατά συνέπεια να εγκατασταθεί ξανά.