Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Ισχύει από 19 Οκτωβρίου 2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προϊόντος που ορίζονται παρακάτω πριν κάνετε λήψη, εγκατάσταση, αντιγραφή ή χρήση ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη («Συμφωνία») που εκτελέστηκε από και ανάμεσα στην ESET, spol. s r. o., με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο δικαιοδοσίας του Πρώτου Πρωτοδικείου της Μπρατισλάβας, ενότητα Sro, με αριθμό 3586/B, Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων: 31333532 («ESET» ή «ο Πάροχος») και τον χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ο «Χρήστης» ή ο «Τελικός χρήστης»), ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 αυτής της Συμφωνίας μπορεί να αποθηκευτεί σε φορέα δεδομένων, να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ληφθεί από το Διαδίκτυο, να ληφθεί από τους διακομιστές του Παρόχου ή να αποκτηθεί από άλλες πηγές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ. Ο Πάροχος εξακολουθεί να έχει την ιδιοκτησία του αντιγράφου του Λογισμικού και του φυσικού μέσου που περιέχεται στο πακέτο πώλησης και οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα τα οποία εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει ο Τελικός χρήστης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ» ή «Συμφωνώ...» κατά την εγκατάσταση, λήψη, αντιγραφή ή χρήση του Λογισμικού, συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και της Πολιτικής απορρήτου. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ή/και της Πολιτικής απορρήτου, πρέπει να κάνει αμέσως κλικ στην επιλογή ακύρωσης, να ακυρώσει την εγκατάσταση ή τη λήψη, ή να καταστρέψει ή να επιστρέψει το λογισμικό, το μέσο εγκατάστασης, τη συνοδευτική τεκμηρίωση και την απόδειξη πώλησης στον Πάροχο ή στο σημείο μεταπώλησης από το οποίο προμηθεύτηκε το Λογισμικό.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.

1. Λογισμικό. Ο όρος "Λογισμικό", όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, σημαίνει: (i) το πρόγραμμα υπολογιστή που συνοδεύεται από αυτήν τη Συμφωνία και όλα τα στοιχεία του, (ii) όλα τα περιεχόμενα των δίσκων, CD-ROM, DVD, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε συνημμένα, ή άλλα μέσα με τα οποία παρέχεται η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της μορφής του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού που παρέχεται σε φορέα δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με λήψη μέσω του Διαδικτύου, (iii) οποιαδήποτε σχετικά επεξηγηματικά έγγραφα υλικά και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκμηρίωση που σχετίζεται με το Λογισμικό, κυρίως οποιαδήποτε περιγραφή του Λογισμικού, των προδιαγραφών του, οποιαδήποτε περιγραφή των ιδιοτήτων ή της λειτουργίας του Λογισμικού, οποιαδήποτε περιγραφή του λειτουργικού περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται το Λογισμικό, οδηγίες για τη χρήση ή εγκατάσταση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε περιγραφή σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού («Τεκμηρίωση»), (iv) αντίγραφα του Λογισμικού, ενημερώσεις για πιθανά σφάλματα στο Λογισμικό, προσθήκες στο Λογισμικό, επεκτάσεις στο Λογισμικό, τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού και ενημερώσεις στοιχείων του Λογισμικού, αν υπάρχουν, που έχουν αδειοδοτηθεί σε εσάς από τον Πάροχο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό θα παρέχεται αποκλειστικά στη μορφή του εκτελέσιμου κώδικα αντικειμένου.

2. Εγκατάσταση, Υπολογιστής και ένα Κλειδί άδειας χρήσης. Το Λογισμικό, το οποίο παρέχεται σε φορέα δεδομένων, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται από το διαδίκτυο, λαμβάνεται από διακομιστές του Παρόχου ή αποκτάται από άλλες πηγές, απαιτεί εγκατάσταση. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε σωστά διαμορφωμένο υπολογιστή, ο οποίος ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Τεκμηρίωση. Ο τρόπος εγκατάστασης περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων ή υλικού, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το Λογισμικό, στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το Λογισμικό. Υπολογιστής σημαίνει το υλικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προσωπικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, σταθμών εργασίας, υπολογιστών χειρός, smartphone, ηλεκτρονικών συσκευών χειρός ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών για τις οποίες σχεδιάστηκε το Λογισμικό, στις οποίες θα εγκατασταθεί ή/και χρησιμοποιηθεί. Κλειδί άδειας χρήσης σημαίνει τη μοναδική ακολουθία συμβόλων, γραμμάτων, αριθμών ή ειδικών ενδείξεων που παρέχονται στον Τελικό χρήστη ώστε να επιτρέπεται η νόμιμη χρήση του Λογισμικού, η συγκεκριμένη έκδοση ή παράταση της διάρκειας της Άδειας χρήσης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

3. Άδεια χρήσης. Με την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, ο Πάροχος σάς χορηγεί τα ακόλουθα δικαιώματα («η Άδεια χρήσης»):

α) Εγκατάσταση και χρήση. Θα έχετε μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να εγκαταστήσετε το Λογισμικό στο σκληρό δίσκο υπολογιστή ή άλλου μόνιμου μέσου αποθήκευσης, εγκατάστασης και αποθήκευσης δεδομένων του Λογισμικού στη μνήμη ενός συστήματος υπολογιστή και να υλοποιήσετε, να αποθηκεύσετε και να προβάλετε το Λογισμικό.

β) Ορισμός του αριθμού αδειών χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού θα περιορίζεται από τον αριθμό Τελικών χρηστών. Ένας Τελικός χρήστης θα θεωρείται ότι αναφέρεται στα παρακάτω: (i) εγκατάσταση του Λογισμικού σε ένα σύστημα υπολογιστή, ή (ii) αν ο βαθμός μιας άδειας χρήσης περιορίζεται στον αριθμό γραμματοκιβωτίων, τότε ένας Τελικός χρήστης θα θεωρείται ότι αναφέρεται σε έναν χρήστη υπολογιστή που αποδέχεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ενός Φορέα Χρηστών Αλληλογραφίας (Mail User Agent) («ο MUA»). Αν ο MUA αποδέχεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη συνέχεια το διανέμει αυτόματα σε πολλούς χρήστες, τότε ο αριθμός Τελικών χρηστών θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό χρηστών για τους οποίους διανέμεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν ένας διακομιστής αλληλογραφίας εκτελεί τη λειτουργία πύλης αλληλογραφίας, ο αριθμός Τελικών χρηστών θα ισούται με τον αριθμό χρηστών του διακομιστή αλληλογραφίας στους οποίους παρέχει υπηρεσίες η συγκεκριμένη πύλη. Αν ένας ακαθόριστος αριθμός διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατευθύνονται και γίνονται αποδεκτές από ένα χρήστη (π.χ. μέσω ψευδωνύμων) και τα μηνύματα δεν διανέμονται αυτόματα από την εφαρμογή-πελάτη σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, θα απαιτείται μία Άδεια χρήσης για έναν υπολογιστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια Άδεια χρήσης ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν υπολογιστή. Ο Τελικός χρήστης δικαιούται να εισαγάγει το Κλειδί άδειας χρήσης στο Λογισμικό μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο έχει δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τον περιορισμό που προκύπτει από τον αριθμό Αδειών χρήσης που του έχουν χορηγηθεί από τον Πάροχο. Το Κλειδί άδειας χρήσης θεωρείται εμπιστευτικό. Ο χρήστης δεν πρέπει να κοινοποιεί την Άδεια χρήσης σε τρίτους ή να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το Κλειδί άδειας χρήσης, παρά μόνο εφόσον επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία ή τον Πάροχο. Εάν το Κλειδί άδειας χρήσης υποστεί παραβίαση, ειδοποιήστε αμέσως τον Πάροχο.

γ) Οικιακή/Εταιρική έκδοση (Home/Business Edition). Η Οικιακή έκδοση (Home Edition) του Λογισμικού θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικό ή/και μη εμπορικό περιβάλλον μόνο για οικιακή και οικογενειακή χρήση. Η Εταιρική έκδοση (Business Edition) του Λογισμικού πρέπει να αποκτάται για χρήση σε εμπορικό περιβάλλον, καθώς και για χρήση του Λογισμικού σε διακομιστές αλληλογραφίας, δρομολογητές αλληλογραφίας, πύλες αλληλογραφίας ή πύλες διαδικτύου.

δ) Διάρκεια της Άδειας χρήσης. Το δικαίωμά σας στη χρήση του Λογισμικού είναι χρονικά περιορισμένο.

ε) Λογισμικό OEM. Το Λογισμικό που ταξινομείται ως «OEM» θα περιορίζεται στον υπολογιστή με τον οποίο το προμηθεύτηκε ο χρήστης. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε διαφορετικό υπολογιστή.

στ) Λογισμικό NFR, TRIAL. Το λογισμικό που ταξινομείται ως «Όχι προς πώληση», NFR ή TRIAL δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί για πληρωμή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για επίδειξη ή δοκιμή των λειτουργιών του Λογισμικού.

ζ) Λήξη της Άδειας χρήσης. Η Άδεια χρήσης θα λήξει αυτόματα στο τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε. Αν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος θα δικαιούται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία, με επιφύλαξη για οποιαδήποτε δικαίωμα ή νομική αποκατάσταση που έχει ο Πάροχος σε τέτοια ενδεχόμενο. Σε περίπτωση ακύρωσης της Άδειας χρήσης, πρέπει αμέσως να διαγράψετε, να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε με δικά σας έξοδα το Λογισμικό και όλα τα αντίγραφα ασφαλείας στην ESET ή στο σημείο μεταπώλησης από το οποίο προμηθευτήκατε το Λογισμικό. Μετά τη λήξη της Άδειας χρήσης, ο Πάροχος θα δικαιούται επίσης να ακυρώσει το δικαίωμα του Τελικού χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Λογισμικού, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στους διακομιστές του Παρόχου ή σε διακομιστές τρίτων.

4. Λειτουργίες με συλλογή δεδομένων και απαιτήσεις σύνδεσης στο Internet. Το Λογισμικό, για να λειτουργεί σωστά, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και πρέπει να συνδέεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων και την ισχύουσα συλλογή δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η σύνδεση στο διαδίκτυο και η ισχύουσα συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητες για τις ακόλουθες λειτουργίες του Λογισμικού:

α) Ενημερώσεις του Λογισμικού. Ο Πάροχος θα δικαιούται να εκδίδει από καιρού εις καιρόν ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του Λογισμικού («Ενημερώσεις»), αλλά δεν θα υποχρεούται να παρέχει Ενημερώσεις. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται από τις τυπικές ρυθμίσεις του Λογισμικού και, συνεπώς, οι Ενημερώσεις εγκαθίστανται αυτόματα, εκτός αν ο Τελικός χρήστης έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη εγκατάσταση Ενημερώσεων. Για την παροχή Ενημερώσεων, απαιτείται η επαλήθευση ελέγχου ταυτότητας της Άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον υπολογιστή ή/και την πλατφόρμα στην οποία έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου.

Η παροχή οποιωνδήποτε Ενημερώσεων ενδέχεται να υπόκειται στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής («Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής»), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://go.eset.com/eol_home. Δεν θα παρέχεται καμία Ενημέρωση, εφόσον επέλθει η ημερομηνία Τέλους κύκλου ζωής, όπως ορίζεται στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής, του Λογισμικού ή οποιασδήποτε από τις δυνατότητές του.

β) Προώθηση των εισβολών και πληροφοριών στον Πάροχο. Το Λογισμικό περιέχει λειτουργίες οι οποίες συλλέγουν δείγματα ιών και άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, καθώς και ύποπτων, προβληματικών, πιθανώς ανεπιθύμητων ή μη ασφαλών αντικειμένων όπως αρχεία, διευθύνσεις URL, πακέτα IP ή πλαίσια ethernet («Εισβολές») και στη συνέχεια τα αποστέλλει στον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, τον Υπολογιστή ή/και την πλατφόρμα στην οποία έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του Λογισμικού («Πληροφορίες»). Οι Πληροφορίες και οι Εισβολές μπορεί να περιέχουν δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που έχουν αποκτηθεί τυχαία ή κατά λάθος) σχετικά με τον Τελικό χρήστη ή άλλους χρήστες του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό, καθώς και αρχεία προσβεβλημένα από Εισβολές μαζί με τα σχετικά μεταδεδομένα τους.

Οι Πληροφορίες και οι Εισβολές είναι δυνατό να συλλέγονται με τις εξής λειτουργίες του Λογισμικού:

i. Η λειτουργία του συστήματος LiveGrid Reputation System περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποστολή στον Πάροχο τμημάτων κώδικα που σχετίζονται με Εισβολές. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στις τυπικές ρυθμίσεις του Λογισμικού.

ii. Η λειτουργία LiveGrid Feedback System περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποστολή Εισβολών στον Πάροχο, μαζί με τα σχετικά μεταδεδομένα και τις Πληροφορίες. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον Τελικό Χρήστη κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του Λογισμικού.

Ο Πάροχος θα χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες και τις Εισβολές που έχει λάβει μόνο για το σκοπό ανάλυσης και έρευνας για τις Εισβολές, βελτίωση του Λογισμικού και επαλήθευση της γνησιότητας της Άδειας χρήσης και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι Εισβολές και οι Πληροφορίες που λαμβάνει παραμένουν εμπιστευτικές. Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας του Λογισμικού, ο Πάροχος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται Εισβολές και Πληροφορίες, όπως καθορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες οποιαδήποτε στιγμή.

Για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας, είναι απαραίτητη η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων που επιτρέπουν στον Πάροχο να σας ταυτοποιήσει, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Με το παρόν συμφωνείτε ο Πάροχος να ελέγχει, χρησιμοποιώντας δικά του μέσα, αν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. Με το παρόν συμφωνείτε ότι για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας απαιτείται η μεταφορά των δεδομένων σας, κατά την επικοινωνία μεταξύ του Λογισμικού και των συστημάτων υπολογιστή του Παρόχου ή των επιχειρηματικών συνεργατών του, ως μέρος του δικτύου διανομής και υποστήριξης του Παρόχου για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του Λογισμικού και η εξουσιοδότηση της χρήσης του Λογισμικού και για την προστασία των δικαιωμάτων του Παρόχου.

Μετά την συνομολόγηση αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος ή οποιοιδήποτε από τους συνεργάτες του, ως μέρος του δικτύου διανομής και υποστήριξης του Παρόχου, θα δικαιούνται να μεταβιβάσουν, να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν ουσιώδη δεδομένα που σας ταυτοποιούν, για σκοπούς τιμολόγησης και εκτέλεσης αυτής της Συμφωνίας και για μετάδοση ειδοποιήσεων στον υπολογιστή σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως αντικείμενο δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Παρόχου και προσπελάσιμη απευθείας από τη διαδικασία εγκατάστασης. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε τον ιστότοπο από την ενότητα βοήθειας του Λογισμικού.

5. Άσκηση δικαιωμάτων του Τελικού χρήστη. Πρέπει να ασκείτε τα δικαιώματα Τελικού χρήστη αυτοπροσώπως ή μέσω των υπαλλήλων σας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για να διασφαλίζετε τις λειτουργίες σας και να προστατεύετε τους υπολογιστές ή τα συστήματα υπολογιστή για τα οποία έχετε προμηθευτεί Άδεια χρήσης.

6. Περιορισμοί δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, εξαγωγή στοιχείων ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού. Όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω περιορισμούς:

α) Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε ένα μέσο μόνιμης αποθήκευσης ως αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης, εφόσον το αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα του Λογισμικού που δημιουργείτε αποτελούν αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

β) Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, ερμηνείας, αναπαραγωγής του Λογισμικού ή μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης του Λογισμικού ή αντιγράφων του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν όσων προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

γ) Δεν έχετε δικαίωμα πώλησης, υπεκχώρησης, εκμίσθωσης ή ενοικίασης ή δανεισμού του Λογισμικού ή χρήσης του Λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών.

δ) Δεν έχετε δικαίωμα αποσυμπίλησης, αντίστροφης ανάλυσης ή αποσυγκρότησης του Λογισμικού ή προσπάθειας ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού με άλλο τρόπο, παρά μόνο στο βαθμό που ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

ε) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο με τρόπο που συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας στη δικαιοδοσία στην οποία χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τους ισχύοντες περιορισμούς που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

στ) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις λειτουργίες του μόνο με τρόπο που δεν περιορίζει τις πιθανότητες πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες από άλλους Τελικούς χρήστες. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε μεμονωμένους Τελικούς χρήστες, για να επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Τελικών χρηστών. Ο περιορισμός του εύρους υπηρεσιών θα σημαίνει επίσης πλήρη τερματισμό της δυνατότητας χρήσης οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του Λογισμικού και διαγραφή Δεδομένων και Πληροφοριών στους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λειτουργία του Λογισμικού.

ζ) Συμφωνείτε να μη προβαίνετε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση του Κλειδιού άδειας χρήσης, οι οποίες αντιβαίνουν στους όρους αυτής της Συμφωνίας ή οδηγούν στην παροχή του Κλειδιού άδειας χρήσης σε οποιοδήποτε άτομο που δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό, όπως η μεταβίβαση χρησιμοποιημένου ή μη χρησιμοποιημένου Κλειδιού άδειας χρήσης με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή αντιγραμμένων ή δημιουργημένων Κλειδιών άδειας χρήσης ή χρήσης του Λογισμικού ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός Κλειδιού άδειας χρήσης που λαμβάνεται από την προέλευση και όχι από τον Πάροχο.

7. Πνευματικά δικαιώματα. Το Λογισμικό και όλα τα δικαιώματά του, χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό ανήκουν στην ESET ή/και τους αδειοδότες της. Τα δικαιώματα προστατεύονται από διατάξεις διεθνών συνθηκών και από το σύνολο των λοιπών ισχυόντων εθνικών νόμων της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται το Λογισμικό. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού είναι πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της ESET ή/και των αδειοδοτών της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισμικού, παρά μόνο στο βαθμό που ορίζεται στο Άρθρο 6, παρ. α. Οποιαδήποτε αντίγραφα τα οποία επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία πρέπει να περιέχουν τις ίδιες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο Λογισμικό. Αν προβείτε σε αποσυμπίληση, αντίστροφη ανάλυση, αποσυγκρότηση ή άλλη προσπάθεια να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, παραβιάζοντας τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε δια του παρόντος ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο θα θεωρείται αυτόματα και ανέκκλητα ότι μεταβιβάζονται και κατέχονται πλήρως από τον Πάροχο, από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκαν αυτές οι πληροφορίες, παρά τα δικαιώματα του Παρόχου σε σχέση με την αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

8. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Δια του παρόντος ο Πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο Λογισμικό, με εξαίρεση τα δικαιώματα που χορηγούνται ρητά σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας σε σας ως Τελικό χρήστη του Λογισμικού.

9. Εκδόσεις πολλαπλών γλωσσών, λογισμικό διπλού μέσου, πολλαπλά αντίγραφα. Σε περίπτωση που το Λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες ή γλώσσες, ή αν λάβατε πολλαπλά αντίγραφα του Λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για τον αριθμό συστημάτων υπολογιστή και για τις εκδόσεις για τις οποίες έχετε λάβει Άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπεκχώρηση ή μεταβίβαση εκδόσεων ή αντιγράφων του Λογισμικού που δεν χρησιμοποιείτε.

10. Έναρξη και λήξη της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη Συμφωνία οποτεδήποτε με μόνιμη απεγκατάσταση, καταστροφή και επιστροφή, με δικά σας έξοδα, του Λογισμικού, όλων των αντιγράφων ασφαλείας και όλων των σχετικών υλικών που παρέχονται από τον Πάροχο ή τους συνεργάτες του. Το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το Λογισμικό και οποιεσδήποτε από τις δυνατότητές του ενδέχεται να υπόκειται στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής. Όταν επέλθει η ημερομηνία Τέλους κύκλου ζωής του Λογισμικού ή οποιωνδήποτε από τις δυνατότητές του, η οποία ορίζεται στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής, θα τερματιστεί το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το Λογισμικό. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λήξης αυτής της Συμφωνίας, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα οι διατάξεις των Άρθρων 7, 8, 11, 13, 19 και 21.

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΥΤΕ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΌΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

12. Απουσία άλλων υποχρεώσεων. Αυτή η Συμφωνία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις εκ μέρους του Παρόχου και τους αδειοδότες τους, εκτός από εκείνες που ορίζονται ειδικά στο παρόν.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

14. Κανένα μέρος αυτής της Συμφωνίας δεν βλάπτει τα νομοθετημένα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου που ενεργεί ως καταναλωτής αν αυτά παραβιάζονται.

15. Τεχνική υποστήριξη. Η ESET ή οι τρίτοι εντεταλμένοι της ESET θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση. Δεν θα παρέχεται καμία τεχνική υποστήριξη, εφόσον επέλθει η ημερομηνία Τέλους κύκλου ζωής, που ορίζεται στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής, του Λογισμικού ή οποιασδήποτε από τις δυνατότητές του. Ο Τελικός χρήστης θα υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των υπαρχόντων δεδομένων, μέσων λογισμικού και προγραμμάτων πριν από την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET δεν αποδέχονται ευθύνη για βλάβη ή απώλεια δεδομένων, ιδιοκτησίας, λογισμικού ή υλικού ή απώλεια εσόδων εξαιτίας της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν η επίλυση του προβλήματος υπερβαίνει το εύρος της τεχνικής υποστήριξης. Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για το σκοπό παροχής τεχνικής υποστήριξης, ενδέχεται να απαιτούνται Στοιχεία άδειας χρήσης, Πληροφορίες και άλλα δεδομένα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

16. Μεταβίβαση της Άδειας χρήσης. Το Λογισμικό μπορεί να μεταφερθεί από ένα σύστημα υπολογιστή σε άλλο, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας. Αν δεν αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας, ο Τελικός χρήστης θα δικαιούται να μεταφέρει μόνιμα την Άδεια χρήσης και όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται η παρούσα Συμφωνία σε άλλον Τελικό χρήστη μόνο με την συγκατάθεση του Παρόχου, υπό την προϋπόθεση ότι (i) ο αρχικός Τελικός χρήστης δεν διατηρεί κανένα αντίγραφο του Λογισμικού, (ii) η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πρέπει να είναι άμεση, δηλ. από τον αρχικό Τελικό χρήστη στον νέο Τελικό χρήστη, (iii) ο νέος Τελικός χρήστης πρέπει να αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αρχικό Τελικό χρήστη σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, (iv) ο αρχικός Τελικός χρήστης πρέπει να παράσχει στον νέο Τελικό χρήστη την τεκμηρίωση που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού όπως καθορίζεται στο Άρθρο 17.

17. Επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού. Ο Τελικός χρήστης μπορεί να επιδείξει το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού με έναν από τους παρακάτω τρόπους: (i) μέσω ενός πιστοποιητικού άδειας χρήσης που εκδίδεται από τον Πάροχο ή τρίτο διορισμένο από τον Πάροχο, (ii) μέσω γραπτής συμφωνίας άδειας χρήσης, εάν συνομολογήθηκε τέτοια συμφωνία, (iii) μέσω της υποβολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε από τον Πάροχο και το οποίο περιέχει λεπτομέρειες αδειοδότησης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Για το σκοπό επαλήθευσης της γνησιότητας του Λογισμικού, ενδέχεται να απαιτούνται Στοιχεία άδειας χρήσης και δεδομένα ταυτοποίησης Τελικού χρήστη, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

18. Αδειοδότηση για δημόσιες αρχές και την Κυβέρνηση των Η.Π.Α.. Το Λογισμικό θα παρέχεται σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς άδειας χρήσης που περιγράφονται σε αυτή τη Συμφωνία.

19. Συμμόρφωση με τον έλεγχο εμπορίου.

α) Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση του Λογισμικού σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή η χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να παραβιάσει ή να υποστεί αρνητικές επιπτώσεις η ESET ή οι εταιρείες συμμετοχών της, οι θυγατρικές της και οι θυγατρικές οποιωνδήποτε από τις εταιρείες συμμετοχών της, καθώς και οι οντότητες που ελέγχονται από τις εταιρείες συμμετοχών της («Συγγενείς εταιρείες») σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει

i. οποιουσδήποτε νόμους οι οποίοι ελέγχουν, περιορίζουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις αδειοδότησης στην εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταβίβαση αγαθών, λογισμικού, τεχνολογίας ή υπηρεσιών, που εκδίδονται ή υιοθετούνται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος ή ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Σιγκαπούρης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη της ή οποιασδήποτε χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της Συμφωνίας ή στην οποία συστάθηκε ή λειτουργεί η ESET ή οποιεσδήποτε από τις Συγγενείς εταιρείες της και

ii. οποιεσδήποτε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, εμπορικές ή άλλες κυρώσεις, περιορισμούς, εμπάργκο, αποκλεισμό εισαγωγών ή εξαγωγών, απαγόρευση μεταβίβασης χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμο μέτρο που επιβάλλεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος ή ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Σιγκαπούρης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη της ή οποιασδήποτε χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της Συμφωνίας ή στην οποία συστάθηκε ή λειτουργεί η ESET ή οποιεσδήποτε από τις Συγγενείς εταιρείες της («Νομοθεσία κυρώσεων»).

(νομικές ενέργειες που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία i και ii. συλλογικά ως «Νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου»).

β) Η ESET θα έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή να τερματίζει τους παρόντες Όρους με άμεση ισχύ σε περίπτωση που:

i. Η ESET προσδιορίσει ότι, κατά την εύλογη άποψή της, ο Χρήστης έχει παραβιάσει ή είναι πιθανόν να παραβιάσει τη διάταξη του Άρθρου 19 παρ. α της Συμφωνίας, ή

ii. Ο Τελικός χρήστης ή/και το λογισμικό υπόκεινται στη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου και, κατά συνέπεια, η ESET προσδιορίσει ότι, κατά την εύλογη άποψή της, η συνέχιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το Συμφωνητικό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η ESET ή οι Συγγενείς εταιρείες της να παραβιάζουν ή να υποστούν αρνητικές συνέπειες σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου.

γ) Κανένα μέρος του Συμφωνητικού δεν προορίζεται και κανένα μέρος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρακινεί ή απαιτεί από τον συμβαλλόμενο να ενεργεί ή να αποφεύγει να ενεργήσει (ή να συμφωνεί να ενεργήσει ή να αποφύγει να ενεργήσει) με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι ασυνεπής, επιφέρει ποινή η απαγορεύεται σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου.

20. Γνωστοποιήσεις. Όλες οι γνωστοποιήσεις και επιστροφές του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης πρέπει να παραδίδονται στη διεύθυνση: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, με επιφύλαξη ως προς το δικαίωμα της ESET να επικοινωνεί στον χρήστη οποιεσδήποτε μεταβολές στην παρούσα Συμφωνία, στις Πολιτικές απορρήτου, στην Πολιτική Τέλους κύκλου ζωής και στην Τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 22 της Συμφωνίας. Η ESET ενδέχεται να αποστείλει στον χρήστη email, ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής μέσω του Λογισμικού ή να δημοσιεύσει την επικοινωνία στον ιστότοπό της. Ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει επικοινωνίες νομικού χαρακτήρα από την ESET σε ηλεκτρονική μορφή, όπως οποιεσδήποτε επικοινωνίες σχετικά με αλλαγές στους Όρους, στους Ειδικούς όρους ή στις Πολιτικές απορρήτου, οποιαδήποτε πρόταση/αποδοχή σύμβασης ή προσκλήσεις για αντιμετώπιση ζητημάτων, ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες νομικού χαρακτήρα. Αυτή η ηλεκτρονική επικοινωνία θα θεωρείται ότι λαμβάνεται εγγράφως, εκτός εάν απαιτείται ειδικά διαφορετική μορφή επικοινωνίας από την ισχύουσα νομοθεσία.

21. Ισχύον δίκαιο. Αυτή η Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Ο Τελικός χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν δια του παρόντος ότι δεν θα ισχύουν οι αρχές αμφισβητούμενων διατάξεων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβολαίων για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία σε σχέση με τον Πάροχο ή οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του Λογισμικού θα επιλύονται από το Περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβα I και συμφωνείτε ρητά στην άσκηση δικαιοδοσίας από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

22. Γενικές διατάξεις. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας, οι οποίες θα παραμείνουν έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο. Η παρούσα Συμφωνία εκτελέστηκε στα Αγγλικά. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε μετάφραση της Συμφωνίας δημιουργείται για ευκολία ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων της παρούσας Συμφωνίας, υπερισχύει η έκδοση στα Αγγλικά.

Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο Λογισμικό, καθώς και να αναθεωρεί όρους της παρούσας Συμφωνίας, των Παραρτημάτων, των Προσθηκών της, της Πολιτικής απορρήτου, της Πολιτικής Τέλους κύκλου ζωής και της Τεκμηρίωσης ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας το σχετικό έγγραφο (i) ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στο Λογισμικό ή στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται η ESET, (ii) για νομικούς, κανονιστικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας ή (iii) για την αποτροπή κατάχρησης ή βλάβης. Ο χρήστης θα ειδοποιηθεί σχετικά με οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας μέσω email, ειδοποίησης εντός της εφαρμογής ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές στη Συμφωνία, μπορεί να την καταγγείλει σύμφωνα με το Άρθρο 10 εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αλλαγής. Εάν ο χρήστης δεν καταγγείλει τη Συμφωνία εντός αυτού του χρονικού ορίου, θα θεωρηθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν γίνει αποδεκτές και θα ισχύουν για τον χρήστη από την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης της αλλαγής.

Το παρόν αποτελεί το σύνολο της Συμφωνίας μεταξύ του Παρόχου και Εσάς σε σχέση με το Λογισμικό και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες υποσχέσεις, συζητήσεις, δεσμεύσεις, επικοινωνίες ή διαφήμιση που σχετίζεται με το Λογισμικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αξιολόγηση ασφάλειας συσκευών συνδεδεμένων στο δίκτυο. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις στην Αξιολόγηση ασφάλειας συσκευών συνδεδεμένων στο δίκτυο ως ακολούθως:

Το Λογισμικό περιέχει μια λειτουργία για τον έλεγχο της ασφάλειας του τοπικού δικτύου του τελικού χρήστη και της ασφάλειας των συσκευών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, το οποίο απαιτεί το όνομα του τοπικού δικτύου και πληροφορίες για τις συσκευές στο τοπικό δίκτυο, όπως η εμφάνιση, ο τύπος, το όνομα, η διεύθυνση IP και η διεύθυνση MAC της συσκευής στο τοπικό δίκτυο σε σχέση με τις πληροφορίες άδειας χρήσης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο ασύρματης ασφάλειας και τον τύπο ασύρματης κρυπτογράφησης για συσκευές δρομολογητή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να παρέχει επίσης πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα της λύσης λογισμικού ασφάλειας για την εξασφάλιση των συσκευών στο τοπικό δίκτυο.

Προστασία κατά της κατάχρησης δεδομένων. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις στην Προστασία κατά της κατάχρησης δεδομένων ως ακολούθως:

Το Λογισμικό περιέχει μια λειτουργία που εμποδίζει την απώλεια ή κατάχρηση κρίσιμων δεδομένων που συνδέονται άμεσα με την κλοπή υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Λογισμικού. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει να δημιουργηθεί ο λογαριασμός ESET HOME, μέσω του οποίου η λειτουργία ενεργοποιεί τη συλλογή δεδομένων στην περίπτωση κλοπής του υπολογιστή. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία του Λογισμικού, θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται δεδομένα σχετικά με τον κλαπέντα υπολογιστή στον Πάροχο, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα για την τοποθεσία δικτύου του υπολογιστή, δεδομένα για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, δεδομένα για τη διαμόρφωση του υπολογιστή ή/και δεδομένα που καταγράφονται με κάμερα που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή (εφεξής «Δεδομένα»). Ο Τελικός χρήστης θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που λαμβάνονται με αυτή τη λειτουργία και παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Λογαριασμού ESET HOME για την αποκατάσταση μιας ανεπιθύμητης κατάστασης που προκλήθηκε από κλοπή υπολογιστή. Αποκλειστικά για το σκοπό αυτής της λειτουργίας, ο Πάροχος θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς. Ο Πάροχος θα επιτρέπει στον Τελικό χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στα Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο λήφθηκαν τα δεδομένα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο διατήρησης που καθορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου. Η προστασία από κατάχρηση δεδομένων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά με υπολογιστές και λογαριασμούς στους οποίους ο Τελικός χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση θα αναφέρεται στην αρμόδια αρχή. Ο Πάροχος θα συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και θα βοηθά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε περίπτωση κατάχρησης. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο λογαριασμό ESET HOME και συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν τρίτο. Ο Τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα με τη χρήση της λειτουργίας Προστασίας από κατάχρηση δεδομένων (Protection Against Misuse of Data) και του λογαριασμού ESET HOME, εξουσιοδοτημένη ή μη. Εάν ο Λογαριασμός ESET HOME υποστεί παραβίαση, ειδοποιήστε αμέσως τον Πάροχο. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις για την Προστασία κατά της κατάχρησης δεδομένων αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες των προϊόντων ESET Internet Security και ESET Smart Security Premium.

ESET Secure Data. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις στο ESET Secure Data ως ακολούθως:

1. Ορισμοί. Σε αυτές τις πρόσθετες διατάξεις στο ESET Secure Data, οι παρακάτω λέξεις έχουν την αντίστοιχη σημασία:

α) «Πληροφορίες» οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα, τα οποία κρυπτογραφούνται ή αποκρυπτογραφούνται με χρήση του λογισμικού,

β) «Προϊόντα» το λογισμικό και η τεκμηρίωση του ESET Secure Data,

γ) «ESET Secure Data» το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών δεδομένων,

Όλες οι αναφορές στον πληθυντικό θα περιλαμβάνουν επίσης τον ενικό και όλες οι αναφορές στο αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν επίσης το θηλυκό και το ουδέτερο γένος και αντίστροφα. Οι λέξεις χωρίς συγκεκριμένο ορισμό θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που παρέχονται στη Συμφωνία.

2. Πρόσθετη δήλωση Τελικού Χρήστη. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι:

α) η προστασία και η φύλαξη των πληροφοριών σας και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αυτών των πληροφοριών αποτελεί δική σας ευθύνη,

β) θα πρέπει να δημιουργείτε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων τω κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων) στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του ESET Secure Data,

γ) πρέπει να διατηρείτε ασφαλές αρχείο των κωδικών πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και τη χρήση του ESET Secure Data, καθώς επίσης και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των κλειδιών κρυπτογράφησης, κωδικών άδειας χρήσης, αρχείων κλειδιών και άλλων δεδομένων που δημιουργούνται σε ξεχωριστά μέσα αποθήκευσης,

δ) είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Προϊόντων. Ο Πάροχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια, αξίωση ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή λανθασμένης κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης πληροφοριών ή άλλων δεδομένων, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο με τον οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες ή τα δεδομένα αυτά,

ε) παρόλο που ο Πάροχος έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας του ESET Secure Data, τα προϊόντα (ή οποιαδήποτε από τα προϊόντα) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή που εξαρτάται από επίπεδο ασφάλειας χωρίς αστοχίες ή σε περιοχές δυνητικά επιβλαβείς ή επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων πλοήγησης, ελέγχου ή επικοινωνίας αεροσκαφών, οπλικών και αμυντικών συστημάτων και συστημάτων παρακολούθησης και υποστήριξης ασθενών,

στ) αποτελεί ευθύνη του Τελικού Χρήστη να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφάλειας και κρυπτογράφησης που παρέχεται από το προϊόντα είναι επαρκές για τις απαιτήσεις του,

ζ) είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Προϊόντων ή οποιωνδήποτε προϊόντων, διασφαλίζοντας, ενδεικτικά, ότι η χρήση αυτή συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ή της αντίστοιχης χώρας, περιοχής ή κράτους όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Πρέπει να διασφαλίζετε πριν από οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων ότι δεν παραβιάζονται εμπορικοί περιορισμοί (στη Δημοκρατία της Σλοβακίας ή στην αντίστοιχη χώρα),

η) Το ESET Secure Data μπορεί να επικοινωνεί κατά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου, προκειμένου να ελέγξει πληροφορίες άδειας χρήσης, διαθέσιμες ενημερώσεις κώδικα, service pack και άλλες ενημερώσεις που είναι δυνατό να βελτιώσουν, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναβαθμίσουν τη λειτουργία του ESET Secure Data. Το λογισμικό είναι δυνατό να αποστέλλει γενικές πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

θ) Ο Πάροχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια, βλάβη, δαπάνη ή αξίωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα απώλειας, κλοπής, παραβίασης, βλάβης ή καταστροφής κωδικών πρόσβασης, πληροφοριών διαμόρφωσης, κλειδιών κρυπτογράφησης, κωδικών ενεργοποίησης άδειας χρήσης και άλλων δεδομένων που δημιουργούνται ή αποθηκεύονται κατά τη χρήση του λογισμικού.

Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις για το ESET Secure Data αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες του ESET Smart Security Premium.

Password Manager Λογισμικό. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις στο Λογισμικό Password Manager ως ακολούθως:

1. Πρόσθετη δήλωση Τελικού Χρήστη. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι απαγορεύεται:

α) η χρήση του λογισμικού Password Manager για κρίσιμες εφαρμογές οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή ή περιουσία. Κατανοείτε ότι το λογισμικό Password Manager δεν είναι σχεδιασμένο για τέτοιους σκοπούς και ότι η μη ενδεδειγμένη χρήση του σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμό ή σε καταστροφή περιουσίας ή περιβαλλοντική καταστροφή, για τις οποίες ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

β) η χρήση του λογισμικού Password Manager με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ή της χώρας δικαιοδοσίας σας. Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού Password Manager για την πραγματοποίηση ή προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως την αποστολή δεδομένων βλαβερού περιεχομένου ή περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες ή που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), όπως, ενδεικτικά, απόπειρες απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς στον Χώρο αποθήκευσης (για τους σκοπούς αυτών των πρόσθετων όρων για το Λογισμικό Password Manager, ο όρος «Χώρος αποθήκευσης» αναφέρεται στον χώρο αποθήκευσης δεδομένων τον οποίο διαχειρίζεται ο Πάροχος ή κάποιος τρίτος, ανεξάρτητος από τον Πάροχο και τον χρήστη, για τον σκοπό του συγχρονισμού και της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του χρήστη) ή σε λογαριασμούς και δεδομένα χρηστών άλλων χρηστών του λογισμικού Password Manager ή του Χώρου αποθήκευσης. Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις διατάξεις, ο Πάροχος δικαιούται να τερματίσει αμέσως την παρούσα συμφωνία και να μεταφέρει σε εσάς τα έξοδα τυχόν απαραίτητης αποκατάστασης, καθώς και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσει την περαιτέρω χρήση του λογισμικού Password Manager εκ μέρους σας, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΛΑΒΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΑΡΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). ΕΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΥΛΗ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΜΦΩΝΙΑΣ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΖΗΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΜΗ, Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΕΙ ΒΛΑΒΕΡΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ο Πάροχος κατέχει όλα τα δικαιώματα για βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και διορθώσεις που σχετίζονται με το λογισμικό Password MANAGER ("Βελτιώσεις") ακόμη και στην περίπτωση που τέτοιες βελτιώσεις έχουν δημιουργηθεί με βάση σχόλια, ιδέες ή προτάσεις που έχετε υποβάλει σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω Βελτιώσεις.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Η ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER ΑΠΟ ΣΑΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, Η ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΗ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ PASSWORD MANAGER ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΕΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΡΙΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ Κ.ΛΠ., ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PASSWORD MANAGER Ή ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΘΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PASSWORD MANAGER.

3. Δεδομένα στο λογισμικό Password Manager. Εκτός εάν επιλέξετε διαφορετικά και ρητώς, όλα τα δεδομένα που φυλάσσονται σε βάση δεδομένων του λογισμικού Password Manager αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης που καθορίζετε εσείς. Κατανοείτε ότι, σε περίπτωση διαγραφής ή βλάβης της βάσης δεδομένων ή άλλων αρχείων του λογισμικού Password Manager, όλα τα δεδομένα που περιέχονται εκεί θα χαθούν οριστικά, και επίσης κατανοείτε και αποδέχεστε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας. Το γεγονός ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον υπολογιστή δεν συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες δεν είναι δυνατό να κλαπούν ή να παραβιαστούν από κάποιον που ανακαλύπτει τον κύριο κωδικό πρόσβασης ή αποκτά πρόσβαση στη συσκευή ενεργοποίησης που ορίζεται από τον πελάτη για το άνοιγμα της βάσης δεδομένων. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των μεθόδων πρόσβασης.

4. Μετάδοση προσωπικών δεδομένων στον Πάροχο ή στο Χώρο αποθήκευσης. Εάν το επιλέξετε, και αποκλειστικά για τον έγκαιρο συγχρονισμό και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, το λογισμικό Password Manager μεταδίδει ή αποστέλλει προσωπικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Password Manager - δηλαδή κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, Λογαριασμούς και Ταυτότητες - μέσω διαδικτύου στο Χώρο αποθήκευσης. Τα δεδομένα μεταδίδονται αποκλειστικά σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η χρήση του Password Manager για τη συμπλήρωση κωδικών πρόσβασης, στοιχείων σύνδεσης ή άλλων δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες μπορεί να απαιτεί τη μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο που καθορίζετε. Αυτή η μετάδοση δεδομένων δεν εκκινείται από το Password Manager και συνεπώς ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τέτοιων συναλλαγών με ιστότοπους που υποστηρίζονται από άλλους παρόχους. Οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω διαδικτύου, είτε σε συνδυασμο με το Password Manager είτε όχι, πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπύθυνοι για τυχόν βλάβη στον υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη ή/και τη χρήση του υλικού ή της υπηρεσίας. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας σημαντικών δεδομένων, ο Πάροχος συνιστά στους πελάτες να δημιουργούν τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων και άλλων ευαίσθητων αρχείων σε εξωτερικές μονάδες δίσκου. Ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να σας παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια για την ανάκτηση χαμένων ή κατεστραμμένων δεδομένων. Εάν ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία βάσης δεδομένων του χρήστη σε περίπτωση καταστροφής ή διαγραφής των αρχείων στους υπολογιστές των χρηστών, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγύηση και δεν συνεπάγεται καμιά ευθύνη από την πλευρά του Παρόχου προς εσάς.

Με τη χρήση του λογισμικού Password Manager, συμφωνείτε ότι το λογισμικό είναι δυνατό να επικοινωνεί κατά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου, προκειμένου να ελέγξει πληροφορίες άδειας χρήσης, διαθέσιμες ενημερώσεις κώδικα, service pack και άλλες ενημερώσεις που είναι δυνατό να βελτιώσουν, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναβαθμίσουν τη λειτουργία του Password Manager. Το λογισμικό είναι δυνατό να αποστέλλει γενικές πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του Password Manager, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

5. Κατάργηση εγκατάστασης πληροφορίες and instructions. Εάν υπάρχουν πληροφορίες που θα θέλατε να διατηρήσετε από τη βάση δεδομένων, πρέπει να τις εξαγάγετε πριν από την κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού Password Manager.

Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις για το Λογισμικό Password Manager αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες του ESET Smart Security Premium.

ESET LiveGuard. Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις στο ESET LiveGuard ως ακολούθως:

Το Λογισμικό περιέχει μια λειτουργία για πρόσθετη ανάλυση των αρχείων που υποβάλλονται από τον τελικό χρήστη. Ο Πάροχος θα χρησιμοποιεί τα αρχεία που υποβάλλονται από τον τελικό χρήστη και τα αποτελέσματα της ανάλυσης μόνο σε συμμόρφωση με την Πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς.

Εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις για το ESET LiveGuard αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες του ESET Smart Security Premium.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EHSW; 3537.0