Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σαρωτής γραμμής εντολών

Η μονάδα antivirus του ESET Security Ultimate μπορεί να ξεκινήσει μέσω της γραμμής εντολών – με μη αυτόματο τρόπο (με την εντολή «ecls») ή με ένα αρχείο δέσμης («bat»).

Χρήση σάρωσης γραμμής εντολών ESET:

ecls [OPTIONS..] FILES..

Οι ακόλουθες παράμετροι και διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σάρωσης κατ' απαίτηση από τη γραμμή εντολών:

Επιλογές

/base-dir=ΦΑΚΕΛΟΣ

φόρτωση λειτουργικών μονάδων από ΦΑΚΕΛΟ

/quar-dir=ΦΑΚΕΛΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ καραντίνας

/exclude=ΜΑΣΚΑ

να εξαιρούνται από τη σάρωση τα αρχεία που ταιριάζουν με τη ΜΑΣΚΑ

/subdir

σάρωση υποφακέλων (προεπιλογή)

/no-subdir

να μην γίνεται σάρωση υποφακέλων

/max-subdir-level=ΕΠΙΠΕΔΟ

μέγιστο δευτερεύον επίπεδο φακέλων μέσα στους φακέλους που θα σαρωθούν

/symlink

να ακολουθούνται συμβολικοί σύνδεσμοι (προεπιλογή)

/no-symlink

παράβλεψη συμβολικών συνδέσμων

/ads

σάρωση ADS (προεπιλογή)

/no-ads

να μην γίνεται σάρωση ADS

/log-file=ΑΡΧΕΙΟ

καταγραφή εξόδου σε ΑΡΧΕΙΟ

/log-rewrite

αντικατάσταση αρχείου εξόδου (προεπιλογή – επισύναψη)

/log-console

καταγραφή εξόδου στην κονσόλα (προεπιλογή)

/no-log-console

να μην γίνεται καταγραφή της εξόδου στην κονσόλα

/log-all

να γίνεται επίσης καταγραφή των καθαρών αρχείων

/no-log-all

να μην γίνεται καταγραφή των καθαρών αρχείων (προεπιλογή)

/aind

εμφάνιση ένδειξης δραστηριότητας

/auto

σάρωση και αυτόματος καθαρισμός όλων των τοπικών δίσκων

Επιλογές σάρωσης

/files

σάρωση αρχείων (προεπιλογή)

/no-files

να μην γίνεται σάρωση αρχείων

/memory

σάρωση μνήμης

/boots

σάρωση τομέων εκκίνησης

/no-boots

να μην γίνεται σάρωση τομέων εκκίνησης (προεπιλογή)

/arch

σάρωση αρχειοθηκών (προεπιλογή)

/no-arch

να μην γίνεται σάρωση αρχειοθηκών

/max-obj-size=ΜΕΓΕΘΟΣ

μόνο σάρωση αρχείων μικρότερων από ΜΕΓΕΘΟΣ megabyte (προεπιλογή 0 = απεριόριστο)

/max-arch-level=ΕΠΙΠΕΔΟ

μέγιστο δευτερεύον επίπεδο αρχειοθηκών μέσα σε αρχειοθήκες (ένθετες αρχειοθήκες) για σάρωση

/scan-timeout=ΟΡΙΟ

σάρωση αρχειοθηκών για ΟΡΙΟ δευτερόλεπτα κατά μέγιστο

/max-arch-size=ΜΕΓΕΘΟΣ

να γίνεται σάρωση μόνο των αρχείων σε μια αρχειοθήκη που είναι μικρότερα από ΜΕΓΕΘΟΣ (προεπιλογή 0=απεριόριστο)

/max-sfx-size=ΜΕΓΕΘΟΣ

μόνο σάρωση των αρχείων σε αρχειοθήκη αυτόματης εξαγωγής που είναι μικρότερα από ΜΕΓΕΘΟΣ megabyte (προεπιλογή 0 = απεριόριστο)

/mail

σάρωση αρχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (προεπιλογή)

/no-mail

να μην γίνεται σάρωση αρχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

/mailbox

σάρωση γραμματοκιβωτίων (προεπιλογή)

/no-mailbox

να μην γίνεται σάρωση γραμματοκιβωτίων

/sfx

σάρωση αρχειοθηκών αυτόματης εξαγωγής (προεπιλογή)

/no-sfx

να μην γίνεται σάρωση αρχειοθηκών αυτόματης εξαγωγής

/rtp

σάρωση προγραμμάτων συσκευασίας χρόνου εκτέλεσης (προεπιλογή)

/no-rtp

να μην γίνεται σάρωση προγραμμάτων συσκευασίας χρόνου εκτέλεσης

/unsafe

σάρωση για ενδεχομένως μη ασφαλείς εφαρμογές

/no-unsafe

να μην γίνεται σάρωση για ενδεχομένως μη ασφαλείς εφαρμογές (προεπιλογή)

/unwanted

σάρωση για ενδεχομένως ανεπιθύμητες εφαρμογές

/no-unwanted

να μην γίνεται σάρωση για ενδεχομένως ανεπιθύμητες εφαρμογές (προεπιλογή)

/suspicious

σάρωση για ύποπτες εφαρμογές (προεπιλογή)

/no-suspicious

να μην γίνεται σάρωση για ύποπτες εφαρμογές

/pattern

χρήση υπογραφών (προεπιλογή)

/no-pattern

να μην γίνεται χρήση υπογραφών

/heur

ενεργοποίηση ευριστικού ελέγχου (προεπιλογή)

/no-heur

απενεργοποίηση ευριστικού ελέγχου

/adv-heur

ενεργοποίηση προηγμένου ευριστικού ελέγχου (προεπιλογή)

/no-adv-heur

απενεργοποίηση προηγμένου ευριστικού ελέγχου

/ext-exclude=ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

να εξαιρούνται από τη σάρωση οι ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ αρχείων που διαχωρίζονται με ερωτηματικό

/clean-mode=ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

χρησιμοποιείτε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ καθαρισμού για μολυσμένα αντικείμενα
 

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω:

none (προεπιλογή) – Δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματος καθαρισμός.

standard – Το ecls.exe θα επιχειρήσει να καθαρίσει ή να διαγράψει αυτόματα τα μολυσμένα αρχεία.

αυστηρή – Το ecls.exe θα επιχειρήσει να καθαρίσει ή να διαγράψει αυτόματα όλα τα μολυσμένα αρχεία χωρίς παρέμβαση του χρήστη (δεν θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή αρχείων).

ενδελεχής – Το ecls.exe θα διαγράφει αρχεία χωρίς να επιχειρεί να τα καθαρίσει, ανεξάρτητα από το είδος των αρχείων.

διαγραφή – Το ecls.exe θα διαγράφει αρχεία χωρίς να επιχειρεί να τα καθαρίσει, αλλά δεν θα διαγράφει ευαίσθητα αρχεία όπως αρχεία συστήματος των Windows.

/quarantine

αντιγραφή μολυσμένων αρχείων (εάν έχουν καθαριστεί) στην Καραντίνα

(συμπληρώνει την ενέργεια που πραγματοποιείται κατά τον καθαρισμό)

/no-quarantine

να μην γίνεται αντιγραφή των μολυσμένων αρχείων στην Καραντίνα

Γενικές επιλογές

/help

εμφάνιση βοήθειας και κλείσιμο

/version

εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης και κλείσιμο

/preserve-time

διατήρηση χρονικής σήμανσης τελευταίας πρόσβασης

Κωδικοί εξόδου

0

δεν βρέθηκε απειλή

1

βρέθηκε απειλή και καθαρίστηκε

10

δεν ήταν δυνατό να σαρωθούν ορισμένα αρχεία (ίσως είναι απειλές)

50

εντοπίστηκε απειλή

100

σφάλμα


note

Οι κωδικοί εξόδου που είναι μεγαλύτεροι από 100 σημαίνουν ότι το αρχείο δεν σαρώθηκε και, συνεπώς, ίσως είναι μολυσμένο.